В депресия ли сте?

Депресията е едно от най-често срещаните заболявания в световен мащаб. Приблизително всеки шести най-малко един път в живота си преживява поне един различен по тежест депресивен епизод. Откриването на заболяването в повечето случаи е свързано с известни затруднения. Посоченият тест ще Ви помогне да разберете дали имате някакви симптоми на депресия или не. Той в никакъв случай не може да замени разговора с лекар, а по-скоро има за цел да Ви подкани да потърсите такъв, в случай на нужда. Внимателно прочетете всяко изречение. За всяко твърдение отбележете този отговор в колоната с цифри, който най-добре изразява състоянието Ви през изминалите две седмици. Тестът съдържа 20 въпроса и ще Ви отнеме 15-20 мин.

Чувствам се потиснат, тъжен.


1 / 20