Пулс.Бг - здравна информация и новини

Тумори - как се появяват?

Тумори - как се появяват?

Туморната клетка е абнормна клетка, която започва да се дели неконтролируемо и да метастазира.
Робертсоновите транслокации ли са направили от маймуната човек?

Робертсоновите транслокации ли са направили от маймуната човек?

Робертсоновите транслокации са междухромозомни мутации, при които две хромозоми обменят свои фрагменти. Предимно те водят до дефекти в поколението.
Ин витро процедурите ще се водят на отчет

Ин витро процедурите ще се водят на отчет

Донори на яйцеклетки вече ще могат да бъдат и хората на 35-годишна възраст, а не само тези до 34 години, както е към момента.
Структурни хромозомни аберации (мутации)

Структурни хромозомни аберации (мутации)

Делеции, дупликации, инверсии и др. са примери за структурни хромозомни аберации (промени в количеството и подредбата на генетичната информация).
Тризомия 21 или синдром на Даун - най-известната анеуплоидия

Тризомия 21 или синдром на Даун - най-известната анеуплоидия

Нарушението на броя на хромозомите в клетката води до анеуплоидия – наличие на допълнителна или липса на едната от хромозомите в хомоложната двойка
Кариотип, хромозоми и защо съм се родила жена?

Кариотип, хромозоми и защо съм се родила жена?

Броят, видът и размерите на хромозомите в клетката определят нейния кариотип. Състоящ се от авто- и гонозоми, той може да е диплоиден или хаплоиден.
Огърлицата на хроматина - ДНК, хистони, нуклеозоми

Огърлицата на хроматина - ДНК, хистони, нуклеозоми

Нуклеозомите са структурната единица на еу- и хетерохроматина. Те са изградени от ДНК и хистонови белтъци и съхраняват информацията в клетката.
Клетъчни увреждания - какви са причините?

Клетъчни увреждания - какви са причините?

Клетъчните увредни могат да се дължат на разнообразни причини, които нарушават целостта и метаболизма на клетката.
Ядрото на клетката

Ядрото на клетката

Ядрото е обградено от мембрана и според броя на хромозомите в него се различават хаплоидни, диплоидни и полиплоидни ядра.
166 намерени, страница 13 от общо 17