Пулс.Бг - здравна информация и новини

Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса

Кримска-Конго хеморагична треска - механизъм на предаване на вируса

Абиотичните фактори също участват непряко във взаимодействията между кърлежи и гостоприемници.
Меркел-клетъчен карцином - виновен е вирус

Меркел-клетъчен карцином - виновен е вирус

Причината за възникването на Меркел-клетъчния карцином често се свързва с инфекция с полиомавирус.
Меркел-клетъчен карцином - рядка, но агресивна форма на рак на кожата, причинена от вирус

Меркел-клетъчен карцином - рядка, но агресивна форма на рак на кожата, причинена от вирус

Около 80% от случаите на Меркел-клетъчен карцином са причинени от полиомавирус на клетките на Меркел.
Кримска-Конго хеморагична треска - причинява се от кърлежи

Кримска-Конго хеморагична треска - причинява се от кърлежи

Кримска-Конго хеморагична треска се характеризира с рязко начало.
Води ли Епщайн-Бар вирусът до рак?

Води ли Епщайн-Бар вирусът до рак?

Лимфомът на Бъркит, свързан с EBV, е често срещан при лица, които проблеми с функция на Т-клетките, като пациенти със СПИН или с трансплантация.
Индиректна роля на инфекциите в канцерогенезата

Индиректна роля на инфекциите в канцерогенезата

В много случаи възпалението, предизвикано от хронична инфекция, създава микросреда, която благоприятства изявата на вирусни онкогени.
Онковируси - как предизвикват канцерогенеза?

Онковируси - как предизвикват канцерогенеза?

Клетъчната мутация, за да се осъществи, изисква прогресивни промени на клетъчно, генетично и епигенетично ниво.
Онковируси - каква е вероятността от развитието на рак от вирусни карциногени?

Онковируси - каква е вероятността от развитието на рак от вирусни карциногени?

Инфекцията с онкогенни вируси не означава задължително развитие на рак, но инфектираните лица се считат за рискова популация за развитие на му.
166 намерени, страница 1 от общо 17

Още от Дентално здраве
Да консумираме ли плодови сокове?

Полезни или вредни са плодовите сокове?

Аномалии на плода, които затрудняват раждането

Хидроцефалията е една от всички

Психогенни неепилептични припадъци - как да ги различим от истинската епилептична активност?