Кардиологичните проблеми при деца | тълкувание на ехокардиография

Напиши отговор
  • тълкувание на ехокардиография
    от Лина лина | 28.01.2016 16:55

    Добър ден, когато детето ми беше на две месеца му се извърши ехокардиография от д-р Чочкова Пловдив. Бихте ли ми обяснили какво точно е състоянието на детето и дали се налага оперативна намеса в този случай? Каза ни да го заведем, когато стене на 6месеца. Няма назначена терапия. ситус солитус нормален венозен дренаж, п.ф.ожс размери около 3-3.5мм с лд шънт, без значимо диастолно дко, митр.кл-Б.О, трикусп.рег.протосистелен джет с градиент до 16мм/HG, ИНТАКТНА МКП, интактни симуларни клапи, нормален ток в Б.А, няма КОАО, наличен ПАК с фуниевиден пулмонален край вероятно тенденция към затваряне. Доста добре представен тимус повече за десен дял. ДГ: адапционен синдром:ПФО, ПАК, ТИМОМЕГАЛИЯ

Напиши отговор