Кардиологичните проблеми при деца | Междупредсърден септален дефект

Напиши отговор
  • Междупредсърден септален дефект
    от Десислава | 13.03.2014 15:52

    Здравейте! Имам дъщеря на 5г. с диагноза МПД тип ФО. Анамнезата от последния преглед е: Ехокардиография-Висцеро-атриален ситус солитус.Двукамерно сърце.Нормален дренаж на сист.и БВ.Интактна МКП на предсърдно ниво изобразяване на МПД секундум -12мм с Л-Д шънт и обща дължина на преградата 35мм. ТК-27 мм.ТИ-|ст.МК-23.2 мм симптоматичен пролапс.АоК три платна интактна с размери 13.8мм ПК-16.7 мм мин с х-р на физиолог.ПИ 0-|ст. Свободни изходи на двете камери.Лява Ао дъга без ПАК и без КоАо.Нормален пулсативен ток в Абд.Ао Нормални размери,геометрия и ф-я на двете камери ПСДК-2мм.ДКД 17мм плоска септална кинетика ЛКД 33мм ЕФ на ЛК- % МПД секундум леко към умерено ДКО.Ръбовете на дефекта изглеждат подходящи за транскатетърно затваряне. Това е дословно. Възможно ли е лечението със стволови клетки? В случай,че има такава алтернатива към кого да се обърнем? Ако транскатетърното затваряне е единствената алтернатива,кога е добре да бъде извършено? Предварително Благодаря!

Напиши отговор