Кардиологичните проблеми при деца | Въпрос към детските кардиолози-операция Коарктация на АО

Напиши отговор
 • Re: Въпрос към детските кардиолози-операция Коарктация на А
  от jerrymaguire | 10.07.2012 12:58

  Доц. Лачева, приветстваме Ви с добре дошла! :)
 • Re: Въпрос към детските кардиолози-операция Коарктация на А
  от Мария Савова | 10.07.2012 12:50

  1. Дългосрочната прогноза обикновенно е много добра, но тя зависи от това на каква възраст е оперирана коарктация и дали детето е имало артериална хипертония. Ако детето има артериална хипертония и се оперира в ранна възраст, най-вероятно в бъдеще няма да страда от високо кръвно налягане, но пък има вероятност да се получи рекоарктация, тъй като с израстването на детето оперираното масто не нараства. 2. Бременност при дивойка с вродено сърдечно заболяване е препоръчително да се планира, като беремнността се проследява от екип акушер-гинеколог и кардиолог. Ако коарктацията е отстранена и младата жена няма повишено кръвно налягане може да износи нормално бременността си под контрол на екипа. Препоръчително е около 20-22 г.с. на бременността да се извърши фетална ехокардиография на плода за изключване на вродена сърдечна малформация. 3. За рекоарктация на аортата се говори при наличие на стеснение на мястото на коарктацията и разлика в налягането под и над него - над 20 мм. Диагнозата се поставя чрез ехокардиография и/или сърдечна катетеризация, като се обсъжда необходимост от корекция по оперативен или интервентен път. Друго изследване, което може да помогне за диагностициране на рекоарктация е скенер.
 • Въпрос към детските кардиолози-операция Коарктация на АО
  от Miriana | 02.07.2012 19:16

  Здравейте, имам следните въпроси по повод коригиране, прогноза и ход на състоянието Вродена Коарктация на Аортата: 1. Каква е дългосрочната прогноза, най-често срещани рискове и усложнения на коригираната аортна коарктация според съвременните проучвания? 2. При момичетата, каква е толерантността при евентуална бременност и какви изследвания трябва да се направат при планирането на бременността? 3. Кога се говори за ре-коарктация (кои стоиности се следят и при какви находки се поставя диагнозата ре-коарктация), и какви рискове носи фиброзата на мястото на коарктацията? Благодаря предваритено!

Напиши отговор