Движение и здраве | Разчитане на ЯМРР

Напиши отговор
  • Re: Разчитане на ЯМРР
    от Доц. д-р Цончев, дм | 08.01.2018 20:54

    Това е вероятно в резултат на травма на коляното, засегната е страничната част на коленния комплекс - има скъсан менискус и увредени хрущяли.
  • Разчитане на ЯМРР
    от Ivan | 07.01.2018 06:21

    Здравейте, можете ли да ми кажете какво означава това ? ----> Субхондрален костномозъчен ендим в латерния бедрен кондил. Не се намират във формата и сигналната характеристика на мускулите, обхванати при изследването. Наличие на малък ставен или. Свободно тяло с размер около 5мм зад латерния бедрен кондил със сигнална характеристика близка до тази на хрущяла. Дълбок дефект с диаметър около 5мм на ставния хрущял на латералния бедрен кондил и едем в подлежащата кост. Не е нарушена височината на ставния хрущял на медиалния бедрен кондил и тибиалните плата. Рептура на предния рог на латералния мениск достигаща горната му повърхност . Не се проследява свободния край (върха) на задния рог на същия мениск (състояние на операция преди няколко години). Нормална форма и сигнален интензитет на медиалния мениск. Не се установяват патологични промени на кръстните връзки. Нормално представени колатерални лигаменти. Запазена цялост на сухожилието на м. бицепс феморис. Заключение: Руптура на предния рог на латералния мениск. Увреда на ставния хрущял на латералния бедрен кондил 4-та степен, ДД дисециращ остеохондрит

Напиши отговор