Хармония в дома и офиса | икономия на светлинна или толпинна и др. енергия-ЗДРАВНИ АСП

Напиши отговор
  • Re: икономия на светлинна или толпинна и др. енергия-ЗДРАВНИ АСП
    от Vencislava Hristova | 30.05.2017 16:40

    Външната и вътрешна изолация на жилището е най-добрият начин за пестене на топлинна енергия в жилището. Друг по-изгоден, но не толкова ефикасен вариант е поставянето на много плътни завеси и щори на прозорците, които също се явяват като изолатори, тъй като пречат на студения въздух отвън да влезе в помещението. Вижте сайта на Камакс предлагат римски щори за прозорците, които ако са направени от дебел плат, биха изолирали доста успешно дома ви!
  • икономия на светлинна или толпинна и др. енергия-ЗДРАВНИ АСП
    от talaz = denken = thehelper | 11.10.2013 10:15

    Преди години, започнаха да рекламират разни фолия за отражение на топлината, които се поставяха зад радиаторите на топлофикация в домовете на хората и понеже сега ме интересува, какви други начини за светлинна и топлинна икономия и ефективност на дома ми съществуват реших да поставя и един такъв въпрос: 1. Какви приспособления (например видове фолия) знаете за по-ефективното използване на светлинната енергия и на топлинната такава, които на поносима цена (напр. 50 лв. за стая или дори по-малко), дават в резулат икономия на светлинна или толпинна енергия (а ако знаете може и друга)? 2. Тези приспособлени имат ли негативно влияние над човешкото здраве и в какви случаи (например денонощно излагане на тези излъчвания, хора с определени-и кои, заболявания, ..., възраст, ..., други критерии, при които влияят неблагоприятно точно този вид или група приспособления)?

Напиши отговор