Изследвания на кръв, урина, скенер... | Разчитане на ЯМР

Напиши отговор
  • RE: Разчитане на ЯМР
    от Доц. д-р Цончев, дм | 06.11.2020 12:22

    Не виждам нещо притеснителнов тази находка
  • Разчитане на ЯМР
    от Nelito | 01.11.2020 14:00

    Здравейте,може ли да разчетете резултатите,има ли нещо притиснително? Резултат: Неголеми по обем перирадикуларни кисти на Тарлов в дисталния сегмент на сакралнип канал. Закл.: Липсват МРТ данни за суспектни нео- огнища нанивото на двете периферни и преходната зони на простатата. Без данни за суспектна тракскапсулна или перипростатна инфикътация. Няма данни за суспектна тазова лимфаденопатия или огнищни костни лезии в скенирания обем.

Напиши отговор