Изследвания на кръв, урина, скенер... | Разчитане на ЯМР

Напиши отговор
  • RE: Разчитане на ЯМР
    от Доц. д-р Цончев, дм | 03.12.2019 17:23

    Нищо притеснително.
  • Разчитане на ЯМР
    от adi kamenova | 03.12.2019 07:12

    Моля за разяснение, много отдавна съм падала на главата си. Миналата седмица правих ЯМР на глава и пише: В диплоето вляво фронтално се намери овоидна, добре отграничена хиперинтезна вТ1и Т2 зона с нехомогенна структура.Няна данни за прекъсване на табула интерна или екстерна.Размери 6/7/21мм.Заключение: Нормална нативна мозъчна МРТ находка. Формацията в диплоето е с характеристика на хемангиом. Има ли нещо притеснително в това?

Напиши отговор