Изследвания на кръв, урина, скенер... | Изследване при хронична уртикария

Напиши отговор
 • RE: Изследване при хронична уртикария
  от nikol | 09.11.2018 09:58

  Благодаря.
 • RE: Изследване при хронична уртикария
  от д-р Цончев | 06.11.2018 18:50

  Аз не виждам нещо притеснително в тия резултати.
 • Изследване при хронична уртикария
  от nikol | 02.11.2018 15:55

  Здравейте. Преди три месеца съпруга ми беше диагностициран с хронична уртикария. Направиха му изледвания, но скоро неможем да се видим с лекаря. От тук идва и моята молба ако можете да ми помогнете в разчитането на резултатите! Благодаря,предварително! ПКК: Левкоцити 6.7. (3.5-10.5) Неутрофилни левк. % 60.5 (44-76) Неутрофилни левк. бр 4.04(2.0-7.8) Еозинофилни левк. %1.17(0.00-6.00) Еозинофилни левк. бр 0.08(0.00-0.700) Лимфоцити % 28.80(20-40) Лимфоцити бр 1.93(0.6-4.1) Моноцити % 8.98(3-13) Моноцити бр 0.60(0.2-1.5) Базофилни левк. % 0.52(0.00-2.00) Базофилни левк. бр 0.04(0.00-0.2) Еритроцити 5.70(4.20-6.20) Хемоглобин 148 (130-180) Хематокрит 0.49(0.37-0.55) Ср.обем на еритроцитите 86.2(82-98) Ср. Hgb.конц.в ер. 25.9(26.5-32.0) Ср. Hgb.съдърж. в еритр. 300(295-360) Девиация на ер.разпред. 11.80(11.5-14.5) Тромбоцити 250(130-440) Ср.обем на тромбоцитите 9.5(6.5-11.5) Девиация на тромбоц. разпред. 20.4(15.5-30.5) Тромбокрит 0.2380(0.0020-0.45) АСАТ 18(

Напиши отговор