Изследвания на кръв, урина, скенер... | Изследвания на кръв и урина при бременност

Напиши отговор
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 12.03.2016 19:16

  Не се притеснявайте, не виждам нещо нередно.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Mihaela | 12.03.2016 16:02

  Здравейте, имам няколко въпроса относно резултатите от изследванията ми, жена съм на 28 г. бременна в 20 г. седмица : Hgb ( Хемоглобин ) 120 g/L М: 135 - 180; Ж: 120 - 160 Урина: Урина - Уробилиноген ( Urobilinogen ) Леко увеличен µmol/l < 22 - неувеличен; < 35 - леко увеличен; Седимент - Плоски епителни клетки ( SQECs ) Наблюдават се на поле; При тази стойност на хемоглобина, трябва ли да пия някакви витамини, тъй като до сега не пия никакви, само до 4-месец фолиева киселина. Притесняваме, че уробилиногенът е леко увеличен и си мисля да повторя изследванията, но не знам, дали да не направя други изследвания. А също така и наличието на плоски епителни клетки на поле, правила съм си изследване за бактерии и нямах. Благодаря Ви предварително!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 15.02.2016 18:37

  При бременност някой стойности нормално излизан извън границите.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ралица | 12.02.2016 16:46

  Здравейте, искам да попитам само за някои неща от кръвните ми изследвания. Жена съм на 23 години, бременна в 30 г.с. Левкоцити - 8.1 Хемоглобин - 122 Ср. Hgb. съдърж. в еритроцити - 29 СУЕ - 44 Глюкоза - 3.87 Предварително благодаря за отделеното време!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Йовка | 11.02.2016 17:22

  Добър ден.Бременна съм в 20 седмица.Дали ще ви е удобно да ми кажете как са изследванията?Благодаря ви.Пълна Кръвна Картина * Профил Виж по-долу Хемоглобин( Hb ) 119 g/l М (140 - 180); Ж (120- 160) Еритроцити (RBC) 3.62 T/l М (4.50 -6.00); Ж (4.20 - 5.40) Левкоцити(WBC) 10.4 G/l 4.0 - 10.0 Хематокрит(HCT) 0.331 l/l М (0.40 - 0.54); Ж(0.36 - 0.47) Тромбоцити(PLT) 264 G/l 150 - 450 MCV (среден обем на RBC) 91.4 fl М (85 - 89); Ж (82 - 92) MCH (ср. конц. на Hb в RBC) 32.9 pg 26 - 31 MCHC ( ср.конц. на Hb във всички RBC) 360.0 g/l М (295 - 345); Ж (320 - 360) RDW (разпрeд. на RBC по големина) 14.5 % 11.5 - 14.5 PCT (тромбокрит) 0.003 l/l 0.002 - 0.045 MPV (ср.обем на PLT) 9.5 fl 7.2 - 11.5 PDW (разпред. на PLT по големина) 11.3 % 15.5 - 30.5 Урини Забележка: КРЪВ (+ ) ПОЛОЖИТЕЛЕН Седимент 3-4 левкоцита , 7-8 ерит. , доста бактерии , изобилие от епителни кл. Белтък ( - ) Отрицателен g/L Билирубин ( - ) Отрицателен Уробилиноген Неувеличен µmol/l
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 16.09.2015 07:55

  Не виждам нещо притеснителнов тези резултати.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от tsvetina chobanska | 03.09.2015 13:26

  Oтговор "cvetinkka": Здравейте, трябва и да ме притеснява завишеното Ph в резулататите ми и също така, това че резултатът на глюкозата ми е nor, а в референтната стойност пише, че тршбва да е neg ? Благодаря предварително! Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-ОХИ pH 9 5-8 Белтък урина/Protein neg (-) negative Билирубин/Billirubin neg (-)negative Глюкоза/Glucose norm (-)negative Кетони/Ketones neg (-)negative Кръв/Blood neg (-)negative Левкоцити/Leucocytes neg (-)negative Нитрити/Nytrites neg (-)negative Уробилиноген/Urobillinogen norm normal Oтн.тегло/Specific gravity 1.005 1.015-1.030 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-седимент Други /за урина седимент/ /-/ Бактерии/Bacteria /-/ Епителни клетки/Epitelia cells един. плоски до 15 на поле Еритроцити/Erythrocytes /-/ до 3 на поле Левкоцити/Leucocytes 1-2 до 5 на поле
  Само да добавя, че съм бременна в 11 г.с.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от tsvetina chobanska | 03.09.2015 13:24

  Здравейте, трябва и да ме притеснява завишеното Ph в резулататите ми и също така, това че резултатът на глюкозата ми е nor, а в референтната стойност пише, че тршбва да е neg ? Благодаря предварително! Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-ОХИ pH 9 5-8 Белтък урина/Protein neg (-) negative Билирубин/Billirubin neg (-)negative Глюкоза/Glucose norm (-)negative Кетони/Ketones neg (-)negative Кръв/Blood neg (-)negative Левкоцити/Leucocytes neg (-)negative Нитрити/Nytrites neg (-)negative Уробилиноген/Urobillinogen norm normal Oтн.тегло/Specific gravity 1.005 1.015-1.030 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-седимент Други /за урина седимент/ /-/ Бактерии/Bacteria /-/ Епителни клетки/Epitelia cells един. плоски до 15 на поле Еритроцити/Erythrocytes /-/ до 3 на поле Левкоцити/Leucocytes 1-2 до 5 на поле
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.07.2015 22:01

  Не е описана флората, възможно е да се касае и за замърсяване. Трябва да се пусне урокултура за да се види за какво става въпрос.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Михаела Цалова | 08.07.2015 16:14

  Здравейте, Бременна съм в 24 седмица. В момента живея в Люксембург, но ще раждам в БГ. Направих профилактично изследване на урина тук, но резултата по-специално за бактерии не ми е мн ясен от френския превод. Ph - 7 при граници 5-8; Densite - 1.011 при граници 1,002-1,030; Glucose - Absence /липсва/; Albumine - Absence /липсва/; Corps cetniques - Absence /липсва/; Bilirubine - Absence /липсва/; Rech.de sang (Hemoglobine) - Absence /липсва/; Nitrites - Absence /липсва/; Sediment: Leucocytes - 3 при граници <10; Erythrocytes - 0 при граници <5; Cellules epitheliales - Absence /липсва/; Cristaux - Absence /липсва/; Cultires bacteriologique et mycrologiques: Flore polymorphe. Не разбирам какво точно значи Flore polymorphe. Значи ли, че имам някакви банктерии за лекуване или е друго? Моля за разчитане на резултата. Благодаря Ви предварително.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 21.06.2015 14:30

  Не виждам нещо притеснително в тези резултати.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Галина | 19.06.2015 16:26

  Бихте ли ми казали дали имам поводи за притеснения от кръвните изследвания, тъй като АГ ми е в чужбина, а ще ми е притеснено докато се върне следващата седмица. Благодаря предварително! Хематология Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници ПКК --- * Профил Виж по-долу HGB ( Хемоглобин ) 135 g/L М (135-180 ) Ж ( 120-160 ) RBC ( Еритроцити ) 4.79 T/L М ( 4.4-5.9 ) Ж ( 3.7-5.3 ) HCT ( Хематокрит ) 0.39 L/L М ( 0.4-0.53 ) Ж ( 0.36-0.48 ) WBC ( Левкоцити ) 10.3 G/L 3.5 -10.5 MCHC ( ср.конц.на Нgb в еритр ) 346 g/l 300-360 MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. ) 28.3 pg 27.0-33.0 MCV ( ср. обем на еритроцитите ) 81.7 fL 82.0 -96.0 RDW% ( Девиация на еритр. р-ие ) 13.9 % 11.6 - 15.7 PLT ( Тромбоцити ) 184 G/L 100-440 MPV ( ср.обем на тромбоцита ) 7.9 fL 7.5-11.0 LYMF ( Лимфоцити - бр ) 3.1 G/L 0.9 - 5.3 ( 1.3 - 7.4 за деца до 4 г. ) GRAN ( Гранулоцити - бр. ) 6.7 G/L 1.3 - 7.4 ( 0.9 - 5.3 за деца до 4 г. ) MID ( Междинни по обем клетки - бр.) 0.5 G/L LYMF% ( Лимфоцити - % ) 30.10 % 20.0 - 50.0 ( 50.0 - 70.0 за деца до 4 г. ) GRAN% ( Гранулоцити - % ) 65.60 % 30.0 - 70.0 ( 20.0 - 50.0 за деца до 4 г. ) MID% ( Междинни по обем клетки - % ) 4.30 % Биохимия Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници Глюкоза Серумна ( GLU S ) 5.02 mmol/L 2.78 - 6.11 Серология Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници Syphilis ( Wasserman ) ( - ) Отрицателен Отрицателен Вирусология Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници HIV ( - ) Отрицателен Отрицателен HbSAg ( - ) Отрицателен Отрицателен Урина Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници Урина - ОХИ * Профил Виж по-долу pH ( урина ) 8 Относително тегло 1.005 Белтък ( - ) Отрицателен Отрицателен Глюкоза ( - ) Отрицателен Отрицателен Кетотела ( - ) Отрицателен Отрицателен Билирубин ( - ) Отрицателен Отрицателен Уробилиноген Неувеличен Неувеличен Кръв ( - ) Отрицателен Отрицателен Нитрити ( - ) Отрицателен Отрицателен Левкоцити* ( - ) Отрицателен Седимент 2-3 левкоцита,урати
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 07.06.2015 08:26

  Тогава вепоятно всичко е наред
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Йорданка Димитрова | 04.06.2015 21:42

  Миналата година няколко пъти имах цистит, но в момента освен често уриниране други оплаквания нямам.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 04.06.2015 19:41

  Ако няма признаци на възпаление могат да се отдадат на бременността левкоцитите. Признаци на цистит има ли?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Йорданка Димитрова | 04.06.2015 10:44

  Здравейте искам да попитам според вас добре ли са ми изследванията бременна съм в 15 гестационна сидмица КРЪВ WBC-17.4 G/L 3.5-10.5 NEU# - 12.98 2.00-7.00 NEU% - 74.6 50-70% LYM% - 18.9 20.0-45.0 УРИНА ЕПИТЕЛНИ КЛЕТКИ-ДОСТА ДО 15 НА ПОЛЕ БАКТЕРИИ - ДОСТА NONE ЕРИТРОЦИТИ - ЕД ДО 1 НА ПОЛЕ
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.05.2015 17:10

  Ако няма някакви белези на възпалителен процес, аз лично не виждам нещо притеснително в тия резултати.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Радослава | 21.05.2015 11:09

  Здравейте, бременна съм в 11 седмица. Това са резултатите ми, имам ли повод да се притеснявам за тези увеличени левкоцити и следи от кръв в урината? Хематология Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници СУЕ ( ESR ) 25 mm/h Деца до 7г. <17 М: до 50 г. < 28,над 50 г.< 37; Ж: до 50 г. < 37, над 50 г.< 39 Пълна Кръвна Картина ( CBC ) - 22 показателя * Профил Виж по-долу WBC ( Левкоцити - бр.) 12.38 x10^9/L 3.50 - 10.50 Ly% (лимфоцити) 21.2 % 20.0 - 48.0 (50.0 - 70.0 за деца до 4г.) Mo% (моноцити) 7.7 % 1.0 - 11.0 Eos% (еозинофили) 1.6 % 0.0 - 6.0 Baso% (базофили) 0.4 % 0.0 - 2.0 Neu% (неутрофили) 69.1 % 40.0 -70.0 (20.0- 50.0 за деца до 4г.) Ly# (лимфоцити) 2.63 x10^9/L 1.10 - 3.80 (1.30 - 7.40 за деца до 4г.) Mo# (моноцити) 0.95 x10^9/L 0.07 - 0.80 Eos# (еозинофили) 0.200 x10^9/L 0.000 - 0.500 Baso# (базофили) 0.050 x10^9/L 0.000 - 0.140 Neu# (неутрофили) 8.550 x10^9/L 2.100 - 6.400 (0.900 - 5.300 за деца до 4г.) RBC ( Еритроцити - бр.) 4.730 x10^12/L M: 4.4 - 5.9; Ж: 3.7 - 5.3 Hgb ( Хемоглобин ) 138 g/L М: 135 - 180; Ж: 120 - 160 Hct ( Хематокрит ) 0.424 L/L М: 0.40-0.53 Ж: 0.36-0.48 MCV (ср. обем на еритроцита) 89.6 fL Възрастни (82.0 - 96.0); Деца (77.0 - 92.0) MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. ) 29.2 pg Възрастни (27.0 - 33.0); Деца (21.0 - 38.0) MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.) 325 g/L 300 - 360 RDW (вариация на ерит. р-ие) 13.7 % 11.5 - 14.5 Plt ( Трoмбоцити ) 326 x10^9/L 130 - 420 MPV (ср. обем на тромбоцита) 9.9 fL 7.5 - 11.0 Pct (Тромбокрит) 3.20 ml/L 1.0 - 4.5 PDW (ширина на тр р-ие) 11.1 fL 9 - 17 Биохимия Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници Глюкоза ( Glucose ) 4.02 mmol/l венозна кръв: 3.8 - 6.1; периферна кръв: 3.5 - 5.5 Урина Забележка: Няма. Име на теста (изследването) Резултат Единици Референтни граници Урина с течни реактиви * Профил Виж по-долу Урина-pH 6.0 4.0 - 9.0 Урина - Относително тегло ( Specific gravity ) 1.030 1.001 - 1.035 Урина - белтък ( Protein ) Отрицателен g/L < 0.10 Урина - глюкоза ( Glucose ) Отрицателен mmol/l <<1.0 - отрицателен Урина - кръв ( Blood ) Следи cells/µl < 8 Урина - билирубин ( Bilirubin ) Отрицателен Урина - уробилиноген ( Urobilinogen ) Неувеличен µmol/l < 22 - неувеличен; < 35 - леко увеличен Урина - Нитрити ( Nitrites ) Отрицателен Урина - кетони ( Ketones ) Отрицателен mmol/l <<0.5 - отрицателен Урина седимент * Профил Виж по-долу Седимент - левкоцити ( Sediment WBCs ) Не се наблюдават на поле < 4 Седимент - еритроцити ( Sediment RBCs ) Не се наблюдават на поле < 2 Седимент - плоски епителни клетки ( SQECs ) Единични на поле Седим.- крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid) Не се наблюдават Седимент - кристали Са оксалати ( Ca oxalates ) Не се наблюдават Седимент - кристали уратни ( Amorphous urates ) Не се наблюдават Седимент - други наблюдавани ( Other observed) *
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.05.2015 20:27

  Добре са резултатите.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от nenova | 17.05.2015 12:37

  Здравейте,бременна съм в 10 седмица дали има повод за притеснение според тези резултати: WBC(левкоцитен брой) 6.6 10^9/L 3.5-10.5 RBC(еритроцитен брой) 3.87 10^12/L М 4.6 - 6.2; Ж 4.2 - 5.4 HGB(хемоглобин) 118 g/L 120 - 165 Htc(хематокрит) 0.362 L/L М 0.40-0.54; Ж 0.37-0.47 MCV(среден обем на еритроцита) 93.5 fl 82-98 MCH(средно хемаглобиново съдърж.в еритроцита) 30.5 pg 28.0-33.0 MCHC(средна хемаглобинова конц. в еритроцита) 326 g/L 330-350 PLT(тромбоцитен брой) 255 10^9/L 140 - 490 СУЕ/ERS 33 mm/h 0 - 20 Глюкоза/Glucose 4.42 mmol/l 4.10 - 5.90; деца 3.3 - 5.6 Wasserman/Сифилис-RPR/ negative Белтък урина/Protein (+)пол /-/ отр Билирубин/Billirubin /-/ отр /-/ отр Уробилиноген/Urobillinogen неувеличен неувеличен
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 11.05.2015 21:39

  Моля, пишете на кирилица! Какъв е повода да се пуснат тези изследвания? Съмнение за някаква инфекция има ли?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Боряана | 04.05.2015 21:37

  zdr bremenna sum v 20sedmica ХЕМАТОЛОГИџ/HEMATOLOGY Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод СУЕ/ERS 20 mm/h 3-25 ПКК 16 показателя/Full blood count WBC 14.4 G/L 3.5-10.5 RBC 4.67 T/L М 4.2-6.2 Ж 3.7-5.4 HGB 118 g/L M 130-180 Ж 120-160 HCT 0.37 L/L Ж-0.36-0.48 М-0.37-0.55 MCV 80.5 fl 82-96 MCH 25.2 pg 27.0-33.0 MCHC 313 g/L 295-365 PLT 363 G/L 130-440 БИОХИМИџ/BIOCHEMISTRY Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Глюкоза/Glucose 3.7 mmol/L 3.90-6.40 УРИНА-ОХИ/URINE ANALYSE Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Урина-ОХИ pH 6 4.5-8.0 Oтн.тегло/Specific gravity 1.020 1.000-1.040 Уробилиноген/Urobillinogen normal normal Кетони/Ketones (-)negative (-)negative Левкоцити/Leucocytes (-)negative (-)negative Билирубин/Billirubin (-)negative (-)negative Нитрити/Nytrites (-)negative (-)negative Глюкоза/Glucose (-)negative (-)negative Кръв/Blood (-)negative (-)negative Белтък урина/Protein (-)negative (-) negative УРИНА - СЕДИМЕНТ/SEDIMENT Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Урина-седимент 3-4 левкоцити.пл.еп.клетки molia da mi kajete dali sa v norma
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 27.03.2015 13:12

  Не се притеснявайте, не виждам нещо нередно.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Margit | 25.03.2015 18:34

  Не бих казала. Не съм забелязала някакъв дискомфорт. Вероятно няма връзка, но от години страдам от Candida и преди около две седмици приключих поредното лечение с глобули, но сега отново забелязвам по-обилно течение. Относно урината при предното изследване, проведено преди около месец и половина, нямаше еритроцити и левкоцити и затова се притесних.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 25.03.2015 17:51

  Не са толкова много, при бременност може да се очаква. Оплаквания от уринарния тракт нали няма?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Margit | 25.03.2015 16:56

  Бихте ли разчели резултатите ми, тъй като съм притеснена заради наличието на еритроцити и левкоцити..Това опасно ли е при бременност? ХЕМАТОЛОГИџ/HEMATOLOGY Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод СУЕ/ERS 25 mm/h 3-25 ПКК 16 показателя/Full blood count WBC 11.3 G/L 3.5-10.5 RBC 3.92 T/L М 4.2-6.2 Ж 3.7-5.4 HGB 104 g/L M 130-180 Ж 120-160 HCT 0.35 L/L Ж-0.36-0.48 М-0.37-0.55 MCV 89.2 fl 82-96 MCH 26.5 pg 27.0-33.0 MCHC 297 g/L 295-365 PLT 322 G/L 130-440 БИОХИМИџ/BIOCHEMISTRY Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Глюкоза/Glucose 4.5 mmol/L 3.90-6.40 УРИНА-ОХИ/URINE ANALYSE Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Урина-ОХИ pH 5 4.5-8.0 Oтн.тегло/Specific gravity 1.030 1.000-1.040 Уробилиноген/Urobillinogen normal normal Кетони/Ketones (-)negative (-)negative Левкоцити/Leucocytes (-)negative (-)negative Билирубин/Billirubin (-)negative (-)negative Нитрити/Nytrites (-)negative (-)negative Глюкоза/Glucose (-)negative (-)negative Кръв/Blood (-)negative (-)negative Белтък урина/Protein (-)negative (-) negative УРИНА - СЕДИМЕНТ/SEDIMENT Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Урина-седимент 4-5 левкоцити.6-7 еритроцити
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 13.09.2014 18:38

  Според мен няма повод за притеснение. Някакви оплаквания нали няма?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Daniela | 12.09.2014 12:59

  здравейте, бременна съм в 9та седмица . Имах кетони в предното изследване и пак правих тест за урина. сега се появява и кръв. Какво ще ме посъветвате и има ли място за тревога? Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-ОХИ pH 5 5-8 Белтък урина/Protein neg (-) negative Билирубин/Billirubin neg (-)negative Глюкоза/Glucose norm (-)negative Кетони/Ketones 100 mg/dl++ (-)negative Кръв/Blood 5-10 Ery/Вµl + (-)negative Левкоцити/Leucocytes neg (-)negative Нитрити/Nytrites neg (-)negative Уробилиноген/Urobillinogen norm normal Oтн.тегло/Specific gravity 1.030 1.015-1.030 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-седимент Други /за урина седимент/ слуз Бактерии/Bacteria /-/ Епителни клетки/Epitelia cells плоски до 15 на поле Еритроцити/Erythrocytes 5-6 до 3 на поле Левкоцити/Leucocytes един. до 5 на поле благодаря!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Lidi | 20.07.2014 22:37

  Доколкото виждам е изолирана бактерия Е.коли. Ще се наложи вероятно прием на АБ, въпреки бременността, но вие сте на финала, така че не би трябвало да има проблем. Докато посетите доктор може да приемате повече вода, чай от царевична коса, който може да се пие от бременни. Дано бързо се излекувате.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от iva petrova | 20.07.2014 12:35

  Здравейте, бременна съм в 9 месец,на предишните изследвания имах бактерии в урината и лекарят ми назначи да си направя стерилна урина, но ми се струва, че положението не е добро,а съм на лекар чак в Сряда и за това моля за гледна точка. Благодаря. Това са резултатите: Микробиология : Вид материал : Изследване на стерилна урина с антибиограма Микроскопски препарат <="" b=""> 1. E.COLI 2. 3. 4. 5. <="" b=""> 10/5 микробно число : бакт./ml Антибиограма 1 2 3 1 2 3 Amikacin S Amonicillin/Amopen/Ospamox Amoxiklav/Augmentin S Ampisulcillin/Unasin S Avelox S Azithromycin/Azatril/Sumamed Azlocillin Aztreonam Cefadroxil/Duracef Cefalexin/Ospexin Cefepime Cefixime Cefoperazone Cefoperazone/Sulbactam Cefoxitin Cefprozil/Cefzil S Cefriaxone/Rocephin Ceftazidine/Fortum S Ceftibuten/Cedax S Cefuroxim/Zinnat/Ceroxim R Chloramphenicol Ciprofloxacin/Cifran S Clarytromycin/Klacid/Klabax Clindamycin/Dalacin C Co-trimazol/Bactrin S Colistin Doxycyclin Fosfomycin/Monural Gentamycin S Imipenem Jozamycin/Wilprafen Meropenem S Mupirocin Nalidix acid Nelidix Neomycin Nitorxiline/5-nitrox S Oxacillin Pefloxacin Piperacillin Piperacillin/Tazobactam Rifampicin/Tubocin Streptomycin Tavanic S Tetracycline Ticarcillin Ticarcillin/clav.ac Tigecycline Tobramycin (S- чувствителни, I - интермедиални, R - резистентни )
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 14.07.2014 19:10

  Възможно е и да е зацапване.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Кремена Иванова | 11.07.2014 12:27

  Здравейте, да помоля и аз за разчитане на резултатите. Бременна съм в 25 г.с., със серклаж Урина- левкоцити - отр. Урина- нитрити - отр. Урина-уробилироген - неув. Урина- белтък - отр. Урина- Ph - 6.0 Урина-кръв - следи Урина-специфично тегло - 1.020 Урина- кетони - отр. Урина-билирубин - отр. Урина- - глюкоза = отр. Седимент в урина- 2-4 ер.,ед.левк., пл.еп.кл. Предварително благодаря Притесняваме това Урина- кръв следи, на какво се дължи?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 26.05.2014 09:15

  Не според мен, хранете се нормално, това ще достави необходимите витамини, хемоглобина няма да се вдигне от витамини.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Мария | 23.05.2014 14:57

  Д-р Цончев, много Ви благодаря за отговора. И друг път се е случвало да ми е нисък хемоглобина, но тогава и желязото е било ниско, затова се учудих на тези резултати. В този случай предполагам, че не е необходимо да пия желязо, но трябва ли да пия някакви витамини или нещо друго за нормализиране на хемоглобина ?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 23.05.2014 12:26

  При бременност е нормално да падне хемоглобина. После ще се нормализира. Урината е добре.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Мария | 22.05.2014 14:30

  Здравейте. Бременна съм в 22 г.с. Това са резултатите ми от изследване на кръв и урина. Притеснява ме, че хемоглобина е нисък като в същото време желязото е в норма. Каква може да е причината за това? И другият ми въпрос е резултатът от урина-седимент нормален ли е? Благодаря ви предварително за отговора. Test (profile) name Result Measurement Reference values ПКК 22 с автоматично ДКК * Профил Виж по-долу WBC (левкоцити) 10.9 x10^9/L 4.0 - 11.0 NEU% (гранулоцити) 70.6 % 30.0 - 70.0 LYM%(лимфоцити ) 19.2 % 20.0 - 50.0 MONO% 6.88 % 0.1 - 12.0 EOS% 2.54 % 0.01-7.0 BASO% 0.77 % 0.01 - 2.0 NEU# (гранулоцити - бр.) 7.68 x10^9/L 1.3 - 7.4 LYM# (лимфоцити - бр.) 2.09 x10^9/L 0.9 - 5.3 MONO# 0.748 x10^9/L 0.05 - 0.90 EOS# 0.276 x10^9/L 0.01 - 0.77 BASO# 0.08 x10^9/L 0.01 - 0.20 RBC (еритроцити - бр.) 4.21 x10^12/L M(4.6 - 6.2) Ж(4.0 -5.5) Hgb (хемоглобин) 107 g/L М(140 - 180) Ж(120 - 160) Hct (хематокрит) 0.337 L/L 0.35 - 0.55 MCV (ср. обем на еритроцита) 80.2 fL 82.0 - 98.0 MCH (ср. Hbg съдърж. в еритр. ) 25.3 pg 28.0 - 33.0 MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.) 316 g/ L 330 - 350 RDW (девиация на ерит. р-ие) 14.4 % 11.6 - 15.7 Plt (трoмбоцити) 277 x10^9/L 140 - 440 MPV (ср обем на тромбоцита) 8.22 fL 7.5 - 11.0 Pct (тр обем/ общ обем) 2.27 % 1.2 - 4.0 PDW (девиация на тромбоцити) 16.8 0.0 - 99.9 Биохимия Note: Няма. Test (profile) name Result Measurement Reference values Желязо (Fe) 19.71 mkmol/l М(12.5-32.2) Ж(10.7-32.2) Урина Note: Няма. Test (profile) name Result Measurement Reference values Урина общо изследване * Профил Виж по-долу Урина-pH 6.5 4.5 - 8.2 Урина - Относително тегло 1.015 1.001 - 1.028 Урина - Белтък Oтрицателен Oтрицателен Урина - Глюкоза Oтрицателен Oтрицателен Урина - Билирубин Oтрицателен Oтрицателен Урина - Уробилиноген Неувеличен Неувеличен Урина - Нитрити Oтрицателен Отрицателен Урина - Кетони Oтрицателен Отрицателен Урина - Кръв Oтрицателен Отрицателен Урина - Седимент Плоски епителни клетки, кристали пикочна киселина 4-5 Левк., 2 Еритр.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 16.05.2014 10:46

  Няма какво да разчетем, дали сте само референтните стойности...
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Екатерина | 15.05.2014 13:18

  Моля ако може да ми разчетете резултатите!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Екатерина | 15.05.2014 13:17

  WBC (левкоцити) 10^9/L 3.5-10.5 LYM# (лимфоцити- бр.) G/L 2.00 - 4.00 MID# (междинни по обем клетки-бр.) G/L 0.2 - 1.8 GRAN# (гранулоцити-бр.) G/L 2.0 - 7.0 LYM% (лимфоцити-%) % 20 - 40 MID% (междинни по обем клетки-%) % 2 - 8 GRAN% (гранулоцити-%) % 51 - 70 RBC (еритроцити) 10^12/L М 4.6-6.2 Ж 4.2-5.4 HGB (хемоглобин) g/L M 140-180 Ж 120-160 HCT (хематокрит) % М 40-54; Ж 37-47 MCV (ср. обем на еритроцитите) fl 82-98 MCH (ср. съдърж. на HGB в еритроцита) pg 26.0-32.0 MCHC (ср. конц. на HGB в еритроцитите) g/L 320-360 RDW (девиация на еритр. р-ие) % 2.0 - 14.0 PLT (тромбоцити) 10^9/L 130-440 PCT (тромб. обем/общ обем кръв) % 0.1 -15.0 MPV (ср.обем на тромбоцитите) fl 2.0 -20.0 PDW (девиация на тромб. р-ие) fl 2.0 -14.0 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности СУЕ mm/h М до50г.<11;M над50г.<15;Ж до50г.<12;Ж над50г.<20 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-ОХИ pH / pH 5 5-7 Белтък урина / Protein (-)negative (-) negative Билирубин / Bilirubin (-)negative (-)negative Глюкоза / Glucose (-)negative (-)negative Кетони / Ketones (-)negative (-)negative Кръв / Blood (-)negative (-)negative Нитрити / Nitrite (-)negative (-)negative Уробилиноген / Urobilinogen (-)negative Normal отн.тегло / Specific gravity 1015 1005-1035 Левкоцити / Leucocytes (-)negative до 5 на поле Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-седимент Други /за урина седимент/ / Others - Бактерии / Microorganisms - Епителни клетки / Epithelial cells + Еритроцити / Erythrocytes - до 3 на поле Левкоцити / Leucocytes 4-5 до 5 на поле Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Глюкоза mmol/l 4,11-6,05; от 60-90год 4,56-6,38 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Syphilis (-)negative (-) negative
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 09.05.2014 18:12

  Възможно е да е замърсяване от вън.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ilina Dimitrova | 09.05.2014 09:26

  Здравейте! Моля Ви за помощ, тъй като съм бременна и ми излязоха резултатите от изследванията.Силно съм притеснена от наличието на бактерии в урината.Дали това са единични бактерии и дали трябва да пускам стерилна урина? Белтък в урина /protein/ Отрицателен Захар в урина /glucose/ Отрицателен Билирубин в урина /bilirubin/ Отрицателен Уробилиноген в урина /urobilinogen/ Неувеличен Кетони /ketones/ Отрицателен Седимент /sediment/ единични левкоцити,пикочни кристали,бактерии
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 11.04.2014 19:58

  Утайката е неспецифичен показател и при бременност е очакваемо да е увеличена. Аз лично не я използвам в практиката си.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Stanislava | 10.04.2014 18:12

  WBC / левкоцити брой / 11.6 10^9/l 3.5 - 10.5 RBC / еритроцити брой / 3.78 10^12/l Мъже 4.5-6.5; Жени 3.9-5.9; Деца 4.0-6.2 HGB / хемоглобин / 121 g/l Мъже 130-180; Жени 120-160; Деца 105-145 HCT / хематокрит / 0.354 l/l Мъже 0.40 - 0.55; Жени 0.37 - 0.47; Деца 0.30 - 0.50 MCV / среден еритроцитен обем / 93.9 fl 78 - 105 MCH /средно съдърж. на хемоглобина в 1 еритроцит/ 32.0 pg 25 - 35 MCHC /средна конц. на хемоглобина в еритроцитите/ 341 g/l 310 - 370 PLT / тромбоцити / 253 10^9/l 150 - 450 LYM% /лимфоцити % / 12.0 MXD% / базофили, еозинофили и моноцити % / 4.4 NEUT% / неутрофили % / 83.6 LYM# / лимфоцити абс.стойност / 1.4 10^9/l Мъже 0.8 - 2.7 ; Жени 0.9 - 2.8 MXD# /базофили, еозинофили и моноцити абс.стойност 0.5 10^9/l Мъже 0.1 - 1.5 ; Жени 0.1 - 1.6 NEUT# / / неутрофили абс.стойност / 9.7 10^9/l Мъже 1.2 - 5.3 ; Жени 1.6 - 6.9 RDW-CV 12.6 l/l PDW 16.1 fl 9.4 - 18.1 MPV / среден тромбоцитен обем / 8.9 fl 8.1 - 12.4 СУЕ /ESR/ 63 mm 5 - 18 Бременна съм в 24 седмица.Притеснява ме утайката.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от d-r nedialkov | 25.03.2013 11:08

  не.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Jivka | 25.03.2013 10:17

  Бременна в 33-та седмица. Трябва ли да се притеснявам от резултатите ми? Хематология Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод Морфология на еритроцити микронормоцитоза. нормохромия СУЕ mm/h < 25 ПКК 22 показателя Левкоцити H 15.8 G/L 3.5-10.5 Неутрофилни левкоцити-% H 76.4 % 44 - 76 Неутрофилни левкоцити-бр. H 12.1 G/L 2,0-7.8 Еозинофилни левкоцити-% 2.4 % 0,00-6.00% Еoзинофилни левкоцити-бр. 0.4 G/L 0.00-0,700 Лимфоцити-% L 12.1 % 20 - 40 Лимфоцити -бр. 1.9 G/L 0,6-4,1 Моноцити-% 8.8 % 3-13 % Mоноцити-бр. 1.4 G/L 0,2-1,5 Базофилни левкоцити-% 0.3 % 0,00-2,00 Базофилни левкоцити-бр 0 G/L 0.00-0.2 Еритроцити 4.05 T/L 3,70 - 5,40 Хемоглобин 132 g/L 115 - 160 Хематокрит 0.4 L/L 0,35 - 0,44 Ср. обем на еритроцитите 97.6 fl 82 - 98 Ср. Hgb. конц. в ер. H 32.6 pg 26.5-32.0 Ср. Hgb. съдърж. в еритр. 334 g/L 295-360 Девиация на ер. разпред. 13.8 % 11.5-14.5 Тромбоцити 324 G/L 130 - 440 Ср. обем на тромбоцитите 11.4 fL 7.5-11.5 Девиация на тромбоцитно разпределение 21.4 % 15.5-30.5 Тромбокрит 0.371 L/L 0.002-0.450 Микроскопско броене на левкоцити Пръчкоядрени H 0.08 < 0.06 Сегментоядрени 0.71 0,44 - 0,76 Еозинифили 0.01 0 - 0,04 Моноцити 0.08 < 0.10 Базофили 0.00 0 - 0,01 Лимфоцити L 0.12 0,20 - 0,40 лимфоидни форми 0.00 клетки на Юнг 0.00 плазматични клетки 0.00 Биохимия Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод Глюкоза 3.6 mmol/l 3.3-6.0 Креатинин L 47.5 umol/l 50-133; деца(children): до 14г. 30.93 - 69.99 Общ белтък и албумин* Общ белтък 69 g/l 63-84 Албумин L 30 g/l 35-55 АСАТ(ГОТ) 41 U/l < 44 АЛАТ(ГПТ) H 59 U/l < 44 Коагулация Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод Фибриноген G/l 2.0-4.5 Урина-ОХИ Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод Урина ОХИ 10 параметъра pH урина 6.0 4.5-8.0 Белтък урина (-)negative (-) negative Глюкоза (-)negative (-)negative Кетони (-)negative (-)negative Билирубин (-)negative (-)negative Кръв (-)negative (-)negative Левкоцити (-)negative (-)negative Нитрити (-)negative (-)negative Уробилиноген N normal Oтн.тегло 1.020 1.000-1.040 Урина - седимент Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод Урина-седимент Други КР ПИК К-НА Бактерии 0 none Епителни клетки ПЛ ЕП КЛ до 15 на поле Левкоцити 2-4 до 4 на поле Еритроцити 0 до 1 на поле
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от d-r nedialkov | 15.03.2013 16:39

  в норма
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от veseto_87 | 15.03.2013 15:02

  Здравейте и тук. Писах в друга тема, но после видях, че тази е за бременни. Та да помоля за тълкуване. Бременна съм в 10та седмица. Урина-ОХИ pH 6 5-7 Белтък урина (-)negative (-) negative Билирубин (-)negative (-)negative Глюкоза (-)negative (-)negative Кетони (-)negative (-)negative Кръв (-)negative (-)negative Нитрити (-)negative (-)negative Уробилиноген (-)negative Normal отн.тегло 1015 1005-1035 Левкоцити (-)negative до 5 на поле Урина-седимент Други /за урина седимент/ -- Бактерии -- Епителни клетки /+/ Еритроцити -- до 3 на поле Левкоцити 3-4 до 5 на поле
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от d-r nedialkov | 11.01.2013 13:28

  Всичко ви е ОК!
 • Изследвания на кръв и урина при бременност
  от gerivas | 11.01.2013 13:24

  Тъй като карам първа бременност и нямам никакви понятия от тези изследвания, а другият ми час е чак след месец.. Дали всичко е окей ... Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности HIV 1/2 (-)negative (-)negative Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности HBsAg (-)negative (-)negative Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности ПКК WBC 5.2 G/L 3,5-10,5 RBC 3.54 T/L м.4.5-5.9 ; ж. 3.7-5.4 HGB 116 g/L м. 130-180 ж. 120-160 HCT 0.31 L/L 0,30-0,53 MCH 33 pg 27-33 PLT 240 G/L 130-360 MPV 7.7 fL 6.0-10.0 MCV 88 fl 82-96 MCHC 372 g/L 300-360 RDWa 58.4 fl 30 - 150 RDW% 11.8 % 11.0 - 16.00 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности СУЕ/ESR 12 mm/h м. до 18 (22), ж. до 25 (30) Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-ОХИ pH 7,0 4.5-8.0 Белтък урина/Protein (-)negative (-) negative Билирубин/Billirubin (-)negative (-)negative Глюкоза/Glucose (-)negative (-)negative Кетони/Ketones (-)negative (-)negative Кръв/Blood (-)negative (-)negative Левкоцити/Leucocytes (-)negative (-)negative Нитрити/Nytrites (-)negative (-)negative Уробилиноген/Urobillinogen N normal Oтн.тегло/Specific gravity 1,010 1.000-1.040 Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Урина-седимент Други /за урина седимент/ слуз Бактерии/Bacteria да Епителни клетки/Epitelia cells плоски до 15 на поле Еритроцити/Erythrocytes /-/ до 3 на поле Левкоцити/Leucocytes 4-5 до 5 на поле Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Глюкоза/Glucose 4.93 mmol/l 3,00-6,11

Напиши отговор
199 намерени, страница 4 от общо 4