Изследвания на кръв, урина, скенер... | Изследвания на кръв и урина при бременност

Напиши отговор
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ketti | 11.09.2017 19:11

  Здравейте докторе, може ли коментар на изследв.ми на урина.Бременна съм в 21 г.с.Притеснява ме кръв в урината и наличието на кетони.И в миналото изследване нещата бяха същите PH 6.5 Отн.тегло 1.020 Белтък -negativе Глюкоза- negative Кетони- trace Уробилиноген-3.2umol/l Билирубин-negative Кръв 1+ Левкоцити-negative Нитрити-negative Седимент -левкоцити 2-3 Седимент- еритроцити 5-6
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 13.08.2017 18:58

  Пропуснал съм го, съжалявам. Няма нищо притеснително.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Христина Изевкова | 08.08.2017 15:11

  Много се извинявам, бихте ли дали отговор и на моя въпрос? Публикувала съм резултатите от изследванията си миналата седмица, точно преди тези на момичето, на което сте отговорил.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Христина Изевкова | 07.08.2017 20:27

  Много се извинявам, миналата седмица бях публикувала резултатите си бихте ли могли да ми отговорите на въпросите, тъй като след мен друго момиче е задало въпрос, на който има отговор.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 04.08.2017 20:47

  Ако няма признаци за възпалителен процес, не епроблем. При бременност нормално някой стоъности се променят.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от hristina | 01.08.2017 16:28

  Здравейте, в 12 г.с съм и това са резултатите от изследванията ми: 01.01 Еритроцити 4.55 T/l 4.0 - 5.5 T/l 01.01 Левкоцити 12.1 G/l 3.5 - 10.5 G/l 01.01 МCH 32.3 pg 27 - 32 pg 01.01 МCHC 360 g/l 320 - 360 g/l 01.01 МCV 89.7 fl 80 - 90 fl 01.01 Тромбоцити 240 G/l 140 - 440 G/l 01.01 Хематокрит 0.408 l/l 0.35 - 0.50 l/l 01.01 Хемоглобин 147 g/l 120 - 160 g/l 01.03 СУЕ 11 mm - 15 mm Химично изследване на урината 01.08 Урина - pH 6,0 01.08 Урина - Белтък (течен реактив) опал 01.08 Урина - Билирубин (течен реактив) нег 01.08 Урина - Глюкоза нег 01.08 Урина - Кетони пол 01.08 Урина - Кръв нег 01.08 Урина - Левкоцити нег 01.08 Урина - Нитрити нег 01.08 Урина - Относително тегло 1,025 01.08 Урина - Уробилиноген (течен реактив) норм 01.09 Седимент-ориентир.изследване 4-6 левк 1-2 ер Имам ли повод за притеснение?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Христина Изевкова | 31.07.2017 17:55

  Здравейте, бременна съм в 14 седмица, бихте ли могли да ми кажете дали има нещо притеснително, по специално ме тревожи наличието на левкоцити в урината. Нямам възможност в момента да посетя лекаря си, на преглед съм чак след 3 седмици. Трябва ли да ме тревожат резултатите? Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности ПКК WBC(левкоцитен брой) 8.68 10^9/L 3.5 - 10.5 RBC(еритроцитен брой) 4.22 10^12/L М 4.6 - 6.2; Ж 4.2 - 5.4 HGB(хемоглобин) 123 g/L 120 - 165 Htc(хематокрит) 0.35 L/L М 0.40-0.51; Ж 0.34-0.45 MCV 83.9 fl 82-98 MCH 29.1 pg 25.7-32.2 MCHC 347 g/L 322-365 PLT 300 10^9/L 140 - 490 СУЕ/ERS 17 mm/h 0 - 20 Клинична Химия/Clinical chemistry Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Глюкоза/Glucose 4.71 mmol/l 4.10 - 5.90; деца 3.3 - 5.6 Микробиология/Microbiology Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Wasserman/Сифилис-RPR/ negative negative Вирусология/Virology Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод HIV 1/2 (спин) 0.25 S/CO < 0.90 /-/ отр.; 0.90 - 1.0 сива зона; > 1.0 реактивен HbsAg 0.62 S/CO < 1.0 /-/ отр.; > 1.0 /+/ пол. Имунохематология/Imunohematology Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Кръвна група O positive Урина/Urine analyse Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Седимент 4-5 левк.. еп.к-ки 10 показателя без седимент Oтн.тегло/Specific gravity 1.010 1.000 - 1.030 pH 7.5 4.5-8.5 Белтък урина/Protein Neg Глюкоза/Glucose Neg Кетони/Ketones Neg Билирубин/Billirubin Neg Уробилиноген/Urobillinogen Normal Кръв/Blood Neg Нитрити/Nytrites Neg Левкоцити/Leucocytes 1+
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 25.07.2017 21:22

  Не виждам нещо нередно в тия резултати.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от nikoleta | 20.07.2017 08:31

  Благодаря ви.Но бях пропуснала да копирам и резултатите от крувното изследване и ако може да попитам и за него всичко ли е точно.И отново благодаря предварително. :) Хематология/HEMATOLOGY Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод ПКК 5 diff Левкоцити/WBC 10.3 G/L 3.5-10.5 Еритроцити/RBC 3.7 T/L 3.7-5.3 Хемоглобин/HGB 115 g/L 120-160 Хематокрит/HCT 0.32 L/L 0.36-0.5 Ср. обем на еритроцитите/ MCV 87 fl 80-98 ; новородени 101-125 Ср. Hgb концентрация в еритр./MCH 31.1 pg 26- 34; новородени 33 - 41 Ср. Hgb съдърж. в еритр. /MCHC 357 g/L 295 - 360 Тромбоцити/PLT 204 G/L 130-360; деца под 1година 355 - 666; от 1 до 5 год.286 - 509; 6-15 год. 247- 436 RDW-SD 37.5 fl 37 - 54 RDW-CV/вариация на ер. р-ние 12.3 % 11 - 16 Девиация на тромбоцитното разпределение /PDW 11.7 % 11,0 -30,5 Ср. обем на тромбоцитите / MPV 10.2 fL 7.5-11,5 P-LCR 25.9 % 13 - 43 Тромбокрит / PCT 0.21 % 0,002 - 0,450 Неутрофилни левкоцити - бр. NEUT# 6.11 G/l 2,0-7,8 G/l Лимфоцити -бр. LYM 3.07 G/L 0,6 - 4,1 Моноцити - бр. MONO# 0.68 G/l 0,2-1,5 Еозинофилни левкоцити - бр. EO# 0.39 G/l 0.00 -0.700 Базофилни левкоцити - бр. - BASO# 0.03 G/l 0,00-0,2 Неутрофилни левкоцити - % NEUT% 59.4 % 44-76 % Лимфоцити % - LYM% 30 % 20 - 40 Моноцити -% MONO% 6.6 3-13% Еозинофилни левкоцити- % EO% 3.8 % 0,00 - 6,00 Базофилни левкоцити % - BASO% 0.3 % 0,00 -2,00 Биохимия/BIOCHEMISTRY Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Глюкоза/Glucose 3.84 mmol/l 2.8-6.2 Имунохематология/IMUNOHEMATOLOGY Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Кръвна група бременни A1В (+) пол.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 20.07.2017 00:18

  Не виждам нещо притеснително
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от nikoleta | 18.07.2017 13:05

  Здравейте,бременна съм в 13 седмица и понеже нямам никакви понятия от тези изследвания.Ще може ли да ме успокоите дали всичко е наред? Урина-ОХИ/URINE ANALYSE Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Метод Седимент Седимент - Левкоцити 1-2 до 4 на поле Седимент - Еритроцити - до 1-2 на поле Седимент - Епителни клетки малко до 15 на поле Седимент - Бактерии доста none Седимент - Други - Урина-ОХИ Нитрити/Nytrites -neg (-)negative pH 7.5 4.5-8.0 Oтн.тегло/Specific gravity L 1.010 g/ml 1000-1030 Белтък урина/Protein -neg (-) negative Глюкоза/Glucose -neg (-)negative Кетони/Ketones -neg (-)negative Уробилиноген/Urobillinogen norm1.6umol/l неувеличен Билирубин/Billirubin -neg (-)negative Кръв/Blood -neg (-)negative Левкоцити/Leucocytes +25WBC/ul (-)negativ
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 04.07.2017 21:34

  При бременност е нормално суето да е увеличено
 • Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Даниела Тодорова | 03.07.2017 13:56

  Здравейте аз съм бременна в 9г.с. С наднормено тегло, хипертония и астма съм и с един мисет аборт преди една година. Пия фолиева киселина, аспирин протект и Допегит. СУЕ-то ми е много високо защо е така? Не мога да разбера резултата за белтък в урината и като цяло добре ли са изследванията за бременна в моята седмица, защото следващият ми преглед при АГ-то е доста напред във времето. Хематология Име на теста(изследване) Резултат Референтна стойност СУЕ H 55 mm/h < 25 ПКК 22 показателя WBC 6.9 G/L 3.5-10.5 NEUT# 4.5 G/L 2,1-6.9 NEUT% 0.66 % 0,40-0,70 EOS 0.00 G/L 0.00-0,50 EOS% 0.00 % 0,00-0,06 LYM% 0.27 % 0,20-0,40 LYM# 1.9 G/L 1.1-3,8 MONO 0.5 G/L 0,2-1,5 MONO% 0.07 % 0,01-0,11 BASO 0.00 G/L 0.00-0.14 BASO% 0.00 % 0,00-0,02 RBC 4.1 T/L М 4.2-6.2 Ж(F) 3.7-5.4 HGB 121 g/L M 130-180 Ж(F) 120-160 HCT L 0.347 L/L М 0.37-0.55 Ж(F) 0.35-0.44 MCV 85.5 fl 80-97 MCH 29.8 pg 26.0-32.0 MCHC 349 g/L 320-360 RDW-CV 0.13 % 0,11-0,16 PLT 320 G/L 140-440 MPV 8.8 fL 8.0-12.0 PDW 10.5 fl 9,40-18,00 PCT 0.16 L/L 0.15-0.45 Биохимия Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Глюкоза 5.37 mmol/l 3.3-6.0 Общ белтък 64.44 g/l 64-83 Албумин 45.24 g/l 38-54 Урина-ОХИ Име на теста(изследване) Резултат Референтна стойност Урина-ОХИ pH 6.0 4.5-8.0 Белтък урина +- (-) negative Билирубин (-) negative (-)negative Глюкоза (-) negative (-)negative Кетони (-) negative (-)negative Кръв (-) negative (-)negative Левкоцити (-) negative (-)negative Нитрити (-) negative (-)negative Уробилиноген normal normal Oтн.тегло 1.025 1.000-1.040 Урина - седимент Име на теста(изследване)Резултат Референтна стойност Урина-седимент Други 0 Бактерии единични none Епителни клетки 3-4 до 15 на поле Левкоцити 1-2 до 4 на поле Еритроцити 0 до 1 на поле
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 12.05.2017 20:34

  Някакви оплаквания има ли?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Диана Иванова | 09.05.2017 14:31

  Здравейте! Моля да ми разчетете резултатите от изследванията. Kръвна Картина 01.01 Еритроцити 4.32 T/l 4.0 - 5.5 T/l 01.01 Левкоцити 16.1 G/l 3.5 - 10.5 G/l 01.01 МCH 32.2 pg 27 - 32 pg 01.01 МCHC 364 g/l 320 - 360 g/l 01.01 МCV 88.5 fl 80 - 90 fl 01.01 Тромбоцити 454 G/l 140 - 440 G/l 01.01 Хематокрит 0.382 l/l 0.35 - 0.50 l/l 01.01 Хемоглобин 139 g/l 120 - 160 g/l СУЕ 21 mm - 15 mm Глюкоза 5.6 mmol/l 4.2 - 6.4 mmol/l Урея 3.87 mmol/l 1.7 - 8.3 mmol/l Креатинин 65 mmol/l 40 - 97 mmol/l Общ белтък 68.3 g/l 60 - 87 g/l Албумин 35.6 g/l 35 - 55 g/l Химично изследване на урината 01.08 Урина - pH 5.5 01.08 Урина - Белтък (течен реактив) Neg 01.08 Урина - Билирубин (течен реактив) Neg 01.08 Урина - Глюкоза Neg 01.08 Урина - Кетони Neg 01.08 Урина - Кръв Neg 01.08 Урина - Левкоцити Neg 01.08 Урина - Нитрити Neg 01.08 Урина - Относително тегло >1.030 01.08 Урина - Уробилиноген (течен реактив) Normal Седимент-ориентир.изследване 4-5левк
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ivapivat | 25.04.2017 17:31

  Благодаря д-р Георгиев. Бъдете здрав.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ivapivat | 25.04.2017 16:03

  Благодаря много. Успешен ден.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 25.04.2017 13:56

  Не, очакваемо е при бременност.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ivapivat | 25.04.2017 00:28

  Здравейте, само още един въпрос. При изследване на урина в резултата за Белтък има стойност 1+. Прочетох стряскащи неща за наличие на белтък в урината по време на бременност. В 6-та седмица съм, втора блеменност. Има ли повод за притеснение.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ivapivat | 24.04.2017 19:34

  Благодаря д-р Георгиев. Бъдете здрав.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Yordan Georgiev | 24.04.2017 17:54

  Здравейте! Посочените резултати са в норма.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ivapivat | 24.04.2017 16:47

  Здравейте, бременна съм в 6-та седмица. Притеснява ме високо MPV - 11.2 и високи Моноцити. Имам хашимото и дали е възможно от това. Много ви благодаря. WBC 6.41 x10^9/L 3.50 - 10.50 Ly% 32.3 % 21.0 - 53.0 Mo% 10.1 % 3.0 - 9.0 Eos% 1.4 % 0.5 - 7.2 Baso% 0.50 % 0.20 - 1.00 Neu% 55.7 % 40.0 - 75.0 Ly# 2.07 x10^9/L 1.30 - 3.60 Mo# 0.65 x10^9/L 0.20 - 0.60 Eos# 0.090 x10^9/L 0.001 - 0.400 Baso# 0.03 x10^9/L 0.00 - 0.10 Neu# 3.570 x10^9/L 1.900 - 7.900 RBC 4.50 x10^12/L 3.70 - 5.20 Hgb 137 g/L 120 - 155 Hct 0.409 L/L 0.350 - 0.460 MCV 90.9 fL 80.0 - 96.0 MCH 30.4 pg 26.0 - 33.5 MCHC 335 g/L 315 - 360 RDW 11.9 % 11.2 - 14.7 Plt 301 x10^9/L 140 - 440 MPV 11.2 fL 6.3 - 9.1 Pct 3.40 ml/L 1.0 - 4.5 PDW 13.5 fL 9 - 17MPV 11.2 fL 6.3 - 9.1 Има ли повод за притеснение.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 18.03.2017 21:26

  При наличие на бременност може да се очакват подобни отклонения. Пуснете една стерилна урина за микробиология за всеки случай.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Б Първанова | 09.03.2017 14:43

  Здравейте, бременна съм в 20-та седмица. От по-долните резултати ме притесняват левкоцитите в кръвта и урината, наличието на нитрити в урината и ниския креатинин. Какво бихте препоръчали? Клинична химия/Chemistry 3/7/2017 7:06:04 PM Глюкоза 4,24 mmol/l 2.8-6.1 Креатинин 35 L umol/l 58-97 ASAT (аспарат аминотрансфераза) 12 U/l 0-31 ALAT (аланин аминотрансфераза) 19 U/l 0-31 Хематология/Hematology 3/7/2017 6:14:27 PM Кръвна картина ADVIA 2120i/PKK WBC 13,72 H G/L 3.5-10.5 RBC 4,4 T/L 3.7-5.3 HGB 139 g/L 120-160 HCT 0,395 L/L 0.36-0.48 MCV 90 fl 82-96 MCH 32 pg 27-33 MCHC 350 g/L 300-360 RDW 14,2 % 11.5-14.5 PLT 307 G/L 130-440 MPV 9,2 fL 7.2-10.7 Урина/Urine analyse 3/7/2017 6:01:36 PM Урина изследване със суха химия, 10 параметъра pH 6.0 5 - 8 Oтн.тегло 1.025 1,010-1,025 Белтък NEGATIVE NEGATIVE Глюкоза NEGATIVE NEGATIVE Кетони NEGATIVE NEGATIVE Уробилиноген 3.2^umol/L umol/L 0,00-3,20 Билирубин NEGATIVE NEGATIVE Кръв NEGATIVE NEGATIVE Левкоцити TRACE NEGATIVE Нитрити POSITIVE NEGATIVE Седимент Седимент - Левкоцити 6-8 Седимент - Еритроцити / Седимент - Други /
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 05.02.2017 19:16

  Успех!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Гергана | 31.01.2017 12:53

  На същото мнение като Вас.засега поне докато не прави проблем няма да го пипаме.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 30.01.2017 20:03

  Според мен въобще не го пипайте преди да родите, не е толгова голям че да предизвика проблем. АГ лекаря какво казва по въпроса?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Гергана | 28.01.2017 20:02

  Искам и да попитам в 17 г.с ми откриха полип на шийката на матката окло 5 мм -7мм.Аз предпочитам да го премахнат понеже се опасявам да не порасне ,въпроса ми е по добре по ранно да се махне или в по късна бременност?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 27.01.2017 20:44

  Нормано е не се притеснявайте, след раждането ще мине.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Гергана | 27.01.2017 18:37

  Здравейте бих искала да попитам бременна съм в 17 г.с,и твърде често ходя дa уринирам случва се и на 5 минути,пускала сън стерилна урина ,микробиология всичко е ок .Нормално ли е е ?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 23.01.2017 20:37

  Не виждам някакъв проблем в тия резултати. Спокойно.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Stanislava | 21.01.2017 13:48

  Здравейте, Бременна съм в 10 г.с и днес ми излязоха резултати от изследване на кръв и урина. Притесняват ме резултатите за урината. Много ли да се тревожа до понеделник когато ще звънна на доктора си? Благодаря Ви :) HGB ( Хемоглобин ) 118 g/L М (135-180 ) Ж ( 120-160 ) RBC ( Еритроцити ) 4.03 T/L М ( 4.4-5.9 ) Ж ( 3.7-5.3 ) HCT ( Хематокрит ) 0.33 L/L М ( 0.4-0.53 ) Ж ( 0.36-0.48 ) WBC ( Левкоцити ) 8.5 G/L 3.5 -10.5 MCHC ( ср.конц.на Нgb в еритр ) 363 g/l 300-360 MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. ) 29.3 pg 27.0-33.0 MCV ( ср. обем на еритроцитите ) 80.7 fL 82.0 -96.0 RDW% ( Девиация на еритр. р-ие ) 12.7 % 11.6 - 15.7 PLT ( Тромбоцити ) 226 G/L 100-440 MPV ( ср.обем на тромбоцита ) 7.0 fL 7.5-11.0 LYMF ( Лимфоцити - бр ) 2.60 G/L 0.9 - 5.3 ( 1.3 - 7.4 за деца до 4 г. ) GRAN ( Гранулоцити - бр. ) 5.50 G/L 1.3 - 7.4 ( 0.9 - 5.3 за деца до 4 г. ) MID ( Междинни по обем клетки - бр.) 0.40 G/L LYMF% ( Лимфоцити - % ) 31.10 % 20.0 - 50.0 ( 50.0 - 70.0 за деца до 4 г. ) GRAN% ( Гранулоцити - % ) 64.50 % 30.0 - 70.0 ( 20.0 - 50.0 за деца до 4 г. ) MID% ( Междинни по обем клетки - % ) 4.40 % СУЕ 12 mm/h М до 37 ; ( Ж до 39 ) ; Деца до 16 Биохимия Забележка: Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Глюкоза Серумна ( GLU S ) 4.74 mmol/L 2.78 - 6.11 Урина Забележка: Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Химично изследване Профил * pH ( урина ) 7 Относително тегло 1.010 Белтък Опалесценция Отрицателен Глюкоза ( - ) Отрицателен Отрицателен Кетотела ( - ) Отрицателен Отрицателен Билирубин ( - ) Отрицателен Отрицателен Уробилиноген Неувеличен Неувеличен Кръв Следи Отрицателен Нитрити ( - ) Отрицателен Отрицателен Левкоцити* ( + ) Положителен Седимент 8-10 левкоцита,6-7 еритроцита,урати
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 07.01.2017 20:31

  Според мен не бива да се притеснявате, при бременност може да се очаква нещо подобно
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Ани Генева | 05.01.2017 12:14

  Здравейте! Бременна съм в 29-та седмица. Досега винаги изследванията за урината са ми били чисти. При вчерашното, обаче излиза, че са се появили левкоцити, еритроцити и плоски епителни клетки. Имам ли основание за притеснение, въпреки че резултата е в референтните граници? Трябва ли да пусна и стерилна урина? Урина-ОХИ Резултат Референтна стойност Специфично тегло 1.015 1.010 - 1.030 pH 6.5 5 - 7 Левкоцити (-)negative (-) negative Нитрити (-)negative (-) negative Белтък урина 0 mg/dl 0 - 30 Глюкоза 0 mg/dl 0 - 25 Кетони (-)negative (-) negative Уробилиноген N normal Билирубин (-)negative (-) negative Седимент левкоцити <1 на поле <4 Седимент еритроцити <1 на поле <2 Седимент плоски епителни клетки <1 на поле <5
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 23.11.2016 14:13

  Не виждам нещо нередно в тия резултати.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Христина Чолакова | 17.11.2016 11:54

  Здравейте, Бременна съм в 12г.с. преди някоколко дена получих кафеникаво зацапване, което беше много оскъдно и за ден отшумя. Гинеколога ми изпса Дуфатон и Утрогестан. Пия и фолиева киселина. Сутринта ходих да си направя изследвания - кръв и урина, по предписание на лекаря ми. Притесняват ме еритроцитите в урината: Хематология Забележка: Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности ПКК --- Профил * HGB ( Хемоглобин ) 120 g/L М (135-180 ) Ж ( 120-160 ) RBC ( Еритроцити ) 4.06 T/L М ( 4.4-5.9 ) Ж ( 3.7-5.3 ) HCT ( Хематокрит ) 0.34 L/L М ( 0.4-0.53 ) Ж ( 0.36-0.48 ) WBC ( Левкоцити ) 8.1 G/L 3.5 -10.5 MCHC ( ср.конц.на Нgb в еритр ) 353 g/l 300-360 MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. ) 29.6 pg 27.0-33.0 MCV ( ср. обем на еритроцитите ) 83.9 fL 82.0 -96.0 RDW% ( Девиация на еритр. р-ие ) 13.2 % 11.6 - 15.7 PLT ( Тромбоцити ) 125 G/L 100-440 MPV ( ср.обем на тромбоцита ) 6.5 fL 7.5-11.0 LYMF ( Лимфоцити - бр ) 2.10 G/L 0.9 - 5.3 ( 1.3 - 7.4 за деца до 4 г. ) GRAN ( Гранулоцити - бр. ) 5.30 G/L 1.3 - 7.4 ( 0.9 - 5.3 за деца до 4 г. ) MID ( Междинни по обем клетки - бр.) 0.70 G/L LYMF% ( Лимфоцити - % ) 26.50 % 20.0 - 50.0 ( 50.0 - 70.0 за деца до 4 г. ) GRAN% ( Гранулоцити - % ) 65.60 % 30.0 - 70.0 ( 20.0 - 50.0 за деца до 4 г. ) MID% ( Междинни по обем клетки - % ) 7.90 % СУЕ 38 mm/h М до 37 ; ( Ж до 39 ) ; Деца до 16 Биохимия Забележка: Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Глюкоза Серумна ( GLU S ) 4.83 mmol/L 2.78 - 6.11 Урина Забележка: Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Химично изследване Профил * Белтък ( - ) Отрицателен Отрицателен Билирубин ( - ) Отрицателен Отрицателен Уробилиноген Неувеличен Неувеличен Седимент 20-25 еритроцита Направих си и изследване на хормоните на щитовидната жлеза, по моя преценка: Хормони Забележка: Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности FT3 4.48 pmol/L 3.1 - 6.8 FT4 15.56 pmol/L 12.00 - 22.00 TSH 4.40 mkIU/ml 0.27-5.50 TSH-то не ми ли е малко високо? Чела съм, че за жени, които искат да забременеят или бременни е добре да е по - ниско - около 2,5-3,0. Искам да уточня, че октомври пак си правих изследвания на урината, всичко излезе отрицателно, имаше обаче, кръв. Направих повторни изследвания - стерилна урина с катетар - изследванията бяха чисти. От както съм бременна пия доста вода - над 2л. на ден и ходя често до тоалетна. Нямам парене. Благодаря ви предварително за отговора!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 19.07.2016 10:59

  Ако нямате оплаквания по типа на уроинфекция - не.
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Соня | 19.07.2016 07:56

  Зравейте! Бременна съм в 32-33 седмица и като резултат от изследванията ми излезе: Урина - НЗОК * Профил Виж по-долу Ph 6.0 4.5 - 8.0 Относително тегло /Sp.gravity/ 1.025 1.015 - 1.025 Белтък в урина /protein/ Отрицателен отрицателен резултат Захар в урина /glucose/ Отрицателен отрицателен резултат Билирубин в урина /bilirubin/ Отрицателен отрицателен резултат Уробилиноген в урина /urobilinogen/ Неувеличен неувеличен Кръв в урина /blood/ Отрицателен отрицателен резултат Нитрити /nitrites/ Отрицателен отрицателен резултат Кетони /ketones/ Следи отрицателен резултат Левкоцити общ брой /в урина/ >= Ca 500 Leuc / μL отрицателен резултат Седимент /sediment/ масово левкоцити и бактерии Досега не съм имала проблеми и някакви оплаквания, има ли поводи да се тревожа? Благодаря предварително!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Denislava | 03.06.2016 13:09

  Имам зацапване което е от 2рия месец до сега. Слагам си утрогестан пия дуфастон и но шпа. Но нищо не помага. Изследванията ми според моя близка която е лекар не са добри. Но моя лекар ми повтаря че всичко е наред. Незнам какво да правя ще ходя на още едно мнение дано всичко да е наред
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 03.06.2016 12:21

  От какво сте стресирана? Някакви оплаквания имате ли?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Denislava | 01.06.2016 15:44

  Забравих да кажа че съм бременна в 4 месец.според моя лекар няма нищо страшно но аз съм вече много стресирана
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Denislava | 01.06.2016 13:53

  logo bar 30.05.2016 / 101-012486 -ДЕНИСЛАВА МИЛКОВА АТАНАСОВА Час на вземане: Назначил Д-р ИВАНКА МИХАЙЛОВА ПЕТЕВА Кл. лаборатория Тест Резултат Мярка Референтни граници ХЕМАТОЛОГИЯ Кръвна картина Виж по-долу WBC / левкоцити/ 21 10^9/l 3.5 - 10.5 Lymph# /лимфоцити абс. стойност/ 4.2 10^9/l 0.9-5.2 Mid#/моноцити,базофили,еозинофили абс. стойност/ 1.4 10^9/l 0.1 - 1.5 Gran# /гранулоцити абс. стойност/ 15.4 10^9/l 1.9-8.0 Lymph% /лимфоцити %/ 19.8 % 25.0 - 40.0 Mid%/моноцити,базофили,еозинофили %/ 6.8 % 2.0 - 10.0 Gran% /гранулоцити %/ 73.4 % 51.0 - 67.0 HGB /хемоглобин/ 136 g / l ж[120-160];м[140-180] RBC /еритроцити/ 4.3 10^12/l 3.5 - 5.5 HCT /хематокрит/ 0.401 % ж[0.37-0.46];м[0.41-0.52] MCV /среден еритроцитен обем/ 93.3 fl 82.0-98.0 MCH /средно съдържание на хемоглобин в еритроцита/ 31.6 pg 27.0 - 31.0 MCHC /редна концентрация на хемоглобин в еритроцитите/ 339 g/l 300-360 PLT /тромбоцити/ 483 10^9 140-440 MPV /среден тромбоцитен обем/ 8.5 fl 7.2-11.1 PDW /ширина на еритроцитно разпределение/ 14.9 - 11.5-14.5 БИОХИМИЯ Глюкоза 5.28 mmol/l [2.8-6.1] УРИНА Химично изследване с течни реактиви Виж по-долу U-pH 5.5 - [5.0-7.0] U-GLU /ЗАХАР/ neg - отрицателен U-PRO /БЕЛТЪК/ neg - отрицателен U-KETO /КЕТОНИ/ neg - отрицателен U-BIL /БИЛИРУБИН/ neg - отрицателен U-UBG /УРОБИЛИНОГЕН/ normal - нормален U-BLD /КРЪВ/ 1+ - - U-LEU /ЛЕВКОЦИТИ/ neg - - U-NITRO /НИТРИТИ/ neg - - U-SG /ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО/ >=1.030 - - Седимент - ориентировъчно изследване 8-10 еритр. - - Микробиология Тест Резултат Мярка Референтни граници МИКРОБИОЛОГИЯ RPR /или Васерман/ NEGATIVE - NEGATIVE Моля за мнението ви. Ще съм ви много благодарна
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 30.05.2016 12:23

  Към днешна дата какво е положението?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Тими | 18.05.2016 22:54

  Не, нямам оплаквания. Дали има нужда да се обадя по-рано на лекаря си, заради отклоненията?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 18.05.2016 21:06

  Подобни отклонения са чести по време на бременност. Нали нямате някакви други оплаквания?
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Тими | 18.05.2016 08:50

  Здравейте, бременна съм в 20 г.с. и правих изследвания, на преглед съм след 2 седмици и ми се иска някой преди това да ми каже дали всичко е наред или да си изтгеля часа напред. Ще напиша тези неща, които са извън референтните стойкости: Левкоцити/ WBC 12,8 G/L реф ст - 3,5-10,5 Неутрофилни левкоцити-бр./NEU 9,24 G/L реф ст - 2,0-7,8 Лимфоцити - % LYM% 19,86 % реф ст - 20-40 Хемоглобин/ HGB 109 g/l реф ст - 115-160 Хематокрит/ HCT 0,34 L/L реф ст - 0,35-0,44 Благодаря Ви предварително!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от христина | 13.04.2016 19:29

  Благодаря, всичко добро и на вас. :)
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Доц. д-р Цончев, дм | 11.04.2016 22:57

  Всичко е наред, гледайте си спокойно бременността и успех!
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от христина | 08.04.2016 10:52

  Здравейте, Това е първата ми бременност, бременна съм в 16-та седмица. Можете ли да ми помогне за разчитане на изследвания: Хематология Забележка: Няма. Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Пълна Кръвна Картина * Профил Хемоглобин( Hb ) 125 g/l М (140 - 180); Ж (120- 160) Еритроцити (RBC) 4.18 T/l М (4.50 -6.00); Ж (4.20 - 5.40) Левкоцити(WBC) 8.64 G/l 4.0 - 10.0 Хематокрит(HCT) 0.360 l/l М (0.40 - 0.54); Ж(0.36 - 0.47) Тромбоцити(PLT) 220 G/l 150 - 450 MCV (среден обем на RBC) 87.0 fl М (85 - 89); Ж (82 - 92) MCH (ср. конц. на Hb в RBC) 30.0 pg 26 - 31 MCHC ( ср.конц. на Hb във всички RBC) 345.0 g/l М (295 - 345); Ж (320 - 360) RDW (разпрeд. на RBC по големина) 14.7 % 11.5 - 14.5 PCT (тромбокрит) 0.002 l/l 0.002 - 0.045 MPV (ср.обем на PLT) 8.0 fl 7.2 - 11.5 PDW (разпред. на PLT по големина) 19.2 % 15.5 - 30.5 СУЕ * Профил Виж по-долу Апаратно VesMatic30 28 mm/h М (0 - 10); Ж (0 - 15) Панченко * mm/h 0 - 12 Биохимия Забележка: Няма. Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Глюкоза(Glucose) 4.67 mmol/l 3.0 - 6.0 Урини Забележка: Няма. Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности Седимент 10-12 левк., пл. еп. кл Общо изследване - 7 показателя * Профил Виж по-долу Белтък ( +/- ) Следи g/L Билирубин ( - ) Отрицателен Уробилиноген Неувеличен µmol/l Захар ( - ) Отрицателен mmol/l Рh 6 Кетони ( - ) Отрицателен mmol/l Кръв ( - ) Отрицателен RBC/µL Благодаря предварително
 • Re: Изследвания на кръв и урина при бременност
  от Mihaela | 13.03.2016 07:58

  Благодаря :)

Напиши отговор
199 намерени, страница 3 от общо 4