Изследвания на кръв, урина, скенер... | Разчитане на показатели при кръвни изследвания

Напиши отговор
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Maya Ilieva | 21.05.2019 18:36

  Здравейте, при резултати: BC ( Левкоцити - бр.) 4.46x10^9/L3.50 - 10.50 Ly% (лимфоцити) 28.7 %20.0 - 48.0 Mo% (моноцити)7.2%1.0 - 11.0 Eos% (еозинофили)2.0 %До 6.5 Baso% (базофили) 1.10 %До 2.0 Neu# (неутрофили)2.720x10^9/L 2.000 - 7.000 RBC ( Еритроцити - бр.)4.54 x10^12/L 3.70 - 5.30 Hgb ( Хемоглобин )110 g/L120 - 160 Hct ( Хематокрит ) 0.36L/L0.360 - 0.480 MCV (ср. обем на еритроцита)79.5 fL 80.0 - 96.0 MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. ) 24.2 pg27.0 - 33.0 MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)305g/L 300 - 360 RDW (вариация на ерит. р-ие)16.6%11.2 - 14.7 Plt ( Трoмбоцити )274 x10^9/L130 - 440 MPV (ср. обем на тромбоцита)11.3 fL 6.3 - 14.0 Pct (Тромбокрит) 3.10 ml/L 1.00 - 4.80 PDW (ширина на тр р-ие) SD 14.7fL8.0 - 23.0 Желязо (Fe)3.65µmol/l6.60 - 34.00 Свободен ЖСК ( UIBC )95.00µmol/l20.00 - 62.00 Тотален ЖСК ( TIBC )98.70µmol/l 42.00 - 78.00 TSH ( Тиреотропен Хормон )1.820mIU/l0.300 - 4.200 Витамин В12 ( Vit. B12 )136.50pmol/l140.00 - 490.00, нужно ли мнение на специалист заради анемия?
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Lilinka | 16.04.2019 17:11

  Здравейте, принаправени пълни кръвни изследвания новото на PDW (ширина на тромб. Разширение) е 9% при референтни стойност от 11,5 - 14,5 %. Всичко други показатели са в норма, освен хематокрит HCT който е 359 L/L при референтни стойности от 360 - 480 L/L. Това притеснително ли е и трябва ли да се направят още изследвания? Благодаря
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 10.01.2019 21:36

  Не виждам нещо притеснително
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от cucicuci82 | 07.01.2019 14:36

  PDW (Ширина на тр. р-ие) 12.0 % 15.5 - 22.5 ДКК мануално (WBC Diff - manual) Профил * * St (Пръчкоядрен гранулоцит) * 0.00 - 0.06 Sg (Сегментоядрен гранулоцит) 0.35 0.40 - 0.70 (0.22 - 0.48 за деца до 4г) Eo (Еозинофилен гранулоцит) 0.07 0.00 - 0.06 Ba (Базофилен гранулоцит) * 0.00 - 0.02 Ly (Лимфоцит) 0.53 0.20 - 0.48 (0.40 - 0.68 за деца до 4г) Pl (Плазмоцит) * 0.00-0.005 Mo (Моноцит) 0.05 0.01 - 0.11
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от cucicuci82 | 07.01.2019 14:34

  Притеснена съм от изследванията на детето ми на 4год-надявам се всичко да е наред WBC ( Левкоцити - бр.) 8.10 10^9/l 5.50 - 15.50 LY% (Лимфоцити) 50.3 % 50.0 - 70.0 MO% (Моноцити) * % 1.0 - 11.0 MID% (Mo+Eo+Ba) 19 % 0.1 - 24.0 EOS% (Еозинофили) * % 0.0 - 6.0 BASO% (Базофили) * % 0.0 - 2.0 NEU% (Неутрофили) 31.1 % 20.0 - 50.0 LY# (Лимфоцити) 4.10 10^9/l 1.30 - 7.40 MO# (Моноцити) * 10^9/l 0.07 - 0.80 MID# (Mo+Eo+Ba) 1.5 10^9/l 0.0 - 1.8 EOS# (Еозинофили) * 10^9/l 0.000 - 0.500 BASO# (Базофили) * 10^9/l 0.000 - 0.140 NEU# (Неутрофили) 2.500 10^9/l 0.900 - 5.300 RBC (Еритроцити) 4.860 10^12/l 3.900 - 5.100 Hgb (Хемоглобин) 124 g/l 111 - 143 Hct (Хематокрит) 0.378 l/l 0.320 - 0.400 MCV (Ср. обем на еритроцита) 77.8 fl 77.0 - 89.0 MCH (Ср. Hbg съдърж. в еритр.) 25.5 pg 25.0 - 31.0 MCHC (Ср. Hgb конц. в еритр.) 328 g/l 300 - 360 RDW (Вариация на ерит. р-ие) 13.2 % 11.5 - 14.5 Plt (Трoмбоцити) 409 10^9/l 280 - 509 MPV (Ср обем на тромбоцита) 10.4 fl 5.7 - 7.9 Pct (Тромбокрит) * ml/l 1.00 - 4.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Tsvetelina Simeon Qkimovi | 21.12.2018 21:05

  Притеснително ли е
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 21.12.2018 20:29

  Цветелина - левкоцитите са ви леко завишени....
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 21.12.2018 20:28

  Росица - какъв е въпросът тук? Имате анемия и недостиг на желязо....
 • Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Росица Захариева Илиева | 19.12.2018 12:50

  ПКК --- Профил * *Rosica Ilieva HGB ( Хемоглобин ) 100 g/L 120 - 160 RBC ( Еритроцити ) 4.98 T/L 3.70 - 5.30 HCT ( Хематокрит ) 0.32 L/L 0.36 - 0.48 WBC ( Левкоцити ) 7.1 G/L 3.5 - 10.5 MCHC ( ср.конц.на Нgb в еритр ) 318 g/l 300 - 360 MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. ) 20.1 pg 27.0 - 33.0 MCV ( ср. обем на еритроцитите ) 63.2 fL 82.0 - 96.0 RDW% ( Девиация на еритр. р-ие ) 16.4 % 11.6 - 15.7 PLT ( Тромбоцити ) 217 G/L 100 - 440 MPV ( ср.обем на тромбоцита ) 8.9 fL 7.5 - 11.0 LYMF ( Лимфоцити - бр ) 1.20 G/L 0.90 - 5.30 GRAN ( Гранулоцити - бр. ) 5.70 G/L 1.30 - 7.40 MID ( Междинни по обем клетки - бр.) 0.20 G/L LYMF% ( Лимфоцити - % ) 17.90 % 20.00 - 50.00 GRAN% ( Гранулоцити - % ) 78.40 % 30.00 - 70.00 MID% ( Междинни по обем клетки - % ) 3.70 % Електролити и олигоелементи Име на теста (изследването) Флаг Резултат Единици Референтни стойности Желязо ( Fe ) 4.77 mkmol/L 6.60 - 26,00
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Tsvetelina Simeon Qkimovi | 19.12.2018 12:31

  Левкоцити 11.40 Неутрофилни левк. 58.5% Неутрофилни левк. бр. 6.60 Лимфоцити 32.80% Лимфоцити бр. 3.70 Моноцити 8.70 % Моноцити бр. 1.10 Еритроцити 5.5 Хемоглобин 153 Хематокрит 0.47 Ср. Обем на еритроцити 85 Ср. Hgb. конц.в еритр. 28 Ср. Hgb съдърж. в еритр. 329 Девиация на ер. разред. 12.6% Тромбоцити 197 Ср. Обем на Тромбоцити 8.7 Глюкоза 4.80 Холестерол 5
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 10.12.2018 20:25

  Не е притеснително
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Христиан Хараланов | 07.12.2018 15:48

  Девиация на се. Разпределение - 11.01% при реф. Стойност 11,5-14,5% Неутрофилни левкоцити %- 37.02% при реф. Стойност 44-76 Лимфоцити % -47.06% при реф. Стойност 20-40% само тези показатели ми се разминават всичко друго ми е в нормата, има ли нещо за притеснение и нужно ли е да посетя лекар
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 06.12.2018 13:26

  Няма нещо притеснително в тия резултати.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Илияна | 03.12.2018 20:37

  Разчитане на кръвна картина на 5 годишно дете! Хемоглобин 148 / 119-147/ Еритроцити 5,42 /3,90-5,30/ Левкоцити 9,9 /5,00-14,50/ Хематокрит 0,43/0,33-0,45/ Тромбоцити 262 /154-509/ MCV 79/69-93/ MCH 27,4/23-34/ MCHC 348/320-360/ MPV 7,8/ 7,50-11,00/ PDWc 38,6 / 15,00-80,00/ LYM 3,76/0,60-4,10/ MID 0,18 /0,50-1,50/ GRA 5,96 / 2,00-7,80/ LYM% 38 /20,00-48,00/ MID% 1,8 /1,00-11,00/ GRA% 60,2 /44,00-76,00/ Sg/сегментоядрени/ 61 /40,00-60,00/ Mo 5 /4,00-6,00/ Ly/лимфоцити/ 32 /20,00-48,00/ Оплакванията на детето са съпроводени от главоболие и високи болки в корема. Това е резултат от вирус с повръщане и то обилно. Детето не е приемало антибиотици по време на вируса. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Бояна Чонтова | 03.12.2018 14:26

  Химично изследване Профил * * pH ( урина ) 6 5.00 - 8.00 Относително тегло 1.020 1.002 - 1.035 Белтък Опалесценция Отрицателен Глюкоза ( - ) Отрицателен Отрицателен Кетотела ( - ) Отрицателен Отрицателен Билирубин ( - ) Отрицателен Отрицателен Уробилиноген Неувеличен Неувеличен Кръв ( - ) Отрицателен Отрицателен Нитрити ( + ) Положителен Отрицателен Левкоцити* ( + ) Положителен Седимент 18-20 левкоцита. бактерии. плоски епителни клетки
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Бояна Чонтова | 03.12.2018 14:25

  Еритроцити ) 4.27 T/L 3.70 - 5.30 HCT ( Хематокрит ) 0.37 L/L 0.36 - 0.48 WBC ( Левкоцити ) 10.6 G/L 3.5 - 10.5 MCHC ( ср.конц.на Нgb в еритр ) 341 g/l 300 - 360 MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. ) 29.7 pg 27.0 - 33.0 MCV ( ср. обем на еритроцитите ) 87.1 fL 82.0 - 96.0 RDW% ( Девиация на еритр. р-ие ) 12.3 % 11.6 - 15.7 PLT ( Тромбоцити ) 235 G/L 100 - 440 MPV ( ср.обем на тромбоцита ) 8.9 fL 7.5 - 11.0 LYMF ( Лимфоцити - бр ) 2.40 G/L 0.90 - 5.30 GRAN ( Гранулоцити - бр. ) 7.90 G/L 1.30 - 7.40 MID ( Междинни по обем клетки - бр.) 0.30 G/L LYMF% ( Лимфоцити - % ) 22.60 % 20.00 - 50.00 GRAN% ( Гранулоцити - % ) 74.40 % 30.00 - 70.00 MID% ( Междинни по обем клетки - % ) 3.00 % СУЕ 52 mm/h 2 - 39.....
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от silviya2004 | 30.11.2018 15:39

  Извинявам се !
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 28.11.2018 20:31

  Моля, не поставяйте 1 въпрос на няколко места...
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от silviya2004 | 28.11.2018 09:24

  Моля за разчитане на кръвна картина при дете на 10г. Благодаря предварително , д-р Цончев! Левкоцити 9.16 /4.00-10.5/ Неутрофили 39.8% /35-70- Еритроцити 4.71 /3.8-5.5/ Лимфоцити 47.3% / 20-48/ Лимфоцити# 4.33 /1-4.00/ Хемоглобин 135 /115-160/ Моноцити 9.5% /4.0-12.0/ Моноцити 0.87 /0.2-0.9 Хематокрит 0.383 /0.35-0.55/ Еозонофили 3.1% /0-6/ Еозонофили # 0.03 /0.00-0.1/ MCV 81.3 /75.00-100.00/ Базофили 0.3% /0.00-2.00/ Базофили #3.65 / 1.6-6.00/ MCH 28.7 /25.0-35.0/ ТРОМБОЦИТИ 323 / 140-440/ MCHC 352 /300-360/
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 26.11.2018 19:12

  toki4a Нищо притеснително няма
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 26.11.2018 19:05

  Лара, Нямате анемия според тия резултати.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от toki4a | 26.11.2018 11:44

  Привет на всички! Дали ще е възможен коментар на резултатите ми от годишния профилактичен преглед а именно: ПКК 22 показателя WBC 8.8 G/L 3,5-10,5 NE4.04 10^9/L 2.2-4.8 NE% 45.80 % 43.0-65.0 LYM 3.97 10^9/L 1.3-2.9 LYM% 45 % 20.5- 45.5 MON0.64 10^9/L 0.3-0.8 MON% 7 % 5.5-11.7 EO 0.15 10^9/L 0.0-0.2 EO% 1.70 % 0.9-2.9 BA0.03 10^9/L 0.0-0.1 BA% 0.30 % 0.2-1.0 HGB 129 g/L м. 140-180 RBC4.2 10^12/L м. 4,6-6.2 HCT 0.38 L/L м. 0,40-0,54 MCV/ 91fl 82-98 MCH/31 pg 27.0 - 33,0 MCHC 340 g/L 300 - 360 RDW 13.4 % 11.5-15.5 PLT 350 10^9/L 140-440 MPV 9.9 fL 8-15 PCT 0.350 % 0,108-0,282 PDW 11 %. 0 - 99.9 Ще съм много благодарен за отговор, тъй като ме притесняват лимфоцитите. Останете със здраве!
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Лара | 19.11.2018 21:15

  Здравейте,правих си изследвания за анемия .Жена на 33год .Ако може да ми помогнете с разчитането на резултатите.Хемоглобин-124/120-160/,хематокрит-0,36/0,36-0,48/,еритроцити-4,11/3,70-5,30/,тромбоцити-211/100-440,лимфоцити бр-2,70/0,90-5,30/,гранулоцити бр-3,70/1,30-7,40/,лимф%-39,20%/20.00-50.00/гранул%-53,70/30.00-70.00/.феритин21,78/13-150/,витB12-296.80/145.00-569.00/,желязо-24,08/6,60-26.00/,ЖСК-54.61/41.00-77.00/,ненаситен ЖСК-30.53/24,20-70.10/,сатурация на трансферин-44%/20-50/ретикулоцити-0.010/0.002-0.018/,фолиева киселина-18.86/10.40-42.40/,хомоцистеин12,70/5.00-12.00/.Достатъчни ли са тези резултати,за да се разбере дали има анемия.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 17.11.2018 17:58

  Според мен няма нещо притеснително, но консултирайте се и с хематолог за успокоение.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Arienna | 16.11.2018 20:52

  Здравейте! Моля за коментар на следните кръвни изследвания, направени като част от годишни профилактични прегледи: Левкоцити (Leu) 7.58 10^9/l 3.5 10.5 Гранулоцити(Gran) % 51.9 % 50 75 Моноцити (Mo) % 9.0 % 3 11 Лимфоцити (Lym) % 38.0 % 20 48 Еозинофили (Eo) % 0.8 % 0 5 Базофили (Ba) % 0.3 % 0 2 Гранулоцити (Gran) 3.94 10^9/l 2.0 6.5 Моноцити (Mo) 0.68 10^9/l 0.1 0.8 Лимфоцити (Lym) 2.88 10^9/l 1.1 3.8 Еозинофили (Eo) 0.06 10^9/l 0.0 0.5 Базофили (Ba) 0.02 10^9/l 0.0 0.1 Еритроцити (Er) 4.51 10^12/l 3.5 5.5 Хемоглобин (Hb) 121.0 g/l 120 165 Хематокрит (Ht) 0.382 l/l 0.35 0.49 MCV 84.7 fl 82 96 MCH 26.8 pg 27 32 L MCHC 317.0 g/l 320 360 L RDW 14.8 % 11 16 Тромбоцити (Tr) 625.0 10^9/l 140 490 H MPV 8.8 fl 7.0 12.0 СУЕ 12.0 mm/h 0 20 Притеснението ми идва от завишеното ниво на тромбоцитите, заради които планирам консултация с хематолог. В тази връзка, бихте ли препоръчали добър специалист в София? Благодаря предварително за отделеното време!
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 17.10.2018 18:27

  Щитовидни хормони изследвали ли сте? Ако там всичко е наред се приема че така сте си устроен, някои хора не успяват да наддадат колкото и да ядат...
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Ивайло Петков | 17.10.2018 14:55

  Искам да попитам още нещо. Притеснявам се, че вече от 6г. насам, тежестта ми е все една и съща, както и телосложението. Храня се, а не наддавам килограми. Не употребявам алкохол, както и цигари. Как мога да напълнея? Имам чувството, че пълня съд без дъно.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 17.10.2018 14:35

  Ако не се храните достатъчно е възможно.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Ивайло Петков | 17.10.2018 14:28

  Благодаря Ви за бързия отговор, но искам да Ви попитам нещо! От известно време насам забелязах, че когато стоя прав, без да се движа, усещам как тялото ми леко се клатушка около оста си. Понякога се усилва и имам чувството, че предметите или обектите пред мен се движат, когато стоя прав. Искам също така да отбележа, че височината ми е 176, а килограмите- 56. Дали може да ми се вие свят, защото не се нахранвам достатъчно, или не се наспивам добре. На какво може да се дължи това клатушкане? Вчера имах чувството, че ще припадна. Имах болка/стягане в областта на челото, а докато вървях, усещах как погледа ми се разклащаше според всяка една направена стъпка. Получих сърцебиене и замайване, ръцете ми започнаха да треперят, както и краката, а кожата ми започна да почервенява. Когато усетих лъчите на слънцето, ми стана още по-зле.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 17.10.2018 13:57

  Всичко е наред, няма отклонения.
 • RE: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Ивайло Петков | 17.10.2018 11:59

  Здравейте, може ли да ми кажете дали има нещо притеснително в изследванията ми? На 19г съм. Link Link Link Link Link Link Link
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 07.09.2018 18:37

  Прикачете снимка на резултата...
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Татяна | 06.09.2018 19:54

  Здравейте наскоро си правих тест за хламидии,който не ми беше назначен от лекар,може ли някой да ми помогне в разчитането на резултатите.Притеснението ми идва от това,че партньорът ми е с положителни резултати за прекарана стара инфекция,възможно ли е да ми я е предал?Предварително благодаря за отговора,а ето ги и резултатитеlgG7.33 lgA3.00
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 05.08.2018 20:28

  Не, по-скоро трябва да се направи ехо на коремни органи и да се огледа слезката, ако е увеличена евъзможно тези оплаквания да са от това.
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от silvia | 05.08.2018 11:38

  Благодаря д-р Цончев Имам и някаква тежест понякога вляво под ребрата Не е болка,а все едно си усещам органите Ако е заболяване,свързано с далак или черен дроб,би ли се изявило в кръвнста картина?
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 01.08.2018 21:50

  Според мен е достатъчно.
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от silvia | 31.07.2018 08:55

  здравейте имам таласемия минор пуснах си профилактични кръвни изследвания всички показатели са в норма освен нормалните за таласемия MCV, MCH , MCHC и еритроцити малко над горна граница, но при таласемията е нормално, хемоглобин 103 (120-140) СУЕ е 12 при норма до 20, но преди винаги ми е било 5-6 желязото ми е доста ниско 4.7 (6-26) ЖСК 72 (44-80) последно време се чуствам уморена и ми се вие свят започнах да пия желязо+фолиева достатъчно ли е това и има ли нужда да правя допълнителни изследвания
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 25.07.2018 21:52

  Нормално е
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Amhe3ua | 24.07.2018 13:36

  Link Тук всичко нормално ли е
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 06.05.2018 14:35

  Възможно е и дане е от това, прегледаха ли ви?
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от noimporta | 29.04.2018 21:33

  поликистозни яйчници
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 29.04.2018 20:42

  Какво е ПКЯ?
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от noimporta | 28.04.2018 23:30

  Лекаря ми назначи кръвни изследвания със съмнение за ПКЯ. Тъй като отидох при нея с оплаквания за рязко напълняване (3 месеца 10+кг) без промени в начина на живот или храненето и нередовен МЦ. Другата седмица имам записан час, но не мога да си намеря място от притеснение.
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 28.04.2018 20:28

  Анелия 73 Някакво възпаление има ли човека, да е прекарвал скоро някаква инфекция?
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 28.04.2018 20:27

  noimporta1 Пролактина трябва да се изясни зако е толкова. Ендокринолога какво казва?
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от Анелия | 28.04.2018 08:29

  Здравейте!Моля за съвет...Правихме кръвни изследвания на мъжът ми и има някакви отклонения от нормите само при левкоцитите.Има ли място за притеснение?Предстои ни посещение при личеният лекар,но ми е притеснено. Прилагам само стойностите,които имат изменение.Всичко друго е в нормата. Левкоцити-11,8G/L референтна стойност-3,5-10,5 Неутрофилни левкоцити-83,6% референтна стойност-44-76 Неутрофилни левкоцити 9,88G/L референтна стойност 2,0-7,8 Лимфоцити%-8,48 референтна стойност-20-40 Лимфоцити-бр-1G/L референтна стойност-0,6-4,1 Благодаря предварително!
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от noimporta | 27.04.2018 13:16

  Забравих да спомена, че съм жена на 25 години и за високите стойности на пролактин предполагам, че е от начина ми хранене тъй като от около 2 седмици приемам основно храни богати на протеин и фибри (пилешко, млечни, яйца, зеленчуци) и почти без въглехидрати захари и мазнини. Преди изследванията съм спазвала правилата (сутрин на гладно).
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от noimporta | 27.04.2018 13:01

  Здравейте, пиша защото ще мога да посетя лекаря, който ми назначи изследванията чак другата седмица. Бих се радвала ако получа по-скорошен отговор относно показателите на излезлите изследвания, защото се притеснявам от това, което виждам. Фоликулинова фаза: LH 10.7 IU/L 2.40 - 12.60 ECLIA FSH 4.79 IU/L 3.5 - 12.5 ECLIA Prolactin 1048 mIU/L 101.76 - 487.60 ECLIA Estradiol 40.62 ng/L 12.5 - 166 ECLIA 17-OH-Progesterone 4.320 ng/ml 0.20 - 2 ELISA Лутеинова фаза: Progesteron 0.54 ng/ml 1.83 - 23.90 ECLIA
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от д-р Цончев | 10.03.2018 19:21

  Съвсем наред са ви резултатите.
 • Re: Разчитане на показатели при кръвни изследвания
  от pkck | 08.03.2018 00:26

  Здравейте! Ако е възможно, бихте ли погледнали резултатите ми? Жена на 23 години съм, нямам оплаквания, направих ги просто профилактично в 6-ти ден от менструалния цикъл. Стреснаха ме стойностите на еритроцитите и хематокрита, както и ниските стойности на средния обем на еритроцитите и тромбоцитите, девиацията на ер. разпределение. От какво могат да се получат? Ако има някакво значение, успяха да ми вземат кръв от втория път, обяснението беше, че вените ми колабират от стреса от процедурата (притеснявам се и ми пада кръвното). :oops: Възможно ли е това да е повлияло? Също така въпреки че имах нормален МЦ, направих и Total b-HCG за всяка сигурност, понеже имах някакви минимални съмнения миналия месец. Виждам, че резултатът е отрицателен, но от всички прочетени мнения на жени в интернет пространството стойностите при липса на бременност са под 0.200 при референтни (0-3), а моята е 1.2. Трябва ли това да ме притеснява? Станаха доста въпроси, но ще съм много благодарна, ако получа отговор! :) Хематология Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод ПКК 22 показателя Левкоцити 9.5 G/L 3,5 - 10,5 Неутрофилни левкоцити-% 59.6 % 44 - 76 Неутрофилни левкоцити-бр. 5.64 G/L 2,0-7,8 Еозинофилни левкоцити-% 1.22 % 0,00-6.00% Еoзинофилни левкоцити-бр. 0.12 G/L 0.00-0,700 Лимфоцити-% 30.3 % 20 - 40 Лимфоцити -бр. 2.87 G/L 0,6-4,1 Моноцити-% 7.92 % 3-13 % Mоноцити-бр. 0.75 G/L 0,2-1,5 Базофилни левкоцити-% 0.9 % 0,00-2,00 Базофилни левкоцити-бр 0.09 G/L 0.00-0.2 Еритроцити H 5.6 T/L 3,70 - 5,40 Хемоглобин 149 g/L 115 - 160 Хематокрит H 0.46 L/L 0,35 - 0,44 Ср. обем на еритроцитите L 81.3 fl 82 - 98 Ср. Hgb. конц. в ер. 26.7 pg 26.5-32.0 Ср. Hgb. съдърж. в еритр. 328 g/L 295-360 Девиация на ер. разпред. L 11.2 % 11.5-14.5 Тромбоцити 324 G/L 130 - 440 Ср. обем на тромбоцитите L 6.1 fL 6,5 - 11,5 Девиация на тромбоцитно разпределение 17.9 % 15.5-30.5 Тромбокрит 0.196 L/L 0.0020-0.45 Хормони Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод Total b-HCG 1.2 mIU/ml < 5,0mIU/ml MAT <10.0 IU/ml < 35 TAT <20.0 IU/ml < 40 fT4 0.99 ng/dl 0,89 - 1,76 fT3 2.59 pg/ml 1,88 - 3,18 TSH 3.782 uIU/ml 0,55 - 4,78 Забележка : H - резултатът е над нормата (High - висок) L - резултатът е под нормата (Low - нисък)

Напиши отговор
367 намерени, страница 1 от общо 8