Нервна система - състояния и заболявания | Моля за консултация и съвет за резултати от ЯМР за глава

Напиши отговор
  • RE: Моля за консултация и съвет за резултати от ЯМР за глава
    от Стефан | 25.06.2022 22:44

    Двустранно високо париетално перивентрикулно в бялата мозъчна субстнация наличие на единични пунктиформени фокуси с високи сигнали в Т2 и TIRM, почти незабележими в Т1. Най-големият е вдясно 3,8 мм. Липсват мас-ефект и специфична ориентация. По-широки пространства на Вирхов перисъдово. Запазен симетричен гирусно-сулкулен модел двустранно. нормално съотношени между сива и бяла мозъчна субстанция. Всичко останало е в нормата.
  • Моля за консултация и съвет за резултати от ЯМР за глава
    от Стефан | 24.06.2022 22:29

    данни за начална мултифокална васкуларна левкоенцефалопатия. Благодаря

Напиши отговор