Нервна система - състояния и заболявания | Моля за помощ

Напиши отговор
  • Re: Моля за помощ
    от д-р Цончев | 17.05.2018 20:13

    Не знам доколко очен лекар ще се наеме да оперира такова нещо. Вариант е консултация с лицево - челюстен хирург. Но трябва да се установи какво е това и от къде идва. Т.е. действайте и не губете време
  • Моля за помощ
    от Reni1 | 15.05.2018 10:48

    Здравейте, моля за помощ, към какъв специалист трябва да се обърне пациентка със следните показатели: [b]Субтенториално: Четвърти вентрикул на място, недилатиран. Паренхимът на двете малкомозъчни хемисфери не показва патологични промени. Супратенториално: Трети вентрикул и латерални вентрикули недилатирани. Нормално широки субарахноидни пространства. Няма видими огнищни промени в паренхима на двете хемисфери на главния мозък. Срединни структури на място. Остеолитични и остеоплостични промени на костите на базата на черепа. В лявата орбита се скенира тъкънна формация с неясни очертания произхождаща най-вероятно от слъзната жлеза, ангажираща целия латерален мускулус ректус, оптичния нерв, латералната и предната повърхност на очния булб. Формацията достига до лявата зигоматична кост без видимо да я ангажира. Закл.: ТУ формация в лява орбита ангажираща очния нерв и латералния мускул, вероятно ту грандуларе лакрималис. ДД/Мета.[/b] Лявото око е почти затворено. Благодаря предварително!

Напиши отговор