Нервна система - състояния и заболявания | относно заключение от МРТ

Напиши отговор
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 10.07.2020 07:34

  Мила - това, което цитирате е недостатъчно да дам някакво заключение.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 10.07.2020 07:33

  Валентина - нищо притеснително няма.
 • заключение от МРТ
  от mila | 09.07.2020 15:45

  Бихте ли ми казали какво е това:“На T2 и FLAIR образите се виждат малки високо сигнални фокуси перивентрикуларно, в цент Рум семиовале, базални ядра и субкортикално”. Жена на 52 г.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Valentina Stoichkova | 05.07.2020 21:05

  Здравейте!Вчера правих ЯМР на главен мозък по повод постоянно главоболие.Бихте ли ми казали има ли нещо притеснително.Жена на 46г съм.Находка:Супратенториално двустранно фронтално в бялото мозъчно вещество се визуализират единични пунктиформени зони на променен сигнален интензитет.Находките са с висок сигнал при ТЕ и хипоинтензни при Т1,без мас-ефект и рестрикция на дифузията на водните молекули.Заключение:МР данни за единични глиозни промени в мозъка двустранно фронтално от съдов характер с давност.Благодаря!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 05.07.2020 20:19

  Първото съмнение е че тия петна са остатъци от малки инсулти прекарани в миналото. Ако се приеме тази диагноза - не следва да се прави нещо особено освен превенция на нови съдови инциденти, което следва да се прецени от кардиолог. Трябва да се направи диференциална диагностика и за множествена склероза - късна форма, това е работа за невролог.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от tsako | 29.06.2020 16:54

  Допълнение към предния пост: ...... Всички интераорбитални анатамични структури се представят с нормална морфология и сигнална характеристика. На съдовото 3D TOF не се визуализира редукция на интракранилния артериален съдов обем. Не се визуализират аневризмални дилатации и патологични съдови комплекси. Заключение : Глиални цикатрикси в супратенториалното бяло мозъчно вещество, вероятно с исхемична генеза. В ДД план - късен дебют на МС, което изисква клинична корелация. Оплакванияата на жената са от силен, но не постояннен шум/бръмчене в областа над ляво ухо - който пречи на съня и нормалното ежедневие. Също жената има ниско кръвно което не позволява лечения със съдораширяващи лекарства. На аудиометрия не са показани проблеми с ухото. Благодаря Ви.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от tsako | 29.06.2020 16:47

  Здравейте, Доц. Д.р Цончев Може ли дадете мнение относно ЯМР на жена на 61 години: Глава обзорно и съдово изследване на Вилизиевия кръг-нативно : Десет огнищни лезии в супратенториалното перивентрикуларно и събкортално бяло мозъчно вещество - фронтално, париетално и окципитално, които са с окръглена, овоидна форма и размери от 5 до 8 мм в трансверзалната равнина. Част от измененията имат характерна ориентация с дългата им ос перпендикулярно на епендимната повърхност на латералните мозъчни вентрикули. Всички лезии са с висок сигнален интензитет в Т2/FLAIR и Т2 рутинните серии и хипоиненсни в Т1 измерванията. Не личи проява на мас-ефект и рестрикция на дифузията на водните молекули в зоните на интерес. Не се установяват сателитни-интра и есктрааксиални Ту формации, супра и инфратенториално, хеморагии и хематоми. Вътрешни и външни ликворни пространства с нормална топика и капацитет. Правилна конфигурация на вътрешното ухо, двустранно; нормална пневматизация на мастоидните израстъци.....
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 16.06.2020 19:13

  Димитър Валериев - нищо притеснително не виждам в това заключение по отношение на мозъка. Вероятно причината за оплакванията, които споменавате е съвсем различна и няма нищо общо с мозъка. Ако е преминало - вероятно е било вироза
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 16.06.2020 19:09

  gladnenn -- няма как да отговоря на такъв въпрос, все пак УНГ ви е гледал и ако е имало повод за антибиотик е щям да предпише. Антибиотика не е цяр за всичко.... Пробвайте с друг УНГ специалист за контрола
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Dimitar Valeriev | 12.06.2020 09:48

  съдове е съхранен, ко - доминантно вертебрално кръвозахранване; умерено ляво - симетричен магистрален отглавов венозен дренаж. Пространствата на средното ухо - с ненарушена вкл. мастоидна аерация. Околопонтинно - интрацистерналният ход на ЧНМ (до 12 вкл.) и структурите на вътрешното ухо с ендолимфата - без особености. Околоносните кухини са нормално развити и пневматизирани. Десностранна девиация на назалния септум. Съдържанието на орбитите - пре - и постсептално (интра- и екстраконално) - непроменено патологично. Калварните кости не правят впечатление. Изводи: Ангиопатично обусловена левкоенцефалопатия. ЯМР е правен в София през месец 06.2020 година. Благодаря предварително.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Dimitar Valeriev | 12.06.2020 09:32

  Здравейте, Доц. Д.р Цончев Може ли дадете мнение относно ЯМР на моята съпруга, възраст 50 години, нормално тегло, без особени оплаквания. Направен е ЯМР във връзка февруари месец 2020 год, силно главоболие и повръщане в продължение на десет дни. След това тези проблеми отшумяха. Находка: Умерен брой пунктиформени Т2 високосигнални фокуси касаят субкортекса церебрално; не са реактивогенни. Без данни за друг тип огнищни промени всред мозъчните структури и екстрааксиално, под и над тенториума. Нормални сулкация/гирация, диспозиция на кортикалната мантия и дифузионен анализ. Обичайно представена венозна микроциркулация. Външните ликворни пространства с неповишен капацитет за възрастта; вентрикулната с-ма остава нормометрична (ненарушен индекс на Евънс) ортотопична симетрична при наличен вариант в развитието на среднолинейните структури. Съдейки по т. нар flow void феномен, както и на база виртуалната артериография - ефективният кръвоток на магистралните суббазални и интракраниални
 • RE: относно заключение от МРТ
  от gladnenn | 11.06.2020 21:25

  Доц. Д-р Цончев от 4 месеца имам постоянно налягане в ушите , ходих по унг лекари казват че нищо няма и се чудя вече какво да правя да проведа ли някакво антибиотично лечение не знам вече и аз ...
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 11.06.2020 17:54

  gladnenn - има данни за леко възпаление на вътрешните структури на ухото.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 11.06.2020 17:52

  Тодоре нищо ви няма, взимайте си имуностимуланти в това калпаво време и почивайте повечко.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Тодор | 08.06.2020 22:37

  Здравейте, Накара ме липсата на концентрация, съчетана с високо кръвно. Благодаря Ви!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от gladnenn | 08.06.2020 13:08

  Здравейте др.Цончев моля за разчитане на следните резултати от направен ЯМР на главата - Леко редуцирана аерация на част от мастоидните клетки и средното ухо - двустранно по изразено вдясно с наличие на хиперинтензно в Т2 съдържимо с възпалителен вид.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 07.06.2020 18:36

  Какво ви накара да правите това ЯМР? Някакви оплаквания има ли?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Тодор | 06.06.2020 14:12

  Здравейте, д-р Цончев, моля за разчитане на следните резултати от ЯМР: Визуализират се огнищни лезии в субкортикалното и дълбоко бяло мозъчно вещество, разположено супраорбитално-фронтополарно и по конвекситета, които са с овоидна и окръглена форма и размери от 2мм до 3.5мм в трансверзалната равнина. Измененията са с хомогенна структура и висок сигнален интензитетв Т2 и Т2 сериите с ливорна сатурация и не се отдиференцират на Т1 измерванията. Не личи проява на мас-ефект и рестрикция на дифузията на водните молекули в зоните на интерес. Заключение: Глиални цикатрикси в супратентоялното- фронтално бяло мозъчно вещество. Става въпрос за мъж на 38 години. Благодаря Ви!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 28.05.2020 18:24

  Находката е същата като предишната, от предното ЯМР. Което за исхемичен инсулт е нормално, той оставя траен образ. Важното е доколко двигателно се е възстановил пациента. На коко години е?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Яна | 27.05.2020 19:20

  Здравейте. Моля за разтълкуване на следното заключение след контролен ЯМ Р относно прекаран инсулт преди 6 месеца: 'Находката персистира в същия обем в сравнение с предходната. Нови лезии супра и инфратенториално не се регистрират"
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Свет | 14.05.2020 09:59

  Благодаря много, Д-р Цончев.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 14.05.2020 09:49

  Нормално е , нищо страшно няма.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Свет | 13.05.2020 13:17

  Здравейте, притеснителна находка ли е "дискретно фокално дилатирани субарахноидни пространства - фронтално" при ЯМР на глава. И трябва ли нещо да се следи. Всичко останало е в норма. Общото заключение е "Нормален МР на гл. мозък".
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Рени | 30.04.2020 08:36

  Благодаря за отделеното време
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 24.04.2020 18:27

  Няма страшно. От падането е останало нещо като белег вътре в главата но не е опасно. Не пречи.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Рени | 18.04.2020 19:27

  31 години. Преди 13 месеца падане с колело (можеби леко сътресение да е имало, тъй като беше с каска, главоболие 2-3 дена, според докторът тогава не особено притеснително състоение). Преди 3год в продължение на година-две лекуване на генерализирана тревожност в по-сериозна степен.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 18.04.2020 18:53

  За колко годишен човек става въпрос, според това което виждам, ми прилича на нещо старо, да е имало травма?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Рени | 17.04.2020 12:37

  Здравейте, тук качих няколко снимки: Link . Ако не са полезни се извинявам, не съм медицинско лице. Благодаря предварително
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.04.2020 10:05

  Трябва да видя ЯМР-то за да кажа нещо конкретно. Ако можете качете снимка от диска, където най-ясно и с най-големи размери се вижда това нещо.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Рени | 16.04.2020 18:07

  Здравейте, бихте ли разяснили заключението от МРТ и какво бихте препоръчали нататък (правен е след диагноза ретробулбарен неврит за втори път, 31г, (първият неврит беше преди 3год и резултатът от ЯМР тогава беше чист). Заключение: "МРТ-находката отговаря на единичен фокус на глиозна трансформация вдясно париетално субкортикално" Благодаря
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.03.2020 19:14

  Няма ли нещо от типа на "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", така ми е трудно да дам някакъв конкретен отговор
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Звезделина | 21.03.2020 00:11

  Здравейте, можете ли да ми помогнете да разтълкувам следните резултати. Изследването е във връзка с обс. аденом на хипофизата. "Двустранно, в бялата мозъчна субстанция, себкортикално се установяват точковидни фокуси на променен сигнален интензитет. Находките са хиперинтензни в Т2 и Flair секвенцията, с нисък сигнал в Т1 секвенцията и са повече от 20бр. Такива лезии се установяват двустранно и фронтално, париетално и вляво инсуларно. Не се установяват мас ефект или рестрикция на дифузията. Няма данни за контрастно усилване на обхванатите при контрастното изследване лезии. Не са установени лезии по хода на корпус калозум. Не са установяват типиччни перивентрикуларни или юкстакортикални лезии. Не се дефинират промени инфратенториално или в шийната медула."
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 07.03.2020 19:27

  На мястото на настъпил малък инсулт се е образувало разрастване на глиозна тъкан, не виждам нещо притеснително в това заключение.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Tanq Gongova | 06.03.2020 16:16

  Здравейте може ли да ми разясните резултата от мрт-находката отговаря на единичен фокус на исхемично индуцирана глиоза супратенториално
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 13.02.2020 19:14

  На каква възраст е пациента и каквав е причината да се направи това ЯМР.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Анна | 10.02.2020 11:57

  Здравейте, бихте ли ми разяснили какво значи заключението и опасно ли е? Благодаря! "Данни за глиозни фокуси от съдов тип двустранно фронтално и в ляво инсуларни."
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 25.01.2020 18:35

  Ади - няма нещо притеснително в тази находка.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 25.01.2020 18:34

  Веси - натрупали са се доста питания в тази точка и съм пропуснал отговора ви. Какъв е резултатта от ЯМР и има ли промяна при детето?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Ади | 25.01.2020 09:24

  Здравейте! Резултатът от ЯМР на главен мозък е следния: Налице са единични, малки - пунктиформени - огнища на силни сигнали на Т2 образите в субкортикалното бяло вещество на фронталната дялове двустранно. Огнищата не засягат късите асоциативни фибри, не се съпътстват от експанзия или фокална атрофия на засегнатия паренхим. Заключението е: Находката отговаря на вариант в развитието на предната циркулация. Дали резултата от ЯМР е обезпокоителен? Какво означава? Моля за разяснение.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Vesi | 17.11.2019 23:33

  Пациента е на 12 години, като проходи видяхме че стъпва на пръсти с едно краче и едната ръчичка основно свита. Съответно ходене на кинезетерапевт и до ден днешен и крака доста по-добре, ръката не я използва много добре, труден захват. Преди няколко месеца получи припадъци с гърч. Лежа 3 дни в Свети Наум и поставиха диагноза епилепсия. На скенер тогава показа киста и посъветваха да се направи ЯМР. Миналата седмица го направихме.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.11.2019 19:26

  Елена - това нищо не ми говори, заключението е непълно или недостатъчно.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.11.2019 19:24

  Веси - на колко години е пациента и има ли някакви оплаквания?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.11.2019 19:23

  Иван Петров - всичко това трябва да има и заключение, така не е пълно като резултат от изследване.
 • моля помогнете! какво е това DVA?
  от Елена Зорина | 14.11.2019 22:53

  МРТ данни за линеарна съдова структура в ляво париетално - DVA.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Vesi | 14.11.2019 11:07

  Здравейте,как бихте коментирали следното заключение от МРТ: Описаните промени отговарят на вродена поренцефална киста в резултат на интраутеринна инфекция/инсулт.Предвид наличието на зона на рестриктирана дифузия и изразен перифокален глиозен вал провеждане на МРТ в условие на контрастно усилване на образите е уместно.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Иван Петров | 10.11.2019 20:03

  Здравейте, какво мислите за това разчитане? :( МРТ-находка: Неразширени субарахноидални пространства и мозъчни цистерни. Вентрикулната система е с нормално местоположение, форма и големина. Супратенториално: На T2W? и на FLAIR-образите (техника, заличаваща сигнала на ликвора и сетивна за наличие на повишено количество на течност в паренхима) двустранно се виждат множество разнокалибрени високосигнални фокуси, локализирани подкорово, перивентрикуларно, в корпус калосум, по хода на оптичните радиации. На Т1\Л/?образите се виждат едва набелязани нискосигнални промени в областта на найголемите от описаните сигналноинтензни фокуси. Не се установиха данни за рестрикция на дифузията в описаните лезиии. На постконтрастните Т1-образи не се установиха данни за повишаване интензитета насигнала в нито една от описаните лезии. Инфратенториално: Не се видяха сигналноинтензни фокуси, суспектни за плаки на демиелинизация.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 23.10.2019 20:28

  Нищо притеснително не виждам в тия резултати.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Xrisko Xristov | 22.10.2019 21:38

  Здравейте, след неизчезваща болка в ляво око и почти постоянно премигване на окото без да може да се контролира е направен МРТ на главата с резултат: Неразширени субарахноидни пространства и мозъчни цистерни. Вентрикулната система е с правилно местоположение, форма и размери. Супратенториално: На T2W- и FLAIR- образите се виждат малки високосигнални фокуси в центрум семиовале вляво и двустранно фронтопариетално субкортикално. На T1W- образите промените са нискосигнални. Нормално изобразяване на мозъчните гънки и бразди. Нормална съдова архитектоника. На коронарните образи на нивото на двата хипокампуса не се вижда находка, суспектна за склероза. Инфратенториално: Не се виждат сигнални промени касаещи мозъчния ствол, малкомозъчните структури, понтоцеребеларните ъгли и вътрешните слухови проходи. Заключение: МРТ- находката отговаря на фокуси на исхемично индуцирана глиоза супратенториално. Жена на 43 години, благодаря предварително :)
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Доц. д-р Цончев, дм | 11.09.2019 22:58

  Нищо притеснително няма. Понякога докторите излишно плашат хората.....
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Говедарски | 10.09.2019 12:00

  Извинявайте,а може ли да ми кажете сами по себе си тези резултати притеснителни ли са.Понеже ми казаха,че тези изменения не са много нормални за възрастта(59г.)

Напиши отговор
159 намерени, страница 1 от общо 4