Нервна система - състояния и заболявания | относно заключение от МРТ

Напиши отговор
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Vesi | 17.11.2019 23:33

  Пациента е на 12 години, като проходи видяхме че стъпва на пръсти с едно краче и едната ръчичка основно свита. Съответно ходене на кинезетерапевт и до ден днешен и крака доста по-добре, ръката не я използва много добре, труден захват. Преди няколко месеца получи припадъци с гърч. Лежа 3 дни в Свети Наум и поставиха диагноза епилепсия. На скенер тогава показа киста и посъветваха да се направи ЯМР. Миналата седмица го направихме.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 17.11.2019 19:26

  Елена - това нищо не ми говори, заключението е непълно или недостатъчно.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 17.11.2019 19:24

  Веси - на колко години е пациента и има ли някакви оплаквания?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 17.11.2019 19:23

  Иван Петров - всичко това трябва да има и заключение, така не е пълно като резултат от изследване.
 • моля помогнете! какво е това DVA?
  от Елена Зорина | 14.11.2019 22:53

  МРТ данни за линеарна съдова структура в ляво париетално - DVA.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Vesi | 14.11.2019 11:07

  Здравейте,как бихте коментирали следното заключение от МРТ: Описаните промени отговарят на вродена поренцефална киста в резултат на интраутеринна инфекция/инсулт.Предвид наличието на зона на рестриктирана дифузия и изразен перифокален глиозен вал провеждане на МРТ в условие на контрастно усилване на образите е уместно.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Иван Петров | 10.11.2019 20:03

  Здравейте, какво мислите за това разчитане? :( МРТ-находка: Неразширени субарахноидални пространства и мозъчни цистерни. Вентрикулната система е с нормално местоположение, форма и големина. Супратенториално: На T2W? и на FLAIR-образите (техника, заличаваща сигнала на ликвора и сетивна за наличие на повишено количество на течност в паренхима) двустранно се виждат множество разнокалибрени високосигнални фокуси, локализирани подкорово, перивентрикуларно, в корпус калосум, по хода на оптичните радиации. На Т1\Л/?образите се виждат едва набелязани нискосигнални промени в областта на найголемите от описаните сигналноинтензни фокуси. Не се установиха данни за рестрикция на дифузията в описаните лезиии. На постконтрастните Т1-образи не се установиха данни за повишаване интензитета насигнала в нито една от описаните лезии. Инфратенториално: Не се видяха сигналноинтензни фокуси, суспектни за плаки на демиелинизация.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 23.10.2019 20:28

  Нищо притеснително не виждам в тия резултати.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Xrisko Xristov | 22.10.2019 21:38

  Здравейте, след неизчезваща болка в ляво око и почти постоянно премигване на окото без да може да се контролира е направен МРТ на главата с резултат: Неразширени субарахноидни пространства и мозъчни цистерни. Вентрикулната система е с правилно местоположение, форма и размери. Супратенториално: На T2W- и FLAIR- образите се виждат малки високосигнални фокуси в центрум семиовале вляво и двустранно фронтопариетално субкортикално. На T1W- образите промените са нискосигнални. Нормално изобразяване на мозъчните гънки и бразди. Нормална съдова архитектоника. На коронарните образи на нивото на двата хипокампуса не се вижда находка, суспектна за склероза. Инфратенториално: Не се виждат сигнални промени касаещи мозъчния ствол, малкомозъчните структури, понтоцеребеларните ъгли и вътрешните слухови проходи. Заключение: МРТ- находката отговаря на фокуси на исхемично индуцирана глиоза супратенториално. Жена на 43 години, благодаря предварително :)
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 11.09.2019 22:58

  Нищо притеснително няма. Понякога докторите излишно плашат хората.....
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Говедарски | 10.09.2019 12:00

  Извинявайте,а може ли да ми кажете сами по себе си тези резултати притеснителни ли са.Понеже ми казаха,че тези изменения не са много нормални за възрастта(59г.)
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 08.09.2019 21:20

  Нищо не трябва да предприемате, това са си възрастови изменения, които с напредване на годините се задълбочават. Това, което предпазва мозъка от тежки дегенеративни изменения е четенето на книги, решаването на задачи и логически задачи, кръстословици и подобни.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Говедарски | 29.08.2019 14:33

  Моля за коментар и съвет.Нямам други оплаквания,правиха изследване с доплер-нищо притеснително.Кръвното е добре.Какво е добре да предприемам ,ако е необходимо.Как оценявате положението?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Говедарски | 29.08.2019 14:30

  Здравейте,след направен ЯМР по повод на главоболие от месеци,излезе резулат:Супратенториално двустранно в субкоровото бяло мозъчно вещество се визуализират единични овални по форма зони на променен сигнален интензитет.Находките са с висок сиг.интензитет при Т2 и FLAIR образите и хипоинтензивни при Т1,без мас ефект и рестрикция на дифузията на водните молекули в структурата им. МР данни за начална корова атрофия,лекостепенно дилатирани вентрикуларната система,субарахноидните им пространства и базални цистерни.Малък мозък и моз.ствол-нормален МР образ.МР ангиография-не се намират анормални съдове.По хода на изобразенитеинтракраниални артериални съдове не се намериха аневризмалниразширения и стенози.Орбити и орбитално съдържимо-интактни.Селарна област и параселарни структури-б.о.МР данни за едем на мукозата на левия максиларен синус. Заключение :данни за начална корова атрофия,МР данни за глиозни промени в мозъка от съдов х-р с давност.Става дума за мъж на 59г.Няма други оплаквания.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 06.08.2019 22:21

  На каква възраст сте?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Rmlv | 31.07.2019 22:14

  Да допълня своето питане: Субратенториална находка - единични хиперинтензни в T2W и FLAIR образи фокуси, локализирани субкортикално в десните темпорален, фронтален и окципитален дялове и в лява инсула. Находките са хомегенни, рязко контурирани, без периолезионен едем или експанзия. Заключение: магниторезонансната находка отговаря на единични левкопатични фокуси с описаната локализация с най-вероятна исхемична генеза
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Rmlv | 31.07.2019 20:42

  Здравейте, Имам изтръпване на крайници и се чувствам отпаднала и си правих ЯМР Зключение: МГР находка отговаря на единични левкопатични фокуси с описаната локализация с най-вероятна исхимична генеза. Десностранна девиация на назалния септум. Моля за съвет, благодаря!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 26.07.2019 21:39

  Няма нещо притеснително.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Аделина | 26.07.2019 11:06

  Здравейте, може ли да ми разчетете и моето заключение от ЯМР. Направих го, защото имах главозамайване, изтръпване по крайниците и сърцебиене. Заключение: Единични, пунктиформени и неспецифични, хиперинтензи в Т2 и FLAIR фокуси локализорани в дълбоко и перикалозалното бяло мозъчно вещество в ляво периетално без перилезионен едем или експанзия. Останалият мозъчен паренхим супертенториално е без зони на патологично променен сигнален интензитет.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Ралица Правова | 17.06.2019 18:20

  Да, възможно е консервативно лечение, както медикаментозно, така и физиотерапия
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Нинче | 12.06.2019 20:16

  А и забравих да попитам според вас възможно ли е консервативно лечение или е необходимо да се направи операция? Още веднъж- благодаря!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Нинче | 12.06.2019 20:13

  Моля за разяснение относно МРТ на ляв крак. Заключението е: Тендинит и инсерционит на предна кръстна връзка. Тендинит на латерален колатерален лигамент. Тендинит на сухожилието на м. Поплитеус. Хондропатия на пателата. Инсерционит на лигаментум квадрицепс фемурис. Инсерционит на лигаментум пателе. На 25-ти имам час за ортопед, но дотогава искам да имам някаква представа за какво става въпрос. Боли доста... Благодаря предварително. :)
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 27.05.2019 21:09

  За мен това нищо не значи, не са посочени и размерите на тия зони...
 • RE: относно заключение от МРТ
  от petar_petrov | 26.05.2019 22:33

  Здравейте, моля за разяснение на заключение от ЯМР. Изследването го правих за изключване на МС. МРТ находка: Супратенториално двустранно, в бялото мозъчно вещество, се визуализират единични неправилни по форма зони на променен сигнален интензитет. Находките са с висок сигнал при Т2 и FLAR и хипоинтензни при Т1, без МР данни за мас-ефект и рестрикция на дифузията в тях-образ, кореспондиращ в най-висока степен с глиозни промени от неспецифичен характер.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 20.05.2019 21:03

  Всъщност какво е притеснението? Ако е за аневризма - на такъв скенер няма да се види, трябва съдови програми и реконструкция. МС не е. Това което е оградено в червено най-вероятно е сррез на съдовве
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Venelin Vasilev | 19.05.2019 13:36

  Благодаря за отговора д-р. Цончев. При мен изследването беше направено без да ми слагат контрастно вещество. За такова контрастно вещество ли имате предвид? Ако не е контрастно вещество, какво може да бъде?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 18.05.2019 21:27

  Georgy Stoyanov - нали все пак доктора трябва да има основание някакво за да ви пусне всичките тия изследвания. Ако пише че всичко е нормално няма как да стане
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Slava | 14.05.2019 20:24

  Какво означава разчитане на ЯМР: Визуализират се множествени хперинтенсни на Т2 образите лезии под 5 мм, разположени перивентрикуларно и субкортикално в центрум семиовале, резултат от глиоза, следствие микроангиопатия. Лекарят, който прави разчитането не каза нищо.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Georgy Stoyanov | 13.05.2019 11:25

  Благодаря Ви за отговора д-р Цончев. Искам да Ви споделя,че ходих при доц. Клисурски в Сити Клиник. След оглед и преглед на двигателни и очни функции каза, че всичко изглежда наред, но за да бъде сигурен трябва да се направят редица изследвания (ПКК,АСАТ,АЛАТ,КК,креатин,пикочна к-лна,CRP,25 -OH Vit D, скриининг за васкулит ANCA,ANA,Anti MOG and AQP-4 antibodies). Все пак сложи Основна диагноза: G.37,9 - Демиелинизираща болест на централната нервна система,неуточнена. Искам да Ви попитам дали тази диагноза не е застраховка, затова че може да е МС и кои от тези изследвания най-вече навеждат към тази болест? Балгодаря Ви още веднъж за вашето време!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 08.05.2019 20:20

  Венелине, това според мен са съдове пълни с контраст, така че няма какво да се притеснявате.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 08.05.2019 20:19

  Георги, вероятно не е МС, но е добре за ви види и невролог за да направ инеобходимите тестове. Все пак до момента само рентгенолога го е разчел, а за мен лично една такава единична лезия не е достатъчна за поставянето на такава диагноза.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Georgy Stoyanov | 08.05.2019 11:05

  Това е второто писмо, защото ми свършиха символите на предното. ЯМР-а гласи: Ексцентрично задебелена шийна медула на ниво C4,повече наляво, с демаркирана хиперинтензна в T2W и STIR, интрамедуларна лезия, с размери около 10мм на 15мм, която в T1W не се демаркира и след инжектиране на контрастаната материя не променя сигналната си характеристика. Други огнища промени в шийната медула не се отдиференцират. Не се вижда дискова херния. Заключение: Вероятно се касае за единична плака на демиелинизация /МС/, без данни за активност, или транверзален миелит. Моля Ви д-р Цонев, ако може да погледнете изследването от ЯМР-а и да ми дадете вашето мнение дали наистина има симптоми на МС или просто заради лезията е поставена такава диагноза. ПС: Изтръпването на ръката понамаля, но чувствителноста на върха на палеца показалеца и средният пръст все още не е отшумяла. Благодаря Ви, предварително!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Georgy Stoyanov | 08.05.2019 10:57

  Здравейте, Д-р Цонев. Вчера ми направиха ЯМР. Причината е от травма във фитнеса когато правех бицепсово сгъване, но едната тежест от лоста падна и нещо все едно усуках ръката. Продължих с тренировката като мислих, че ми няма нищо и се прибрах. На следващият ден обаче усетих лек дискомфорт на лявата ръка. Така го карах около седмица с надеждата да отмине. Седмица след това патувах с кола от Стара Загора за София, която беше с отворени прозорци и ден след това болката се превърна в пареща на предмишница и на бицепса и изтръпване на първите три пръста (най-вече, плаец и показалец). Лекувах се около месец с нивалин,милгама, два пъти флостерон, мъдокалм,деклофинак и нимезил. След това започнах с физиотерапия, която е ултразвук с deep relief гел и електрофорези с нивалин на ръката.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Venelin Vasilev | 12.04.2019 10:06

  Здравейте отново д-р. Цончев, относно следното заключение след MRI на глава: Единични, пунктиформени и неспецифични, хиперинтензни в T2 и FLAIR фокуси локализирани в субкоритикалното бяло мозъчно вещество двустранно фронтално без перилезионен едем и експанция. Останалият мозъчен паренхим супратенториално е без зони на патологично променен сигнален интезитет. (Всичко останало на долу описано е в норма.) Заключение: Съдово индуцирани фокуси с описана локализация. Сега се притеснявам дали това не е аневризма. Можете ли да потледнете споделения от мен по-долу линк и да споделите мнение има ли причина да се притеснявам. Трябва ли да продължа изследвания? Към момента нямам никакви оплаквания. Link Снимките са от COR FLAIR. Ето го и целия документ.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от silvia_aivlis | 25.02.2019 20:49

  Здравейте, много благодаря за бързия отговор! Последните две години имам леко влошаване на зрението и по-конкретно при четене и гледане на близо, но не е нищо невероятно. Със слуха нямам никакви проблеми. С памет, не не бих казала, със съсредоточаването и концентрацията понякога да,понякога не.Като цяло не бих казала,че е нещо осезаемо като оплакване. Аденомът всъщност не ме притеснява особено, притеснява ме повече останалото. Имам вече час за невролог,но от това което четох, наподобява много на МС. :( Бихте ли дали някакво предположение,за да знам какво да очаквам,защото ми е доста притеснено! Имам ли основание да мисля,че е МС и ако да, какви други изследвания трябва да се направят,за да се определи със сигурност? Благодаря!
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Ралица Правова | 24.02.2019 18:04

  Имате ли някакви оплаквания - проблеми със слух, зрение, памет, концентрация? Наличният микроаденом може и да не наложи оперативна намеса, а да бъде само проследяван. Но на фона на описаните останали промени - предполагам са Ви назначили консултация с невролог?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от silvia_aivlis | 23.02.2019 15:14

  Привет,на 35 години съм.Ще съм много благодарна ако изкажете някакво мнение относно изследване с ЯМР и заключението.Поводът за изследването беше съмнения за аденом на хипофизата,но това което е описано като допълнение е притеснтелно: "...В обема на изследването:Множествени овоидни хиперинтезни в Т2 лезии,разположени в субкортикалното,дълбокото и доминантно в перивентикулното бяло мозъчно вещество двустранно фронтално и париетално.Лезиите са тенденция към конфлуиране, разположени са перпендикулярно на надлъжната ос на латералните вентрикули и не се съпътстват от перилезионен едем или експанзия.Останалият мозъчен паренхим супра и инфратенториално е без зони на патологично променен сигнален интензитет.Вентрикулна система симетрично дилатирана,без компресионно-дислокационни промени.Субарахноидни пространства,дилатирани,свободни. Заключение: Микроаденом на хипофизата. Демиелинизиращ процес. Уместна е клинична корелация и провеждане на МР изследване на демиелинизиращ процес в пълен обем.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от zvezda | 21.02.2019 22:16

  В листовката на -Neurotop\пише разстроиства на сърдечния ритъм. А, за бета-блокерите-е в Тизанидин. Да ,говорих с лекаря, и той ми каза да ги пия, но се срахувам, защото излизам от ритъм, и имам WPWсиндром.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Ралица Правова | 21.02.2019 21:55

  За кой от медикаментите сте намерила, че е противопоказано да се пие с бета-блокер? Информирахте ли колегата, че приемат бета-блокер?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от zvezda | 21.02.2019 19:42

  Здравейте, извинявам се ,че нахлувам така, не по темата, но имам проблем. Моля за отговор от лекар. Миналата година м.Април паднах от стълба, с комоцио, повръщане, в безсъзнание, не знам ,колко време -бях сама. Лежах в неврохирургия,гр.Бургас ,направиха ми скенер, реннтген-нямам счупване. Но ето сега ме мъчи главоболие, дори ,когато мигам ме боли горе -фонтанелата. Бях при невролог, бях на ЕЕГ, уж нищо ми няма, а ме боли глава и натъртеното от падането. Вчера бях при неврохирург-изписа ми- Neurotop-200- Тинозидин-4 мг, Гинко билоба с Омега-3, невробекс. Но пия-конкор и ритмонорм-та в описанието пише да не се пие при прием на бетаблокер. Моля за компетентен отговор, Благодаря.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Venelin Vasilev | 14.02.2019 18:59

  Много Ви благодаря, д-р. Цончев, за бързия отговор! Предполагам, няма за какво да се притеснявам ?
 • RE: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 14.02.2019 18:55

  Нищо определено несе казва в това заключение, по-скоро чисто анатомична находка без някаква патология.
 • RE: относно заключение от МРТ
  от Venelin Vasilev | 14.02.2019 18:37

  Здравейте, д-р. Цончев, след оплакване от световъртеж след ставане сутрин при промяна позицията на главата ми беше направен МР на глава.Мъж 27 години. Ето, какво гласи: Единични, пунктиформени и неспецифични, хиперинтензни в T2 и FLAIR фокуси локализирани в субкоритикалното бяло мозъчно вещество двустранно фронтално без перилезионен едем и експанция. Останалият мозъчен паренхим супратенториално е без зони на патологично променен сигнален интезитет. (Всичко останало на долу описано е в норма.) Заключение: Съдово индуцирани фокуси с описана локализация. Има ли повод за притеснение или метод за превенция от влошаване ? Какво трябва да значи изложеното заключение?
 • Детски невролог спешно
  от Мая Мончевска | 02.12.2018 18:35

  Здравейте можете ли да ми препоръчате добър детски невролог в софия,ходили сме при литвиненко,димова и христова и вече съм на ръба на отчаянието.ако някои може да сподели добър невролог благодаря ви !????
 • Re: относно заключение от МРТ
  от Rosica Ivanova | 24.09.2018 09:12

  Oтговор rosica75 post_id=244999 time=1537367311 user_id=85114: На 43 години съм с диагноза епилепсия. Бих искала да разбера дали има нещо притеснително в резултатите.
 • Re: относно заключение от МРТ
  от Rosica Ivanova | 19.09.2018 17:28

  На 43 години съм с диагноза епилепсия. Бих искала да разбера дали има нещо притеснително в резултатите.
 • Re: относно заключение от МРТ
  от д-р Цончев | 15.09.2018 21:22

  Каква е причината да се направи това ЯМР и на каква възраст е човека?
 • Re: относно заключение от МРТ
  от Rosica Ivanova | 14.09.2018 20:50

  Oтговор rosica75 post_id=244863 time=1536592638 user_id=85114: Здравейте, бях на ядреномагнитен резонанс, това е заключението: Магнитнорезонансната находка отговаря на субкортикална зона на глиоза в ляв горен фронтален гирус. Множествени супратенториални левкопатични промени с най-вероятна исхемична генеза. Лекостепенна десностранна девиация на на назалния септум. Ако някой знае какво означава това, моля да пише !
 • Re: относно заключение от МРТ
  от Rosica Ivanova | 10.09.2018 18:17

  Здравейте, бях на ядреномагнитен резонанс, това е заключението: Магнитнорезонансната находка отговаря на субкортикална зона на глиоза в ляв горен фронтален гирус. Множествени супратенториални левкопатични промени с най-вероятна исхемична генеза. Лекостепенна десностранна девиация на на назалния септум. Ако някой знае какво означава това, моля да пише !
 • Re: относно заключение от МРТ
  от georgiMRI | 30.08.2018 14:57

  благодаря

Напиши отговор
120 намерени, страница 1 от общо 3