Травми, счупвания, навяхвания. Ставни проблеми. Менискус. Кръстни връзки | Ямр резултат

Напиши отговор
 • RE: Ямр резултат
  от anonimiziran3 | 01.11.2022 14:25

  Искам да ми се изтрие профила
 • RE: Ямр резултат
  от д-р Ралица Правова | 01.11.2022 14:00

  Фисурата говори за пукване, но не и счупване
 • RE: Ямр резултат
  от Пламена Иванова | 30.10.2022 13:50

  Може ли поне са ми кажете какво означава заключението. Имали скъсано сухожилие или счупване?
 • RE: Ямр резултат
  от д-р Ралица Правова | 28.10.2022 16:30

  За съжаление в случая нямам тясно-специализирани познания, поради което не мога да дам отговор. Ако сте насочена за оперативна интервенция - бих Ви препоръчала да направите втора консултация с още един ортопед
 • RE: Ямр резултат
  от Пламена Иванова | 28.10.2022 14:37

  Съхранени са ставните повърхности и ставните междини на останалите метакарпо-фалангеални . проксимални и дистални интерфалангеални стави. Няма МР данни за мекотъканни уплътнения в съседство с повишаване на сигналния им интензитет. Съхранени се представят улнарните и радиални колатерални лигаменти. Не се визуализират патологични промени в останалите кОСТнИ структури. обхванати в МР изследването, Не се установяват патологични изменения в сигналния интензитет на флексорните и екстензорните сухожилия Не се визуализират патологични промени в палмарна апоневроза . която е без промяна в сигналният си интензитет в двете времена на измерване. Заключение: Описаните промени в дисталната фаланга на V пръст могат да се свържат с малка фисура, достигаща до артикулиращата повърхност с лекостепенно изразен деформитет на дисталната интерфалангеална става. Костномозъчен едем в дистална фаланга на V пръст, Дегенеративни промени в дисталната интерфалвнгеална става за IV и V пръсти
 • Ямр резултат
  от Пламена Иванова | 28.10.2022 14:36

  Моля за вашето мнение относно резултата, необходимо ли е операция . МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА томогрАФИЯ И МДКТ НА ДЯСНАТА ДЛАН И пръсти: МР данни за умерено изразена дефорамация на дисталната интерфапангеална става на V пръст. Визуализира се костномозьчен едем в дисталната фаланга на V пръст. На допълнително проведеното КТ изследване се визуализира малка вертикална линия, суспектна за фисура достигаща до артикулиращата ставна повърхност. Няма МР или КТ данни за ерозивни промени в кортикалния слой на костта. Установява се стесняняване на ставната междина на дисталната интерфалангеална става за с оформени остеофити за IV и V пръсти. Съхранени са ставните повърхности и ставните междини на останалите метакарпо-фалангеални . проксимални и дистални интерфалангеални стави. Няма МР данни за мекотъканни уплътнения в съседство с повишаване на сигналния им интензитет.

Напиши отговор