Щитовидна жлеза. Базедова болест. Тиреотоксикоза. Тироидити | Здравейте! Има ли за какво да се притеснявам?

Напиши отговор
  • Re: Здравейте! Има ли за какво да се притеснявам?
    от д-р Цончев | 18.03.2018 20:10

    Аз лично не виждам нещо притеснително
  • Здравейте! Има ли за какво да се притеснявам?
    от Антоанета Балабанова | 08.03.2018 13:43

    На 40 години съм . Жена. Мнение? Биохимия Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод Глюкоза 0 мин 4.96 mmol/l 3.3-6.0 Глюкоза 120 мин 4.52 mmol/l < 7.80 Глюкозотолерантен тест-3 кратен Глюкоза 0 мин 4.96 mmol/l 3.3-6.0 Глюкоза 60 мин 4.31 mmol/l <10 Глюкоза 120 мин 4.52 mmol/l < 7.80 Хормони Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод FSH 5.41 mIU/ml жени: фол.фаза 3.03-8.08, oвул. фаза 2.55-16.69; лут.фаза 1.38-5.47; менопауза 26.72-133.41; мъже 0.95-11.95 LH 6.66 mIU/ml жени: фол.фаза 1.8-11.78; овул.фаза 7.59-89.08; лут.фаза 0.56-14.0, менопауза 5.16-61.99; мъже 0.57-12.07 Пролактин 11.82 ng/ml Жени: 2.8-29.2, бременни: 9.7-208.5, постменопауза: 1.8-20.3; Мъже: 2.1-17.7 TAT <20.0 IU/ml < 40 MAT 14.3 IU/ml < 35 Естрадиол 39.25 pg/ml жени-фол.фаза 19.5- 144.2,овул.фаза 63.9 - 356.7, лут.фаза 55.8 - 214.2; менопауза до 32.2,мъже до 39.8 4-андростендион 1.82 ng/ml F: 0.10-3.30; M: 0.60-3.10 DHEA-SO4 227 ug/dl жени: 35-430, мъже: 80-560 fT4 1.08 ng/dl 0,7 - 1,48 TSH 3.292 uIU/ml 0,35 - 4,94 Тестостерон 0.48 ng/ml Мъже 2.41-8.27 Жени 0.14-0.76 Инсулинов тест - двукратен Инсулин 6.49 uU/ml 3,0-25,0 uU/ml 120-мин Инсулин 16.80 uU/ml 16 - 166 uU/ml Туморни маркери Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод CA 125, HE4, ROMA CA 125 26.9 U/ml < 35 HE4 56.86 pmol/L до 40 год. <60.5; 40-69 год. <82.9; над 70год. <104 ROMA 10.2 % Пременопауза: нисък <13.1%, висок >13.1% ; Постменопауза: нисък <27.7%, висок >27.7%

Напиши отговор