Рак и ракови заболявания | рак на белия дроб

Напиши отговор
 • Re: рак на белия дроб
  от Rumqna | 21.11.2014 00:31

  Благодаря!
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 18.11.2014 23:00

  На другото ви питане съм отговорил. По отношение на шанса... трудно ми е да се ангажирам с точно мнение.
 • Re: рак на белия дроб
  от Rumqna | 18.11.2014 00:27

  Д-р Цонев искам да по простичко да ми обясните диагнозата и има ли шанс макар и минимален. Благодаря Ви предварително ! Установяват се остеолитични изменения в структурата на втора дясна ребрена дъга парастернално с изразена екстраосална мекотъканна компонента проминираща субплеврално, остеолитични изменения личат и в структурата на шеста и седма леви ребрени дъги паравертебрално също с наличие на мекотъканна компонента .Двете белодробни половини са правилно аерирани и периферно достигат до гръдните стени . В левия белодробен хилус се проектира паренхимна маса с лобулирани периферни очертания и перибронхиална пропагация медиастинално формацията стенозира просвета на долнодяловите бронхи без да ги оклузира. Заключение: Находката отговаря на изявата на левостраненен хилусен малигнитет с костни остеолитични М- изменения
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 10.10.2014 15:41

  На този етап възможностите за лечение са много ограничени.... - химиотерапия и симптоматично лечение
 • Re: рак на белия дроб
  от Milena Nedyalkova | 08.10.2014 19:29

  Д-р Цончев, Баща ми има поставена следната диагноза:нискодиференциран некератинизиращ плоскоклетъчен карцином със светлоклетъчна компонента. T3NxM1в-IV плевра. ХОББ-умерено тежка степен, кл.гр. в артериална хипертония 2ст. захарен диабет тип 2. Доброкачествена простатна хиперплазия. Карцинома на плеврата. В момента е в доста тежко състояние след направена бронхоскопия преди около 10 дни, след която има силна кашлица и не може да стои в легнало положение, отслабна драстично. Поради това му отказаха да започне химиотерапия и му предписаха антибиотик. Моля за разяснение за степента и възможностите за лечение. Благодаря много предварително.
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 03.08.2014 19:54

  Според заключението има разсейки от някакъв процес в белия дроб и в таза.
 • Re: рак на белия дроб
  от ivanka | 02.08.2014 21:06

  Д-р Цончев моля за отговор притеснителен ли е резултата от ПЕТ скенера какво трябва да предприема по нататък ето и резултата от него: От направената ПЕТ/КТ на цяло тяло с 6,0mCi 18F-FDG и време на фиксация 55мин. се установи: Не се скенират зони на паталогична активност в областта на глава и шия. Не се скенират зони на патологична активност в мозъчни структори. Двустранно базално в двата бели дроба се скенира по една нодуларна лезия-8мм. с умерено повишена активност до SUV2.2.В десен бял дроб паракардиално се скенира нодуларна лезия 10мм. с умерено повишена активност до SUV2.2 /SUV до 3.7 при скениране със задържане на дишането/ Не се скенират зони на патологична фиксация в медиастинум, аксили. Физиологична фиксация в черен дроб,слезка,панкреас,НБЖ.Ляв бъбрек не се скенира/анамнестично известна агнезия/ В дясно параилиачно на нивото на разделяне на външни/вътрешни илиачни съдове се скенира овална формация 29мм. с повишена активност до SUV 2.6 и вид на метастатичен лимфен възел.В дясно външноилиачно се скенира лимфен възел 16мм. с леко повишена активност до SUV 2.1. Не се скенират зони на паталогична фиксация в кости до скенираните нива. Заключение: Метаболитно активни белодробни мета. По един метаболитно активен параилиачен лимфев възел двустранно, с вид на метастатични. По рождение съм със един бъбрек -десен.
 • Re: рак на белия дроб
  от Petia Mihailova | 06.04.2014 00:00

  Благодаря много за бързия отговор, д-р Цончев!
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 05.04.2014 15:06

  Съмнителен е само един лимфен възел, който е видим и ще бъде отстранен при евентуална операция. Има известна неизвестност в съседство на тумора, тъй като там има и доста други структури и не може да се отдиференцира. Така, че при тази картина е възможно да се направи операция.
 • Re: рак на белия дроб
  от Petia Mihailova | 04.04.2014 23:20

  Здравейте, д-р Цончев! Дали можете до някаква степен да ми помогнете в разчитането на резултатите от ПЕТ-скенера на баща ми? Онколожката му след бегъл поглед заключи, че няма метастази и може да се мисли за операция. Притесняват ме тези лезии, които са описани в изследването. Наистина ли не са метастази, както си мислех аз? От тези резултати става ли ясен стадия, тъй като никъде не виждам да е описан специално? Ето и резултатите от самото изследване: Cа пулмонис декстра. Стадиране От проведеното ПЕТ/КТ изследване на 55мин. с венозно въведена активност на 18F-FDG 5.8mCi се установи: Мозък - в дясно париетално се визуализира хиподенсна хипометаболитна зона (анамнестични данни за стари съдови инциденти) Ляв бял дроб - билобулирана туморна формация локализирана пристенно в горен лоб. Същата е с приблизителни размери 46/75 мм. и висок глюкозен метаболизъм SUVmax 7.0. Лезията вентрално е в контакт с костална плевра, а латерално в ляво с медиастинална плевра, без да може да се изключи инфилтрация посъседство. Околният белодробен паренхим не е аериран. Не се установяват хиперметаболитни лезии в останалия белодробен паренхим. Поради непосредствената близост на формацията с медиастинума не може да се разграничат малигнено ангажирани лимфни възли в съседство. Единичин прекаринален лимфен възел с размери 13 мм и надфонова активност. Черен дроб - единична хиподенсна лезия субдиафрагмално в ляв лоб с размери 19 мм и ниска утилизация на маркираната глюкоза с вид на проста киста. Нормално разпределение на радиофармацевтика в цервикални и аксиларни лимфни възли. Не се визуализират фокални зони с патологично повишен глюкозен метаболизъм в черен дроб, слезка, двустранно в НБЖ и панкреас. Нормално натрупване на радиофармацевтика в абдоминални, тазови и ингвинални лимфни възли. Не се установяват фокални зони с патологично повишен глюкозен метаболизъм в костните структури до скенираните нива. Заключение: ПЕТ/КТ данни за метаболитно активна туморна формация в ляв бял дроб. Единичен медиастинален лимфен възел уголемен по размери и с надфонова фиксация на радиофармацевтика. Описаните промени в дясна мозъчна хемисфера вероятно се дължат на стари съдови инциденти (анамнестични данни за ИМИ). При клинична суспекция за метастатично ангажиране на мозъчните структури е уместна морфологична верификация с МРТ. Благодаря предварително за всяка информация, свързана с това изследване, която можете да ми дадете!
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 15.03.2014 20:27

  Успех и на вас!
 • Re: рак на белия дроб
  от Petia Mihailova | 13.03.2014 11:57

  Благодаря Ви за отговорите, ще се възползвам от съветите, които сте ми дали. Успешен ден на всички!
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 10.03.2014 18:25

  Касае се за доста напреднал раков процес, с голяма вероятност на този етап туморът е иноперабилен, но за всеки случай може да се направи и консултация с гръден хирург. Ако той прецени тогава да се прави ЯМР.
 • Re: рак на белия дроб
  от alooooo | 10.03.2014 11:54

  Здравейте, Iman, аз не съм лекар, вероятно ще получите отговор и от такъв, но бих искала да ви споделя за една алтернативна терапия, която може да помогне в борбата с това тежко заболяване. Става въпрос за два билкови продукта Биобран и Канелим. Те са клинично тествани и се използват в цял свят в борбата с онкологичните заболявания. Канелим действа директно на тумора, за ограничаване размерите и метастазите му, а Биобран - на определени клетки от имунната система, които не позволяват поява на симптоми като гадене и повръщане по време на терапиите,поддържа добър тонус на организма и сила, за справяне с коварната болест. В интернет има достатъчно информация за тези продукти, както и клиничните изследвания, които са проведени. А относно болките на баща ви - има билки, действащи противовъзпалително и обезболяващо и могат да се прилагат в такива случаи -босвелия например, или котешки нокът, дяволски нокът. Успех!!!
 • Re: рак на белия дроб
  от Petia Mihailova | 07.03.2014 15:29

  Здравейте! Моля за съдействие, помощ и всякаква информация. След направена бронхоскопия баща ми е диагностициран с умерено-диференциран плоскоклетъчен карцином на ляв бял дроб. От епикризата, която ни дадоха се разбира само, че има масивна инфилтрация от плоскоклетъчен Ca- умерено-диференциран. Няма стадий и никаква друга информация за карцинома. Не ни дадоха отделен документ, описващ резултатите от бронхоскопията и хистологията. Дава ли се такъв изобщо, за да знам дали да изисквам. Препоръчаха да се направи 5-скенер, тъй като той направи 2 инсулта няколко месеца, преди да открият рака. Съмняват се че са вследствие на метастази в мозъка. Отделно невроложката, която го лекуваше след първия инсулт направо ми препоръча да се отиде на ЯМР. Не знам последно на ЯМР или на 5-скенер да ходим. След регистрация в онкологията ли се назначава химио или лъчетерапия. Епикризата, която имам не дава достатъчно информация за заболяването му, след 5-скенер ли ще се установи стадият? Отделно той е с болки в цялото тяло, вечер не може изобщо да легне нормално в леглото, спи почти седнал. Досега е храчил кръв няколко пъти, задушава се, помага си с помпичка, бие му се урбазон. Лъчетерапия и химиотерапия само по местоживеене ли се провежда? Отказват операция заради местонахождението на карцинома. Какво да правим в такъв случай, само на лъче- и химиотерапията ли да се осланяме? Чета за киберножа в Турция, той ли е алтернатива за тези, на които отказват операция тук? Моля, ако някой се е лекувал в Турция, да ми пише, защото чета за баснословни суми, които искат тамошните клиники. Всички лекари, с които говорих досега, ме гледат скептично и клатят глава, че резултатите му са много лоши. Не са ми го казали директно, но имам чувството, че го отписват. По-долу съм приложила епикризата, с която го изписаха от Белодробната болница в София, където му правиха бронхоскопията. Моля, ако има медицинско лице във форума, да ми помогне с разчитането й и да ме насочи дали трябва да потърся второ мнение за резултата. Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват! Диагноза: Централен умерено диференциран плоскоклетъчен карцином на ляв бял дроб с пареза на лява гласна връзка. АХIIIст. МСБ състояние след ИМИ в БДСМА с левостранна хемипареза. Анамнеза: постъпва за диагностично уточнение на оплаквания от адинамия с кръвохрачене от един месец. Минали и придружаващи заболявания: АХ III ст., състояние след ИМИ. Медикаментозни алергии отрича. Обективно състояние: Общо състояние – запазено/умерено увредено. Кожа и видими лигавици б о.Периферни лимфни възли – палпаторно неувеличени. Шийни вени - неподути. Гръден кош – симетричен. Перкуторен тон – ясен. Дишане – везикуларно. Сърдечна дейност – ритмична., фр. 60. Тонове – нормални. Артериално налягане – 120/80. Корем – палпаторно неболезнен. Черен дроб – не се палпира. Слезка не се палпира. Секусио реналис – отр. Крайници – без отоци и (или) варикозни промени, вяла пареза. От останалите системи и органи не се установяват физикално доловими патологични промени. Изследвания: Кръвна картина: СУЕ-мм - 40 Хемоглобин г/л - 135 Хематокрит % - 39 Левкоцити X10/9 - 9q0 ДКК - % Гранулоцити - 83 ДКК- % Лимфоцити – 14 ДКК- % Моноцити – 2,5 Тромбоцити X10/9 - 414 ЕКГ: син. Ритъм, индиф. Позиция Рентгенография на белите дробове и сърцето: хомогенно засенчване на левия хилус КГА: PaCO2 – 36 mmHg, PaO2 – 71 mmHg. Бронхологично изследване: Гласни връзки – паретична лява- но има и инсулт, трахея и карина и бронхи дясно: б о. В ляво: на 1 см. от карината главен бронх – със загубен релеф, като от горнодялов навлиза в главния тумор. Направи се ТБТАБ от карина- десен скат, ФЩ от ляв главен бронх- като от горнодялов. Хистологично (цитологично) изследване: Масивна инфилтрация от плоскоклетъчен Ca-умерено диференциран. Лечение: локална анестезия, урбазон. Обсъждане: Болният се изписва с проведено изследване на основното заболяване – ендоскопско и медикаментозно , без усложнения и отклонения в жизненоважни функции. Подлежи на наблюдение по отношение състоянието от личен л-р и с диспансеризация в ОДОЗ по местоживеене.
 • Re: рак на белия дроб
  от Магдалена | 02.03.2014 12:46

  Благодаря!
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 02.03.2014 10:11

  Постепенно се очаква да отзвучи.
 • Re: рак на белия дроб
  от Магдалена | 28.02.2014 18:55

  Здравейте,някой ще ми каже ли до кога продължава кръвохрака.Предписаха ми дицинон,но ефект няма,а и започна остра болка.До преди да ми направят бронхоскопията нямах никакъв проблем,след нея започна всичко.Дали съм на финалната права вече?
 • Re: рак на белия дроб
  от Мими | 26.02.2014 19:24

  Благодаря за отговора Ви Д- р Цончев, лека вечер !
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 26.02.2014 13:59

  Така както го описвате не прилича на рак.
 • Re: рак на белия дроб
  от Мими | 25.02.2014 16:18

  Здравейте ! Може ли да поискам съвет и някои разяснения ? Жена съм на 28 години, пушач от поне 11 години. Наскоро започнаха едни болки, но леки само вдясно на гърдите. Гърба също ме боли може би от прекаленото седене пред компютъра. Имам странно усещане за хрипове при дълбоко вдишване, но нито кашлям, нямам температура, нямам задух.....ходих при личната лекарка и тя ме преслуша и каза, че за пушач е нормално, но нищо общо с рак на белия дроб. Сега се чудя да отида ли да си направя снимка, но ме е страх какво ще покаже..... О и да кажа, че като се затичам прекалено много започва един бодеж на три пръста от ключицата надолу....ама бодеж жесток и като си почина минава....каква е вероятността на бъде нещо раково ? Моля Ви посъветвайте ме какво да направя, страх ме е. Изобщо възможно ли е да е рак на бял дроб ? Благодаря на всеки, който обърне внимание на въпросите ми.
 • Re: рак на белия дроб
  от Магдалена | 24.02.2014 14:02

  Благодаря за инфото!Не съм се отказала от борбата.Започнах лечение по моя си начин.Отказах операция и химиотерапия.Туморните ми маркери са отрицателни,макар да знам,че не са сигурно изследване.Ако имам положителен резултат от лечението,ще пиша тук.
 • Re: рак на белия дроб
  от alooooo | 21.02.2014 11:41

  Маги , спечелила си една битка, можеш и тази, човек не бива да се предава.Не съм лекар, но пиша в този форум с надеждата, че мога да помогна поне на един човек. Има алтернативни методи и продукти за борба с рака, които могат да се прилагат заедно с химио и лъчетерапията. Например Биобран е продукт, който пречи на организма да се срине по време на процедурите и терапиите. А друг продукт Канелим действа дитектно върху тумора. Можеш да прочетеш за тях в интернет (има много инфо и клинични резултати). Това са продукти известни в цял свят с положителните си резултати, но тук много малко хора знаят за тях.
 • Re: рак на белия дроб
  от Магдалена | 12.02.2014 07:51

  Находката е 61 мм.,не е малка.Направих си скенер,който показа образувания в черния дроб и бъбрека.Вчера бях на консултации,препоръчаха ми да направя туморни маркери.Според лекарите първо трябва да се установи къде е огнището.Не знам дали съм късметлийка,но знам че ще се боря.При такава диагноза битката е почти безмислена,но не се отказвам.Преди почти 9 г.се справих с рак на матката,но сега случая е различен.
 • Re: рак на белия дроб
  от nikotinka_x | 11.02.2014 17:16

  Magi19672, много съжалявам за диагнозата която са ви поставили и не разчитайте на кръвни изследвания - те не са показателни за това заболяване, ако ви предлагат операция то имайте предвид че само 10% от хората с това заболяване са потенциално операбилни, така че в някаква степен имате късмет да попаднете в тези 10%. Не сте писали колко голяма е находката от скенера, но искрено се надявам да сте в ранен стадий - в такива случаи операциятя може да доведе и до пълно излекуване. Въоръжете се с кураж и не чакайте повече - търсете консултация с гръден хирург. Искрено ви пожелавам късмет!!!
 • Re: рак на белия дроб
  от Магдалена | 10.02.2014 19:01

  Благодаря за отговора! Има ли някакви характерни изменения в кръвните изследвания при това заболяване? При мен няма никакви отклонения,чувствам се напълно здрава.Нямам и кашлица.Явно това заболяване протича без симптоми.
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 10.02.2014 14:45

  Аз лично не се сещам за друг метод
 • Re: рак на белия дроб
  от Магдалена | 08.02.2014 15:11

  Здравейте, Откриха ми рак на белия дроб при рентгенова снимка,а после и на скенер.Назначена ми беше бронхоскопия.Оказа се,че бронхоскопа не може да стигне до мястото.Сега ми предлагат операция,за да установят какво е петното.Има ли други възможности,освен операцията?
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 08.02.2014 10:33

  Много е трудноп редварително да се даде отговор на такъв един въпрос...
 • Re: рак на белия дроб
  от nikotinka_x | 05.02.2014 15:18

  Здравейте Д-р Цончев! От доста време чета темите в клуба и ето че дойде и моя ред да питам. Майка ми е с умерено диференциран плоскоклетъчен карцином на бял дроб стадий Т4Н0М0, до момента е след две операции, първата 2012 - левостранна долна лобектомия и 2013 атипична резекция в ляво, след което на скенер м.01.2014 се установи отново наличие на ТУ формация в ляво , единична без данни за други разсейки и към настоящия момент сме провели 1 курс терапия - Гемзар+Карбоплатина. Та въпроса ми е какви биха били шансовете при провеждане на лъчетерапия евентуално смаляване или въобще повлияване на този хистологичен вид ? Искам само да добавя че й записах дата и час за започване на лъчетерапия и проведох разговор с двама лъчетерапевти и получих две коренно различни мнения по горния въпрос, ето защо ми е необходимо трето, пък ако трябва и четвърто мнение ... Благодаря Ви предварително!
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 29.01.2014 16:09

  Дали с лъчелечение или химиотерапия трябва до последно да се пробва... Онколозите го преценяват това в зависимост от състоянието на пациента.
 • Re: рак на белия дроб
  от valentina | 28.01.2014 08:41

  ЗДРАВЕЙТЕ,Д-Р ЦОНЧЕВ БРАТ МИ ИМА ДИАГНОЗА КАРЦИНОМА ПУЛМОНИС СИНИСТРА ЛОБИ ИНФЕРИОРИС.МЕТАСТАЗЕС ЦЕРЕБРИ.МЕТСАТАЗЕС ОССЕУМЕТГЛАНДУЛЕ СУПРАЛЕНАЛИС СИН. ОТ 7.01 ДО 24 О1. 2014Г ЛЕЖА В ОНКОЛОГИЯТА В ДЪРВЕНИЦА. НАПРАВИХА МУ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА БЯЛ ДРОБ МЕДИАСТИНУМ,ПЛЕВРА И ГРЪДНА СТЕНА ЧЕТВЪРТИ КЛИНИЧЕН СТАДИЙ КЛИНИЧНА ГРУПА 2 НИЕ СМЕ ОТ БУРГАС И ВЧЕРА ОТИДОХМЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ В ОНКОТО ЗАБРАВИХ ДА КАЖА ,ЧЕ ДОЦ КАЛАЙДЖИЕВ НАБЛЕГНА ПЪРВО ЛЪЧЕТЕРАПИЯ НА ГЛАВА,НО ВЧЕРА КАТО ГО ПРЕГЛЕДА Д-Р КЕРЕМЕДЧИЕВА НАЗНАЧИ ХИМЕОТЕРАПИЯ И ВЛИЗАНЕ В БОЛНИЦА НА 29 01,КАТО ПАК МИНА СКЕНЕР ,СНИМКА НА БЯЛ ДРОБ И КРЪВНА КАРТИНА ЩЕ ВИ БЪДА БЛАГОДАРНА ,АКО МИ КАЖЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 27.01.2014 12:08

  След толкова изследвания по-скоро може да се заключи, че няма карцином. Т.е. на мен ми се вижда по-вероятно да няма. Естествено трябва да се лекува възпалителния процес и да се продължи с наблюдението на човека.
 • Re: рак на белия дроб
  от adkata | 24.01.2014 15:40

  Баща ми е на 57 години.От 2-3 месеца се появи суха кашлица и на 2.01.2014 го заведохме на лекар.На рентгена се видя огромна плевмония и съмнемие за други туморни площи.Отидохме в СБАББ"Света София".Там му направиха бронхоскопия на бял дроб и се видя че има много гной.Докато чакахме изследването започнаха да лекуват гнойта.Храчката е без особености.Бронхоскопията излезе отрицателна,но някой от докторите твърдят че е карцином.Отидохме на скенер и той излезе отрицателен.Направихме режеща иглена биопсия и днес и тя излезе отрицателна.Някои доктори се съмняват за гноен абцес други за тумор,а ние се побъркахме.Режещата биопсия казва ли окончателна диагноза,тъй като д-р Петков е сигурен че е взел хубав материал,а пък трябва да отидем чак във понеделник.Днес е на скенер на глава тъй като получи гърч по време на биопсията и едва го върнаха.Сега слава богу е добре.
 • Re: рак на белия дроб
  от Анастасия Петрова | 13.01.2014 00:16

  Да, Благодаря ви за отговора! Утре предстои консултация с онколог.
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 12.01.2014 20:51

  За съжаление е на такова място, че за операция не може да се мисли. При всички случаи трябва да се направи консултация с онколог и евентуално химиотерапия или лъчетерапия.
 • Re: рак на белия дроб
  от Анастасия Петрова | 12.01.2014 12:15

  Здравейте д-р Цончев, бях ви писала за случая на баща ми преди Коледа, с рак на белия дроб - върхов тумор, който беше открит след скенер направен в Пирогов, направиха бронхоскопия на 3 Януари в пулмологията на МА - д-р Джамбазов - резултатът е "умерено диференциран плоскоклетъчен карцином". Моля Ви ще се опитам да приложа епикризата - нямах възможност да говоря с лекаря за епикризата, обадих му се и той каза, че няма нужда от консултация. В епикризата не пише нито какъв стадий е, нито колко е голям карциномът, вероятно е голям след като е на 1 см отстояние от левия бронх. Ще се консултираме с онколог в понеделник, не са му изписали никакви лекарства, може би обяснимо защо, но тревожното е, че си мисля че всичко зависи от мен и нищо не мога да направя. Има ли лекарства които да му бъдат давани? Пие билки за сега и панкреатин. Гласът му сувсем се изгуби от два дни, за сега е жизнен, може да става, но се изморява. В случай на бързо развитие, ако се наложи някакви обезболяващи и други лекарства да се дават, бихте ли посъветвали - какви? Той е на 69 години-не знам дали би могъл да издържй химиотерапия, или лъчетерапия. Операцията тотално се отхвърля. Ето Епикризата: ДИАГНОЗА: (МКБ –С34.1) ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВОБРАЗУВАНИЕ на БРОНХ От АНАМНЕЗА: Постъпва за първи път в Клиниката с оплаквания от задух, кашлица, отделяне на кръвни секрети. Лекуван и диагностично уточнен в НКБ и 2. хирургия на Пирогов, извършени плеврални пункция и дренаж заради последващ пункцията пневмоторакс. С диагноза: "карцином на ляв бял дроб с плеврален излив" е насочен към клиниката ФБС. Минали и придружаващи заболявания: 2010 холецистектомия, 2013 простатектомия. Алергия: не. Пуши. От СТАТУСА: Мъж в увредено общо състояние. Не се палпират увеличени периферни лимфни възли. Хиперстеничен гръден кош, вдясно везикуларно дишане, вляво отслабено. Fr 88, запазени тонове, AH 130/80 mm Hg. Консултация кардиолог: АХ - 2. Ст. Хипертонично сърце. Th: Lorista 2*0.050, Norvasc 1*0.005. Корем: черен дроб на ребр. дъга. Крайници: б.о. От ИЗСЛЕДВАНИЯТА: Кръвни изследвания (24 -12 - 2013): Хб 140 G/dL, Лев 12.2.10 на трета степен/ mm 3 вр. на кървене 1.30: вр. на със. 5; INR 1,02; Glu 5.45; Creat 96; K 5.2.; Na 137: Sgot 10; Sgpt 15. ФИД: ВК 3150 mL, 73% = 1940 mL, 60% ФЕО1 =. КГА: PCO2 = 33mm Hg, PO2 = 70mm Hg, Caт О2 = 95,6. Рентгенография на белите дробове: Малък остатъчен плеврален излив вляво. Субателектаза на ляв горен дял. СТ на бял дроб и медиастинум: Мекотъканна формация в ляв хилус, периферно хиповентилация на горен дял. Плеврална пункция в "Пирогов", неизвестно количество. Цитологично - клетъчен материал като при възпалителен излив. От ЛЕЧЕНИЕТО: На 03-01-2014 при болния бе направена бронхоскопия: Ляв главен бронх 1 см, хиперемирана и инфилтрирана латерална стена. Стеноза на бронх за Кулмен, разширен еперон на дяловите бронхи. Патохистологичен резултат от шипкова биопсия: умерено диференциран плоскоклетъчен карцином (#7, доц. Славова). Болният се изписва без усложнения свързани с манипулацията. ОБСЪЖДАНЕ: Пациентът е неоперабилен поради липса на достатъчно отстояние на тумора в ляв главен бронх до трахея. Не се изключва и дисеминационен характер на плевралния излив вляво. Насочва се за водене на учет към КОЦ.
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 09.01.2014 21:09

  на такъв въпрос трябва да отговори онколога, типа на метастазите няма как да кажа какъв е
 • Re: рак на белия дроб
  от Камелия | 09.01.2014 09:38

  Благодаря д-р Цончев. В хистологията след отстраняването на бъбрека пише: Бъбреклетъчен карцином /4-5/ от светлоклетъчен /конвенционален/ хистопатологичен тип /С30 2004/ мултилокуларен кистичен вариант, обилно кръвопропит. Това означава ли, че метастазите на белия дроб са недребноклетъчни? Назначена му е химиотерапия, но ако метастазата е от недребноклетъчен тип, то ще се повлияе ли от химиотерапията?
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 08.01.2014 09:19

  Вероятно са метастази. На този етап - химиотерапия евентуално.
 • Re: рак на белия дроб
  от Камелия | 07.01.2014 23:48

  Благодаря за отговора. Какво точно означават лезии на ребро и щитовидна жлеза - това ли са метастазите? Какво следва да се предприеме оттук нататък?
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 07.01.2014 23:10

  Метастази, но какво е ИПО...трябва да питате рентгенолога.
 • Re: рак на белия дроб
  от Камелия | 07.01.2014 11:57

  Здравейте, баща ми е на 66год, преди година му е отстранен ляв бъбрек заради рак. Не му беше назначено никакво постоперативно лечение тъй като рака беше капсолован и отстранен в начален стадий. Преди дни му правиха КТ изследване и резултата е следния: Гръдна стена и аксили - аксиларни лимфни възли до 6мм. Двете белодобрни половини са асиметрично разположени в гръдната клетка, с умерено ретрахирана дясна. Дислоцирана надясно медиастинална сянка. Белодробният паренхим е хипераериран, пневмофиброзни промени двустранно. Увеличени медиастинални лимфни възли по хода на всички лимфонодулни вериги с образуване на пакети вдясно паратрахеално, в областта на бифуркацията и десен хилус. Последните компримират без да инвазират горнодяловия бронх вдясно, с частична периферна консолидация на паренхима /II- ри сегмент/. Няма КТ данни за плеврални изливи двустранно. В областта на левия дял на щитовидната жлеза личи лезия 9мм с характеристики на вторична. Друга подобна 8мм се визуализира със задния участък на IX ребро вляво. Закл. Мета от ИПО Моля, да ми кажете какво точно означава Мета от ИПО и по-горните констатации. Благодаря предварително.
 • Re: рак на белия дроб
  от Анастасия Петрова | 02.01.2014 22:48

  Да, благодаря Ви, д-р Цончев, звучи разумно, това което казвате. Е, утре ще се прави бронхоскопия в пулмологията на МА, освен че бяха загубили цистологичното изследване на плеврален излив във вътрешно отделение на Пирогов, намериха го, дано е правилното, защото се откриха документи на друг човек измежду документите на баща ми - немърливо отношение. Ще Ви държа в течение, нямам представа какво ще става от тук нататък - операцията е напълно отказана като вариант за лечение - а аз бях и против. Благодаря Ви още веднъж за отговора и Честита Нова Година!
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 27.12.2013 19:19

  В случая според мен трябва да се прецени при тази находка на скенера дали изобщо е необходимо да се прави биопсия или направо да се мисли за операция. Т.е. забавянето на биопсията само по себеси няма да влоши прогнозата, нито пък ако се направи по празниците ще разреши проблема. Процесът не се е развил за няколко дни, а продължително и подмолно. Освен това и обработката на материала от биопсията ще отнеме поне 1 седмица. Това че са го дупчили за пункция няма нищо общо с правенето на биопсия, т.е. двете не могат да се съчетаят, така че не се ядосвайте ненужно.
 • Re: рак на белия дроб
  от Анастасия Петрова | 26.12.2013 13:02

  Здравейте д-р Цончев, Честита Коледа! Моля Ви за съвет. Баща ми е приет на 16декември 2013 в Пирогов вътрешно отделение - първоначални оплаквания болки в сърцето и задух, в последствие се оказва с пневмония, вода до 6 ребро и плеврален излив. Правят му дренаж, получава плеврален псевдоторакс /извинявам се за термините, ако не се изразявам правилно/ и го местят във втора хирургия за 24 часово източване на водата, въздух, за да може да разширят и изчистят дробовете, за да му се направи скенер. След скенер се диагностицира туморна формация, агресивна в горния лоб на левия дроб, в близост до аортата - върхов тумор. Това става на 21 декември. Не е направена биопсия, защото нямало кой да работи и да прави хистология, което е безумие, защото така, или иначе го продупчиха с игла и са могли да вземат материал за излседване. Изписаха го на 24, защото нямало какво да му се прави повече, без да ни дадат епикриза, снимки от скенер и др. изследвания - предполагам, че са го пуснали просто до 2 януари, а се води че лежи в Пирогов. Започна да храчи кръв, вдигна температура - 37.5, но ми обясни че в Пирогов когато са му правили инхалации са го питали какво храчи, според тях нямало опасност, само да не започне да храчи големи парцали. Въпросът ми е, зависи ли нещо от нас, като например да спешим втора хирургия за написване на епикриза и да ни дадат резултатите от скенера за да можем да направим биопосия докато е време, а не да чакаме 2 януари тепърва да се прави биопсия и т.н. Не е ли фатално това време? Разговарях с д-р Джамбазов от МА и той обясни, че в никакъв случай по празниците не може да се направи нещо. Казаха, че Военна болница работи по празниците, т.е. може да направят хистология, но няма как да отидем там /изобщо ако ни приемат/ без документация. Искам просто лекарски съвет. Всички казват по празници работа не се върши и ставали най-големите грешки /според докторите/. Благодаря Ви предварително.
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 18.11.2013 15:20

  Най-добре онкологията в Дървеница. Също вариант е и пулмологията в Медицинска академия, евентуално ако има възможност за операция.
 • Re: рак на белия дроб
  от Цвети | 18.11.2013 14:00

  Здравейте, моля за съвет. Става въпрос за баща ми, след една продължителна кашлица му направиха снимка на белите дробове и на нея се оказа, че има голямо петно на десния бял дроб в долната му част. Вкараха го в окръжна болница в София за установяване. Направиха му скенер и се оказа туморно образувание с лезии на черния дроб и бъбрека. Боли го дясното рамо и отзад от дясната страна на ребрата месото сякаш е смукнато навътре. Броят се ребрата, а от другата страна си е нормално. Отслабнал е доста. Препоръката на лекуващия лекар е бронхоскопия в Св. София. На 69г. е и баща му и брата на баща му починаха от същото. Към кой онколог ще ми препоръчате да се обърна? Моля за спешен отговор. Нямаме време за губене, макар, че всички лекари от вътрешно отделение са скептични. Вие какво мислите?
 • Re: рак на белия дроб
  от max1 | 10.11.2013 16:32

  Понякога, макар и много рядко може и да помага. Ето тук в линка темата с хронологията на една германка /на немски/, която е живяла 6.5 г. с неоперируем аденокарцином на белия дроб с метастази в двата дроба още при откриването през ноември 2006 г., отишла си е тази година през април, като се е подлагала само на химио- и лъчетерапия. Link
 • Re: рак на белия дроб
  от Доц. д-р Цончев, дм | 07.11.2013 21:38

  На първо време да пробвате да го убедите да направи някое от предложените лечения. Ако не е съгласен - чакате, и ако се появят болки се грижите за обезболяване. Насила не е редно а и не може да се направи кой знае колко.

Напиши отговор
330 намерени, страница 3 от общо 7