Рак и ракови заболявания | менингином на мозъка

Напиши отговор
  • RE: менингином на мозъка
    от Доц. д-р Цончев, дм | 20.05.2020 21:05

    Не. От падането е. Натъртено е и боли. При възрастните хора минава много трудно
  • менингином на мозъка
    от deizy000 | 19.05.2020 17:00

    Искам да питам за майка ми. Тя е на 82 г. При МР показанията са следните.Двустранни единични дребни ограничени интрааксиални супратенториални с висок сигнал в Т2 PD TIRM -образите лезии перивентрикулно и субкортикално несъпътстввани от експанзия. В ляво на калварияа се изобразява окръглена хиперинтезна в Т2 и FLAIR и изоитензна в Т1 формация с размери 41/24/33 мм. Пред нея пристенно на фалкса в ляво личи идентична сигнална лезия 14/4 мм. Не се установяват патологични сигнално-интензни фокуси в мозъчния паренхим инфратентариално. Заключението е МРТ находката коресподира с менингеоми. ОГРАНИЧЕНА СЪДОВА ЛЕВКОЕНЦЕФАЛОПАТИЯ. - ТОВА Е БИЛО 2017 г. Въпросът сега ми е . Не сме правили друг резонанс щото няма симптоматики. Но при падане трудно ставаше и й слагахме кортикостероиди. Сега вече може да става но ходи с патерица и има болка във бута на левия крак. Правихме ренгенови снимки и няма счупване на таза и бедрената костт. Може ли това трудно ходене да е причината от споделеното по-горе.

Напиши отговор