Рак и ракови заболявания | Може ли да разчетете епикризата

Напиши отговор
  • Може ли да разчетете епикризата
    от Yoanka | 15.10.2019 18:49

    PET позитивен скен: Метаболитно активни предноадмедиастинални лифни възли,с висока метаболитна активност(Deauville/FPS5).Активирана кафява мастна тъкан шийно, супраклавиакуларно , аксиларно и паравертебрално, което затруднява интерпретация на тези региони. Мединастиналната находка е изцяло в ляво от срединната линия,докато промените на предходното сканиране на 04.2019 са в дясно, което предполага прогресия на ангажирането. При оглед на 07.2019 обаче зоната вече е засегната т.е. прогресията се реализира в периода.

Напиши отговор