Рак и ракови заболявания | Рак и ракови заболявания

Напиши отговор
 • RE: Рак и ракови заболявания
  от д-р Цончев | 20.05.2019 20:54

  По-скоро очаквам влошаване на състоянието, доста е напреднал процеса... за съжаление. :-(
 • RE: Рак и ракови заболявания
  от Yoanka | 19.05.2019 16:55

  Дали всичко ще се оправи
 • RE: Рак и ракови заболявания
  от д-р Цончев | 18.05.2019 21:20

  Засегнати лимфни възли, черен и бял дроб от лимфопролиферативен процес.
 • Рак и ракови заболявания
  от Yoanka | 17.05.2019 22:48

  Здравейте може ли да разчетете резултатите ми.Pet позитивен скен.Матаболитно активни супраклавикулярни ,аскиларни/субпекторални, медиастинални и кардиофреничен лимфови възли ,с вид на ангажирани лимфопролиферативния процес.Метаболитно активна белодробна лезия ,с вид на ангажиране лимфопролиферативния процес. С директно сравнение с pet ct се установява намаление на броя и размера на ангажираните лимфни възли и на обхвата на белодробното ангажиране което дефинира частичен отговор.

Напиши отговор