Рак и ракови заболявания | Разчитане на резултати от пет скенер

Напиши отговор
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лини | 02.03.2020 22:16

  Здравейте!Днес си взех новите резултати от пет скенера.Моля,може ли разяснение на резултата?Персистира повишена метаболитна активност в двата лоба на щитовидната жлеза SUV max.3.4-без същесвена динамика.Визуализира се повишена метаболитна активност в чревна бримка в ляв коремен флаг(колон десценденес?)SUV max 4.1.Заключение:В сравнение с предходен ПЕТ/КТ от 18/07/2019 не се отчита съществена морфологична динамика по отношение на проследяваната находка в областта на проведената оперативна интервенция,която обаче показва персистираща интензивно повишена метаболитна активност.Описаната находка в чревна бримка по-вероятно е вследствие на полипоза-уместно е провеждане на ФКС.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 29.02.2020 16:53

  Няма промени в сравнение с предишния скенер. Т.е. няма динамика на процеса, какъвто и да е той.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лини | 28.02.2020 19:38

  Здравейте!Бих искала съдействие за разчитане на 5 скенер.Абдомен пелвис:Черен дроб-без метаболитно активни лезии.Персистира познатата метаболитно активна находка в областта на оперативната интервенция допирателна до тънко-чревни бримки и приблизително на нивото на Л2, без съществена динамика(13х17 мм и SUVmax 11.9)
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.02.2020 19:17

  Тихомира - според заключението няма данни за местастази, но не са конкретизирали това огнище в черния дроб. Според мен това трябва да се изясни - в смисъл че може да е нещо от типа на хемангиом например, но трябва да се каже ясно.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лени | 20.02.2020 18:45

  Липсват убедителни ПЕТ/КТ данни за рецидив и дисеминоциа от основното заболяване.Находка в 4-ти чернодробен сегмент персистира, без съществена динамика и без повишена метаболна активност.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Tihomira | 18.02.2020 11:20

  Извинявам се , не съм преписала нещо както трябва. Черен дроб - зона с фокално повишен глюкозен метаболизъм маргинално в 4-ти сегмент и проекционно в жлъчен мехур, SUV max 3.0. Още веднъж благодаря за съдействието!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.02.2020 17:53

  Препишете пак последното изречение... че не е много ясно...
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Tihomira | 16.02.2020 18:57

  Здравейте, моля за съдействие за разчитане на резултати от 5 скенер. Диагноза преди терапиите, Ca ларинкс T4N1M0. Заключение : Няма ПЕТ/КТ данни за метаболитно активни лезии убедителни за метастатични или рецидив.Пълно обратно развитие на локално авансиралия тумор в ларинкс. Черен дроб -зона с домашно повишен глюкозен метаболизъм маргинално в 4 сегмент и проекционни в злъчен мехур SUV max 3.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 30.12.2019 12:32

  Според мен е добре да се направи биопсия и хистология на това нещо.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Даникс | 28.12.2019 13:30

  Здравейте, бих била благодарна да споделите мнение въз основа на резултат от пет скен, който ще добавя, че вече много се обърках. Описание : в зоната на хирургия в дясна гръдна стена-мефиално на височината на 3 ребро се установява нодуларна структура с SUVmax 2.4 и размер 8/6мм. В десен бял дроб в 6 сегмент персистира нодул 10/11мм с надфонова метаболитна активност SUVmax 1.7 В заключение - пет/КТ данни за метаболитна активна нодуларна структура в дясна гръдна стена/ДД-гранулом. За наблюдение. При клиничен интерес е уместна биопсия. Според едни доктори е ги розна тъкан, според други тря ва да се махне. Не знам какво ще рече Дд гранулом? А и не знам какво да предприема, не ми се иска рязане определено. Ако някой може да даде съвет много ще ми е от полза.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 30.10.2019 10:01

  Възможно е да се касае и за възпалителен процес, тъй като тогава също е налице повишена метаболитна активност
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Пепи | 29.10.2019 14:17

  Здравейте, обръщам се с молба към Вас ако имате възможност да ми поясните резултатите от ПЕТ-КТ: Черен дроб: фокално повишена метаболна активност в областта на V чернодробен сегмент, дорзално от интрахепталната част на вена кава инфериор със SUV max 5,6. Липсва подлежаща морфологична находка. Торакс: - Не се визуализират метаболно активни и уголемени аксиларни лимфни възли. Метаболно активни хилусни лимфни възли двустранно със SUV max до 8.89 и претрахеален в дясно 12/9 мм, SUV max. и Заключение: Чернодробния метаболно активен фокус подлежи на доуточняване с МРТ или УЗ. Хилусните лимфни възли са неспецифична находка.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 23.10.2019 20:38

  Аз не разбирам от ПЕТ скенер. Най-добре е да ви го разтълкува онкологът който ви води лечението или този който е правил скенера.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Веси йорданова | 23.10.2019 08:58

  Здравейте! На 32 г. съм ; Историята на заболяването е следната : карцином на яйчника(07.2017г.), операция(2018г.), последващи ХТ(2018г.) , рутинни скенери, при които на всички се визуализира перитониална мета с намаляващи размери, на последния м.10,2019 г., леко изменение в посока увеличение(от 16мм на 21мм за 4 месеца , без лечение) , при което последва ПЕТ скенер . Моля за разчитането му : В десния лоб на черния дроб в седми сегмент се визуализира лезия с размери 15.00мм с SUV 8.5; По предна коремна стена и стенодопирно на колон асценденс и м.ректус абдоминис вдясно с размери 24.0/14.0 мм с SUV 11.2 ; стенодопирно на медиалния край на м.ректус абдоминис в ляво се визуализира нодуларна мекотъканна лезия с размери 9.0/6.5 мм с SUV 4.1. ;стенодопирно на колон дасценденс се визуализира лезия с размери 8.0/4.0 мм с SUV 4.7. Няма огнищни лезии ; нито данни за повишена активност в цялото тяло. Заключението е : Референтни стойности на нормално натрупване на 18 F-FDG, SUV max 2.6. Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 03.09.2019 20:36

  Регресия значи че има добро повлияване от лечението.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от ндончева | 01.09.2019 10:54

  Благодаря Ви! Какво се има в предвид под "възел"- това нов тумор ли е или се води разсейка?Този възел е от 6 месеца. На предишния пет скенер го нямаше. Толкова много въпроси, а чак след 7 дни имаме час при доктор! Какво означава известна регресия- очаква се ново активиране ли? Химиотерапията е прекратена преждевременно, заради лоши кръвни изследвания и невъзможност да се проведат останалите сеанси. Благодаря Ви още веднъж за отделеното време!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 26.08.2019 07:45

  Има един нов възел, пповечето от преди видяните са с изввестна регресия.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от ндончева | 19.08.2019 22:06

  В таза не се установяват метаболитно активни лезии след лъчетерапия, включително в матката, влагалището и параилиачните лимфни възли. Кости- не се намират костни лезии с паталогична метаболитна активност. Редукция в метаболитната активност на проследяваната дясна сакроилиачна става, с развитие на субхондрална остесклероза, по-изразено в сакрум, вероятно късен ефект от лъчетерапията. Заключение- Pet/ct данни за формална прогресия с нов метаболитно активен парааортален лимфен възел при изразен метаболитен и морфологичен ефект относто повечето проследявани лимфни възли, няколко персистиращи ретроперитонеални с редуциран размери и метаболитна активност, без данни за тазов рецидив. Благодаря за отделеното време от цяло сърце и моля да коментирате!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от ндончева | 19.08.2019 22:01

  Персистира ангажирането на парааорталната верига възли с редукция на размерите и метаболитната активност, особенно изразена в таргетния възел до бифуркация редуциран от 19 до 9 мм SUVmax от 6.3 на 2.5., подобна редукция в размерите и метаболитната активност до субфондови стойности се визуализира в повечето проследявани парааортални, интераортокавални и паракавални лимфни възли, с резидуална паталогична матаболитна активност до SUVmax 3.9 персистират 3 парааортални лимфни възли, краниално от тях се визуализира нов, леко нараснал, с повишена метаболитна активност SUVmax 4,4, преди това надфондов, SUVmax 2,8. Подобна изразена редукция в размер и метаболитна активност се визуализира в три параакавални със SUVmax до 3,6. Изразен метаболитен отговор е налице и относно ангажираните преди паракавални възли и двустранни общоилиачни лимфни възли, сега с нормализирани размери и субфонова активност.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от ндончева | 19.08.2019 21:50

  Здравейте, става дума за жена с карцином на маточната шийка, 63 г. проведена лъче и химеотерапия, съст. след биопсия- T4N2M0. Глава и шия: не се установяват матаболитно активни лезии, в т.ч. шийни лимфни възли. Проследяваните супраклавикуларни лимфни възли в ляво не се долявят. Торакс:/ референтна фонова активност за медиастинулен пул SUV мах 2.0 Не се намират нодуларни промени с паталогична метаболитна активност в паренхима на белия дроб. Персистира без промяна малък субплаврален нодул базално в средния дял 5мм без метаболитна активност. Не се установяват матаболитно активни мадиастинални и хилусни лимфни възли. Млечни жлези без метаболитно активни фокални промени, няма дани за паталогично променени аксиларни лимфни възли. Абдомен и таз: Черен дроб- няма дани за метаболитно активни лезии. Слезка-неувеличена. Нормално изобразяване на бъбреците и надбъбречните жлези.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 24.07.2019 19:55

  Съмнително е за рецидив или разсеяки и трябва да се изясни
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Elena Petrova | 22.07.2019 14:50

  Здравейте. Баща ми е опериран от ГИСТ на стомаха. След изследване на ПЕТ скенер в заключението пише: "Дданни за дифузно повишена метаболитна активност по голямата стомашна кривина с по-фокален характер в зоната на фундуса. Уместно е проследяване с ФГС." Какво "на човешки"език означава това? Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 25.06.2019 19:44

  Не. Принципно тия заболявания се развиват заз доста продължително време.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Anna Antonova | 25.06.2019 16:08

  На баща ми е назначена биопсия след три седмици с диагноза рак на черния дроб.Няма ли опасност състоянието му да се влоши за това време.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 21.06.2019 18:55

  Нямам компетенциите на онколог, затова на част от въпросите Ви нямам и възможност да отговоря – по отношение на мнението на колегата и прогнозата също. Прогнозите, които се дават са на база средностатистически изследвания и дори в случая да се даде някакъв период на преживяемост, отй може да се окаже и доста по-дълъг. Разпространението към плеврата говори за напредване на процеса, а по отношение на бъбрека – също смятам, че към момента няма риск, засягането е на жлезата, към която трябва да се насочи вниманието също.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 20.06.2019 20:36

  Интересува ме доколко Ви се струва вярно нейното обяснение по скенера и най-вече - от първия КАТ до скенера как Ви се виждат нещата - на зле ли отива? Защо казват, че все пак метастазирането в НБЖ не било фатално? Не се ли очаква, че ще има проблем и с бъбреците? Знам за случаи, в които пациента казва, че въпреки поетите течности от него и пиенето на лекарство за отводняване не му се ходи по малка нужда...Нищо не споменаха за плеврата, вие също. Възможни ли са някакви плеврални изливи в последствие? Възможно ли е накакво прогнозиране, не казвам с точност, но поне някакво? Моля, ако имате възможност и време за отговор на обърканите ми въпроси! Благодаря предварително!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 20.06.2019 20:30

  Здравейте, благодаря за отзоваването! Не ми става ясно коя от описаната формация в белият дроб е първоначалният тумор, който в началото беше 80/67 мм. Също така не разбирам защо не са упоменати засегнати лимни възли, при положение, че рака е метастазирал в двете НДЖ? Лекуващата лекарка днес обясни, че описаната лезия, която не е с метаболитна активност не била туморна, а просто някакъв възпалителен процес, стара травма. Притеснявало я метастазирането в двете НДЖ и това било индикация, че химиотерапията не е достатъчна и се налага промяна на лечението с имунотерапия. Пациента има направено имунохистохимично изследване за PD-L1, откъдето става ясно, че експресията е позитивен резултат, мембранна позитивност в 10% от туморните клетки. В следствие на това изследване решават, че е подходящ за имунотерапия. Тяхното лечение нямало да повлияе на въпросния възпалителен процес в белия дроб, но не каза и какво да се предприеме. Щели да се насочат и към намерените туморни клетки в ребрата.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 20.06.2019 19:42

  Овалната мекотъканна формация е с повишен глюкозен метаболизъм, което е съмнително за процес. Засегната е структурата на изброените ребра – лизирането е „стапяне“ на тъканта. По отношение на втората описана лезия – е добър знак, че няма глюкозна метаболитна активност. Добър признак са неувеличените медиастинални и аксиларни (подмишнични) лимфни съдове. Има наличен процес и в надбъбречната жлеза, отново метаболитно активен. Промените, които са описани от КАТ в белите дробове и плеврата показват допълнително затруднение на дихателната функция.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 19.06.2019 22:49

  ... Плеврална лезия в същия сегмент, ипсилатерално. Метаболитно активна лезия в дясна НБЖ, суспектна за вторична - за динамично проследяване. Това, което мога да Ви преложа като повече информация е първото КАТ на гръден кош с поставяне на абокат и контраст от месец януари. ПЕТ скенера е от 05.06.19 В дясно на проекционното място на 6ти белодробен сегмент се скенира овална лезия с размери 80/67мм. Същата след постконтрасно усилване повишава денситометриочните си показатели нееднородно. Двустранно пневмофиброзни промени и плеврални адхезии. Бронхиектазии двустранно базално. Трахея, бифуркация и главни бронхити със запазен лумен. Липсват КТ данни за плеврални изливи. Медиастална сянка и сърдечно-съдов масив - срединно разположени, без КТ данни за за патологино уголемени медиастални лимни възли. Заключение: ОЗП в дясно върхово. Моля, ако някой се отзове да обясни, нека каже всичко така, както вижда от тези два документа. Искам да чуя цялата истина и тежест на положението! Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 19.06.2019 22:48

  ... с аксиални размери 29/12 мм., без надфонова метаболитна активност., SUVmax 1.7 - вероятно вторична. Липсват зони с патологичен глюкозен метаболизъм в ляв бял дроб. Няма уголемени и метаболитно активни медиастинални и аксиларни лимни възли. Корем и малък таз: Не се скенират метаболитно активни огнища в черен дроб, панкреас, слезка и бъбреци. В областта на дясна НБЖ се скенира хиподенсна лезия с размер 17 мм и повишен глюкозен метаболизъм SUVmax 3.5 - суспектна за вторична. В лява НБЖ се скенира структура със същия размер, SUVmax 2.1, като не може да се изключи категорично вторична генеза и на последната. Не се визуализират абдоминални и параилиачни лимфни възли с повишена фиксация на радиофармацевтика. Кости: Отсъстват метаболитно активни костни лезии. Костен остров в лява илиачна кост. Състояние след торакотомия в дясно. Заключение: ПЕТ/КТ данни за Ту формация в горен лоб на десен бял дроб с инфилтрация към гръдна стена(ребра) и ниска утилизация на глюкоза...
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 19.06.2019 22:48

  Здравейте! Много Ви моля за помощ при разчитане на ПЕТ скенер. Става въпрос за скенер, направен за проследяване на ефекта от химиотерапия при диагноза нискодиференциран плоскоклетъчен едроклетъчен некератинизиращ Са/. St post ChTh C34.8 Ca pulmonis dex. - T4 N2 Mx St post thoracotomiam dex. et exc. Глава и мозък: Не се визуализират патологични промени в разпределението на радиофармацевтика в мозъка. Шия: Не се визуализират уголемени и метаболитно активни лимфни възли или зони. Торакс и бял дроб: Състояние след торакотомия и ексцизионна биопсия на Ту формация в дясно. Върхово и дорзално във 2ри сегмент на десен бял дроб се визуализира овална мекотъканна формация с размери в аксиален план 37/35 мм с резки очертания и надфонов глюкозен метаболизъм SUVmax 2.6. Находката инфилтрира дорзално гръдна стена с ангажиране и лизиране на 3-то, 4-то и 5-то ребро по съседство. В кадуална посока, латерално от описаната лезия, в същия сегмент се скенира плеврално базирана лезия с аксиални размери
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Anna Antonova | 18.06.2019 18:54

  Какво следва по-нататък, след хепатоцелуларен карцином.Става въпрос за мъж на 68г. Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 18.06.2019 18:40

  Находката е подозрителна за хепатоцелуларен карцином. Има и ангажиран лимфен възел.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Anna Antonova | 18.06.2019 17:47

  В черен дроб се открива хиподенсна лезия в десен дял с размери 122/87 с множество сателитни по-малки.Находката е суспектна за НСС ДД: вторични/ за КТ на абдомен малък таз с КМ/.ЛВ в чернодробен хилус 17/14мм. Какво означава този резултат от скенер.Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 01.06.2019 19:44

  За мен това заключение е малко инсуфициентно, но краят му по-скоро насочва за ефект чисто физиологичен, т.е. не се очаква заболяване.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Джу Ли | 29.05.2019 12:52

  Визуализира се повишена метаболитна активност в областта на ляв яйчник с SUVmax 6,1-най вероятно физиологичен характер. Здравейте,може ли да ми кажете какво означава това?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от PSP | 25.03.2019 20:02

  Карцином на лява млечна жлеза. Възраст - 40 год. Оперирана е два пъти, при втория гърдата е отстранена, както и лимфни възли. Проведена е химиотерапия, 6 курса, до средата на 2018 год. В момента лявата ръка отича, има болки. Може ли да ми кажете добре ли е, че процеса е извънорганно? Има ли шанс да се възстанови?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 24.03.2019 19:43

  Каква е диагнозата, ако може да бъдете и конкретни с вид на образуванието?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от PSP | 23.03.2019 09:20

  Д-р Правова, благодаря за бързия отговор! Според вас има ли шанс да се преборим с болестта?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 23.03.2019 09:08

  Процесът се е разпространил извънорганно – засегнати са обвивката на белия дроб, вътрегръдното пространство около белите дробове, както и е слязъл надолу под диафрагмата – засягайки лимфни възли. Има съмнение, че променената структура, която се вижда в черния дроб е от същия произход. В лявата част на гръдния кош също се откриват лезии.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от PSP | 22.03.2019 21:49

  Здравейте, бихте ли ми помогнали с разчитането на резултатите от пет скенер-а. Благодаря! Данни за дисеминация в над- и поддиафрагмални лимфни възли, лява плевра, преден медиастинум и лява парастернална област, кости и суспектни единични лезии по повърхността на черен дроб. Данни за локален рецидив в лява гръдна по хода на оперативния цикатрик. Множество метаболитни активни лезии в меки тъкани в лява торакална област и ляв брахиум, вероятно също метастатичен х-р, но насложен възпалителен процес не може да бъде изключен уместно уточняване на локален статус. Плеврален излив в ляв бял дроб. Огнище белодробни промени - за динамично проследяване.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от nelkata54 | 25.02.2019 17:41

  Здравейте! Много ще съм Ви благодарна, ако помогнете с разчитането на резултатите от ПЕТ скенер на 64г мъж с диагноза: Хепатоцелуларна цироза.Обс. хепатцелуларен карцином. Черен дроб: удължена форма за сметка на левия дял, с хетерогенна структура.В условия на нативно КТ се визуализират метаболитно активни находки без субстрат,разположени,както следва: една в 4В сегмент,една на границата на 1ви и 5ти сегменти, и една в 5ти сегмент, с аксиални размери от ПЕТ около 20 мм, SUV max 4.1.Не се откриват метаболитно активни лимфни възли ад портам хепатис и парацелиачно. В останалите абдоминалните органи не се установяват огнища с патологичен глюкозен метаболизъм. Не се устанавяват метаболитно активни парааортални, паракавални,мезентериални,параилиачни и ингвинални лимфни възли. Без данни за свободна течност в абдомена и малкия таз. Простата с аксиален размер 41/56мм.Ингвинална херния в дясно с наличието на чревно съдържимо. Благодаря Ви!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от petyamn | 20.10.2018 11:06

  Здравейте! Може ли да ми разясните резултатите, става дума за Жена,66 г. Визуализира се известната кавитирана лезия в ляво върхово с размери 79/65/86мм, с висока метаболитна активност по латералната периферия , SUVmax - 25,7. Формацията е с инвазия към гръдната стена към клавикулата и аксиларно , с лизиране на 1 и 2 -ро ребро. Установява се повишена активност в паренхима в съседство около горнодяловия бронх в ляво, допирателна до голямата лезия вероятно пакет л.в. в АП прозореца с SUVmax - 3.0, в 6-ти сегмент в ляво, допълнително до аортата се скенира метаболитно активна лезия с размери 20/14 мм и SUXmax - 7.0. Фиброзни промени в дясно върхово и две неактивни лезии до 6мм във 2-ри сегмент. З А К Л Ю Ч Е Н И Е : ПЕТ/КТ данни за метаболитно активна кавитирана формация в ляво върхово с инвазия към ребра и меки тъкани на гръдната стена. Медиастинална лимфа и пулмо-пулмонална дисеминация.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.10.2018 19:00

  В това заключение няма нещо конкретно притеснително но къде е началото?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Valia Jeleva | 09.10.2018 21:12

  Ето и останалото което пише: Не се сканират зони на папологична активност в мозъчни структури, в обаста на глава и шия.Не се скенират зони на патологична фиксация в медиастинум, аксили.Фезиологична фиксация в черен дроб, слезка, панкреас, НБЖ Не се скенират зони на патологична фиксация в абдомен и малък таз и в кости до скенираните нива.Зона на фокално повишена активност в глутеална мускулатура в ляво без ясна КТ корелация. Това е всичко. Много Ви Благода я, Докторе!!
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 10.06.2018 17:56

  Има данни за рецидив на заболяването или метастази - малък таз, лимфни възли, това трябва да се уточни от онколог и да се препоръча лечение и поведение.
 • Разчитане на резултати от пет скенер
  от Mona123 | 10.06.2018 00:55

  Здравейте! Моля за помощ за разчитане на резултатите. Жената (53г.) преди година е диагностицирана с рак на яйчника и при операция са премахнати двата яйчника и матката. След това е преминала доста голям курс от химиотерапии. Моля да споделите мнение, лоши ли са самите резултати и какво ще посъветвате да се направи. Благодаря Ви предварително! Link
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.05.2018 20:20

  Предполагам това е заключение на онкокомисия. Ако е така - трябва да направите терапията.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от bobtail | 14.05.2018 16:47

  Здравейте , ще ви бъда благодарен ако ми дадете мнение за находките в белия дроб. Онколозите ми препоръчват таргетна терапия с авастин , но не съм напълно сигурен дали тя е необходима. Благодаря Ви предварително. Link
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 26.03.2018 22:29

  Има данни за метастазиране на процеса в лимфните възли в коремната кухина.

Напиши отговор
137 намерени, страница 2 от общо 3