Рак и ракови заболявания | Разчитане на резултати от пет скенер

Напиши отговор
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Радост | 21.03.2023 12:50

  Здравейте, може ли помощ. ПЕТ/КТ данни за метаболитно активна формация в ляв дроб,с наличие на пулмопулмонални и такива в костралатерален бял дроб нодуларни находки, с вид на вторични.Аксиларна и медиастинална лимфомегалия, без метаболитна активност. Уместна хистологична верификация на находката в ляв бял дроб, за уточняване на произхода и.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 21.03.2023 12:31

  Хубаво е, че колегите са направили сравнение и с миналогодишен образ. В такива случаи е възможно да Ви препоръчат да се направи биопсия на лимфните възли, за да се види чувствителността на тъканта и съответно да се избере най-подходящата терапия, към която нарастващите клетки да са чувствителни
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Фиоре | 21.03.2023 02:57

  Здравейте! В заключението на Пет скенер / КТ на майка ми пише: Данни за метаболитно активни нетаргетни регионални лимфни възли - общоилиачни в ляво. Липсват метаболитни активни лезии с вид на локален рецидивен малигнитет във влагалищен чукан и хематогенни дисертации. При директно сравнение с КТ образ( от 20.09.2021) се отчита сигнификантно нарастване в размерите на описаните лимфни възли, което дефинира прогресия на онкологичното заболяване. Благодаря Ви!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Miroslava | 20.03.2023 10:06

  Благодаря от сърце, дано всичко има добър край !
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 20.03.2023 09:33

  В случай, че понася добре имуновенина - това е добър избор, за да повишават имунните сили на организма. Таргетната терапия също е добър избор, за да се ограничат системните странични ефекти
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Miroslava | 20.03.2023 09:22

  Много благодаря, няма други хронични заболявания. В момента и вливат имуновенен . При първа среща с онколозите ни казаха ,че ще е на химиотерапия и таргетна терапия с бевацизумаб.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 20.03.2023 09:17

  На база на депозитите, които са описаните е възможно на по-късен етап да започнат оплаквания. Все пак ако няма хронични заболявания, които да са в декомпенсирана форма - на фона на хистологията, колегите ще преценят какво лечение да предпочетат. В някои случаи може да има възможност и за имунотерапия, която има добър ефект
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Miroslava | 20.03.2023 00:14

  За момента болки няма , единствените оплаквания са свързани с автоимунното заболяване Миозит (слабост в мусколите).
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 19.03.2023 20:59

  Към момента налични ли са симптоми - болка в областта на коремната стена или някакво неразположение с изхожданията?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Miroslava | 18.03.2023 19:32

  Добър ден моля за помощ в разчитането на 5к скенер. Майка ми е диагностицирана с карцином на яйчника опериран на 02.02.2023г.пет/кт данни за вторично ангажирани метаболитно активни перитонеални депозити и мезентериални, костофренични и ретроперитонелни лимфни възли.Не се изобразяват лезии и лимфни възли с патологично повишена метаболитна активност .
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ели | 15.03.2023 16:50

  Благодаря! Утре отиваме да направят на ново изследването, и да запишем час за Пет скенер
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 15.03.2023 16:16

  Тъй като дори и при колегите, които разчитат хистологията могат да стават грешки - вече препоръките са за повторно мнение, особено когато се касае за туморна формация
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ели | 14.03.2023 14:32

  Просто не съм наясно чета много и се панирам вече затова се включих и аз, сега това хистологично изследване което е направено искат на ново да го проверят дали това има връзка със карцинома на челото или не
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ели | 14.03.2023 14:30

  След първия скенер не назначиха нищо казаха че няма нужда от никакви лечения, но сега тази подутина е оперирана от друг д-р и във Пловдив искат да им занесем парафинови блокчета и стъкло за ново изследване и после пак скенер та след скенера тогава да видят души ще е само лъчелечение или и химиотерапия
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 14.03.2023 13:59

  А след първия скенер не се ли назначи биопсия на този лимфен възел, тъй като описанието му насочва, че съществува риск? Наистина е добре да се проследи отново със скенер, за да се види да няма разпространение, но е важно в случай, че излезе такова - да се назначи и хистологично изследване на съмнителната структура
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ели | 14.03.2023 08:07

  Върху лява темпоромандибуларна става с големина на кайсия от 5 6 месеца безболезнено и хистологичното изследване показа фиброзно- мастна тъкан с дифузни повлекла от плоскоклетъчен карцином с дискератоза ,некроза и възпалителни инфилтрати, сега искат да направят пак Пет Скенер
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ели | 14.03.2023 08:04

  Здравейте Д-р Правова ! Искам да се информирам за изследване от Пет скенер на мъжа си, през 01.07.2021 година той бе опериран от Себацеен карцином на челото. Глава/шия: физиологично разпределение на радио маркера в мозъчните структури.Ниска метаболитна активност в кутанно/си кутанно уплътнение в оперативното ложе на челото на нивото на фронталния синус в ляво, максимален размер 12мм, SUVmax 1,61 - най- вероятно постоперативен цикатрикс. Ниска метаболитна активност и в гранично увеличен шиен лимфен възел в ляво на ниво 2а, максимален размер 15мм, SUVmax 2,56. Не се установиха белези на метаболитно повишена активност в останалите шийни лимфни възли. Заключение: липсват ПЕТ/КТ данни за активен лимфопролиферативен процес. Липсват сигурни данни за рецидиф и метастази на себацейния карцином. Ниска метаболитна активност в гранично увеличен шиен лимфен възел в ляво на ниво 2а, необходимо е доуточняване/ проследяване. И посредством тази година към 07.02.2023 година бе опериран от подутина.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Pavlina Angelova | 03.03.2023 19:05

  Благодаря Ви д-р Правова, пожелавам Ви здраве!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 03.03.2023 18:49

  Ясно, за мен също няма данни за нов процес или неповлияване от терапия. В този случай щом е само на цикатриксите и то от репаративен - възстановителен тип - не виждам нищо притеснително
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Pavlina Angelova | 02.03.2023 09:48

  Здравейте, стойностите на АФ са около 350 единици в рамките на последните 2 години. По отношение на костно- ставната система се отчита- дегенеративни изменения по хода на гръбначния стълб, без патологично метаболитно-активни огнища. На нивото на цикатриксите се виждат фиброзни промени с леко надфонова фиксация от репаративен тип- suv max2 score 2.Тези стойности показват ли ново заболяване? Липсват препоръки за допълнителни изследвания и проследяване.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 02.03.2023 09:28

  За да се ориентирам и да отговаря, първо трябва да Ви задам няколко въпроса - болките в костите от колко време са и алкалната фосфатаза за първи път ли се пуска? Колко е точно стойността ѝ? В случай, че няма десеминация - с какво обясняват болките в костите колегите? Надфоновата активност, която е описана само в определен сегмент ли се открива и кой е той? Освен това при изследването, при което се открива надфонова активност беше ли налице и някакво възпаление - респираторна инфекция, например?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Pavlina Angelova | 01.03.2023 13:53

  Здравейте, квадрантектомия на ЛМЖ с последваща ЛТ и Хормонотерапия.Повишена АФ и болки в костите.Всичко друго е в рамките на нормата. Заключението е, че няма данни за локален рецидив и далечна дисеминация. Притесняват ме понятията надфонова активност и suv max 2 score 2. Благодаря Ви.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 01.03.2023 09:42

  Оперативна интервенция ли е предшествала скенера? И каква е причината за назначаването, за да се ориентирам за резултатите от изследването
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Pavlina Angelova | 01.03.2023 08:56

  Здравейте, ще помоля за разчитане на резултати от ПЕТ скенер. Лека метаболитна асиметрия на нивото на дясна тонзила с по-елонгирана активност повече с неспецифичен характер Фиброзни промени на нивото нацикатриксите с лека надфонова фиксация от репаративен тип SUV max2 score2. Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Валентин | 08.02.2023 00:57

  Благодаря ви !
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 07.02.2023 21:53

  Валентин - Не е изключен моментът с метастази, но по описанието е малко вероятен. Проследяването е задължително и обикновено колегите предпочитат в началото да бъде на 6 месеца, а след това на година, в случай, че не решат да направят биопсия от тъканта на възела, за да са сигурни, че не става дума за метастаза
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Валентин | 07.02.2023 13:25

  Отговор от Валентин: не съм имал/не знам да съм имал предшестваща дихателна или чревна инфекция. Лимфният възел до простата, който е с дискретно набелязана фиксация на РФ, потенциална метастаза ли е? Проследяването му как става практически и колко време след РЕТ/СТ скенера? Благодаря.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 06.02.2023 09:33

  Натали - това щеше да е следващия ми въпрос - тъй като данните наистина показват поствъзпалителен характер и не насочват към наличен проблем. Имунотерапията навлиза все повече и докато преди години критериите за включване бяха значително повече - към момента на все повече места има възможност - затова предполагам, че имате и по-голям шанс. Особено при условие, че не е налице някаква подлежаща патология, която да ограничава
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 06.02.2023 09:08

  Валентин - имахте ли предшестваща инфекция, независимо дали дихателна или чревна, тъй като според разчитанията има възможност лимфните възли да са следствие на възпаление, а не във връзка с рака.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Натали | 05.02.2023 11:28

  Д-р Правова, следващата седмица имаме среща с онколог и мислите ли, че е възможно да й назначат имунотерапия? Лъчехирургия е правена на белите дробове, биопсия не е правена. Относно подлежащи заболявания-преди няколко години бе подложена и на паротидектомия и след това назначиха лъчелечение. А как бихте коментирали следното заключение: "Глава и шия: Физиологично разпределение на 18F-FDG в мозъка, подкорови ядра, фаринкса, ларинкса, костите на калвариума, лицевия череп. След паротидектомия вляво и ЛТ, в ложето на паротидната жлеза се изобразяват фиброзен тип промени с дифузно надфонова активност SUVmax 3,97, score 3 - повече с неспецифичен, реактивно-репаративен характер. Единични метаболитноактивни ЛВ вдясно ретромандибуларно - SUVmax 3,97 от реактивно-възпалителен тип. Дифузна умерена хиперфиксация в десен лоб на щитовидната жлеза SUVmax 5,46, score 4." Не знам дали е от значение за резултатите, но малко преди да се подложи на пет скенер, беше болна с температура и кашлица.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Валентин | 05.02.2023 00:20

  Здравейте! РЕТ/СТ скенер за стадиране рак на простатата, установен с биопсия (Глисон 3+3). Бихте ли коментирали следното: ,,Простата - данни за единичен неуголемен лимфен възел по хода на външни ил. съдове вляво с дискретно набелязана фиксация на РФ и размер 6 х 8 мм, на този етап неубедителен за вторичен - за проследяване." ,,Торакс : данни за единични неуголемени лимфни възли в АП-прозорец и субкаринални със слабо повишена фиксация на РФ, с размер 5х9 мм и SUVmax. 3.1 (измерен в АП-прозорец)- за проследяване (ДД: с реактивен/възпалителен х-р).
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 04.02.2023 14:35

  Разпространението на разейките е по-изразено, но това че няма уголемени (описание без патологични) лимфни възли в областта е добре, както и това, че има лека надфонова активност, тъй като можеше да бъде изразена метаболитна активност при по-напреднали стадии. Кога имате среща с онколог, за да се назначи лечение и има ли сестра Ви някакваи подлежащи заболявания в по-напреднала форма? Другият ми въпрос е лъчехирургията за аденоидно-кистичния карцином ли беше и правена ли е биопсия от откритите разсейки?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Натали | 03.02.2023 15:40

  Здравейте д-р Правова, Миналата година оперираха сестра ми с диагнозата Аденоидно-кистичен карцином. Малко преди тази операция бяха открити разсейки в белите дробове и последва лъчехирургия. След което й назначиха пет скенер. Пристеснява ни следното заключение: "Гръден кош: В двата бели дроба се изобразяват пръснати предходно описвани, разнокалибрени нодули перибронхиално и по хода на интерлобарна и париетална плевра двустранно. Леко надфонова активност с дифузен характер в лява белодробна основа. Без патологични медиастинални ЛВ."
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 29.01.2023 13:13

  В такъв случай не виждам нищо притеснително, особено и на описанието за стабилно състояние от разчитащия.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Краси | 29.01.2023 02:06

  Здравейте, д-р Правова! Преди 10 дни ТСХ - то му беше в норма- 2,15.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 28.01.2023 16:07

  * диагностицирано заболяване на щитовидната жлеза на съпруга Ви
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 28.01.2023 16:05

  Така описано - наистина насочва за наличие на възпаление. По отншение на болката, обаче, пускани ли са хормон ТСХ и антитела за жлезата и до този момент диагностицирано ли Ви е някакво заболяване на щитовидната жлеза?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Краси | 27.01.2023 16:58

  Здравейте! Преди месец бях писала, но не получих отговор на цитирам:"Как тълкувате следното:"На фона на повишена метаболитна активност в тонзилите, се скенира двустранни единични метаболитно активни ретромандибуларни лимфни възли, със запазена морфология и с вид на реактивни"? Възможно ли е да е някакво обикновено възпаление? В заключението от ПЕТ скенера пише: стабилно заболяване". Може ли да ми дадете някакво мнение, като новото, което мога да добавя е появил се лек дискомфорт - слаба болка(от време на време) , в областта на щитовидната жлеза и, че мъжът ми е вече 4-ти месец на имунотерапия?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 23.01.2023 10:06

  В такъв случай имайте предвид, че метаболитната активност и граничните размери могат и да се дължат на възпалението, което е последвало. Пускана ли е кръвна картина и кога за последно, имаше ли отклонения от нея. Важно е дали и CRP e било пускано?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Дани | 22.01.2023 13:27

  Правена съм операция от рак на шийката на матката!Почти цял месец имах температура от самата рана и пресди да се започне лъчетерапията ми направиха скенер.В заключението пише,Скенират се множество метаболизма активни лимфни възли с горно-гранични размери-общо параилиачни,паракавални и парааортални-с вид на ангажирани.Без данни за резидуален тумор и за орган на дисеминация.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 22.01.2023 11:27

  Макар и граничните размери, повишената метаболитна активност има водещо значение. Какви са симптомите, поради които е пуснато образното изследване и има ли открит раково заболяване с първично огнище?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Дани | 20.01.2023 16:39

  Скенират се множество окръглени лимфни възли с горно-гранични размери и с леко повишена метаболизма активност двустранно общи параилиачни до 8мм сSUVmax3,7,като и паракавални и парааортални до 7мм сSUVmax 2,8.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 23.12.2022 21:26

  Кога имате назначен преглед с проследяващия Ви? По отношение на циститите - след полов акт ли се получават най-често и след лечение - правите ли повторна микробиология, за да се види дали е елиминирана инфекцията? Другият ми въпрос е дали страдате от запек?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Desislava Ivanova | 22.12.2022 12:25

  2019 съм оперирана от РМШ като е премахната цялата шийка, но матката е запазена, трахелектомия е операцията, която ми направиха. Имам подути лимфни възли в ингвиналните свивки, които на изследването пише, че най-вероятно са с възпалителен характер, но да се следят. Оплаквам се и от постоянни цистити през няколко месеца, които винаги лекувам с антибиотик по антибиограма.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 21.12.2022 10:12

  Липсата на морфологичен субстрат показва, че няма какви формации, които да са открити. По отношение на фиксациите - имала ли сте някакви прекарани възпаления на червата и какви са симптомите, наложили изследването?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Desislava Ivanova | 20.12.2022 22:08

  Здравейте, какво означава "Леко фокално повишена фиксация, проектираща се на ниво дуоденума и в близост до жлъчен мехур, SUVmax 4.0, без подлежащ морфологичен субстрат. Единични зони на леко повишена фокална фиксация по хода на тънко-чревни бримки в малкия таз, без подлежащ морфологичен субстрат, със SUV max 4.9
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 18.12.2022 21:21

  DianaM - има данни за засягане на лимфни възли под и над ключицата, като суспектни за вторични говори за метастази, а не за формиране на нови или първични тумори
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Краси | 17.12.2022 01:34

  Здравейте! Как тълкувате следното:"На фона на повишена метаболитна активност в тонзилите, се скенира двустранни единични метаболитно активни ретромандибуларни лимфни възли, със запазена морфология и с вид на реактивни"? Възможно ли е да е някакво обикновено възпаление? В заключението от ПЕТ скенера пише: стабилно заболяване.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от DianaM | 16.12.2022 14:57

  Здравейте! Диагностицирана съм с карцином на дясна млечна жлеза, който е отстранен през м. май 2022 г. И аз съм с молба за превод на следната част от резултати от пет скенер: Глава и шия: Единични (поне два измерими) метаболитно активни околоключични лимфни възли вляво, разположени суб-и супраклавикуларно, с р-р до 8х8 мм и SUV max.3.1 - с вид на вторични. Торакс: На фона на плътен жлезен паренхим двустранпо, с фоново натрупване на маркираната глюкоза, на проекциоппото място па медиални квадранти на дясна млечна жлеза, се установяват единичпи хиперфиксационни зони, с пеизмерим морфологичен субстрат, SUVmax до 2.8 на дистално разположената - възможпо резидуа/ мултифокален рецидив - за уточнение с ехо/мамография, предвид ниската чувствителност на метода за оценка на локален статус и останалата динамика в образа. Малък окръглен нодул, разположен непосредствено до латералния край на малкия пекторален мускул вдясно, с p-p 5х8мм и SUVmax. 1.1- високо суспектен за вторичен. Благодаря
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 27.11.2022 20:29

  Стойността SUV е завишена, поради което обективно насочва за метастатичен характер, освен субективното описание за вида на лезията, определен отново като такъв. Но в много ранен етап сте успели да "хванете" тези промени, поради което ранната реакция ще позволи по-сполучливо лечение

Напиши отговор
356 намерени, страница 1 от общо 8