Рак и ракови заболявания | Разчитане на резултати от пет скенер

Напиши отговор
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 25.06.2019 19:44

  Не. Принципно тия заболявания се развиват заз доста продължително време.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Anna Antonova | 25.06.2019 16:08

  На баща ми е назначена биопсия след три седмици с диагноза рак на черния дроб.Няма ли опасност състоянието му да се влоши за това време.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 21.06.2019 18:55

  Нямам компетенциите на онколог, затова на част от въпросите Ви нямам и възможност да отговоря – по отношение на мнението на колегата и прогнозата също. Прогнозите, които се дават са на база средностатистически изследвания и дори в случая да се даде някакъв период на преживяемост, отй може да се окаже и доста по-дълъг. Разпространението към плеврата говори за напредване на процеса, а по отношение на бъбрека – също смятам, че към момента няма риск, засягането е на жлезата, към която трябва да се насочи вниманието също.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 20.06.2019 20:36

  Интересува ме доколко Ви се струва вярно нейното обяснение по скенера и най-вече - от първия КАТ до скенера как Ви се виждат нещата - на зле ли отива? Защо казват, че все пак метастазирането в НБЖ не било фатално? Не се ли очаква, че ще има проблем и с бъбреците? Знам за случаи, в които пациента казва, че въпреки поетите течности от него и пиенето на лекарство за отводняване не му се ходи по малка нужда...Нищо не споменаха за плеврата, вие също. Възможни ли са някакви плеврални изливи в последствие? Възможно ли е накакво прогнозиране, не казвам с точност, но поне някакво? Моля, ако имате възможност и време за отговор на обърканите ми въпроси! Благодаря предварително!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 20.06.2019 20:30

  Здравейте, благодаря за отзоваването! Не ми става ясно коя от описаната формация в белият дроб е първоначалният тумор, който в началото беше 80/67 мм. Също така не разбирам защо не са упоменати засегнати лимни възли, при положение, че рака е метастазирал в двете НДЖ? Лекуващата лекарка днес обясни, че описаната лезия, която не е с метаболитна активност не била туморна, а просто някакъв възпалителен процес, стара травма. Притеснявало я метастазирането в двете НДЖ и това било индикация, че химиотерапията не е достатъчна и се налага промяна на лечението с имунотерапия. Пациента има направено имунохистохимично изследване за PD-L1, откъдето става ясно, че експресията е позитивен резултат, мембранна позитивност в 10% от туморните клетки. В следствие на това изследване решават, че е подходящ за имунотерапия. Тяхното лечение нямало да повлияе на въпросния възпалителен процес в белия дроб, но не каза и какво да се предприеме. Щели да се насочат и към намерените туморни клетки в ребрата.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 20.06.2019 19:42

  Овалната мекотъканна формация е с повишен глюкозен метаболизъм, което е съмнително за процес. Засегната е структурата на изброените ребра – лизирането е „стапяне“ на тъканта. По отношение на втората описана лезия – е добър знак, че няма глюкозна метаболитна активност. Добър признак са неувеличените медиастинални и аксиларни (подмишнични) лимфни съдове. Има наличен процес и в надбъбречната жлеза, отново метаболитно активен. Промените, които са описани от КАТ в белите дробове и плеврата показват допълнително затруднение на дихателната функция.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 19.06.2019 22:49

  ... Плеврална лезия в същия сегмент, ипсилатерално. Метаболитно активна лезия в дясна НБЖ, суспектна за вторична - за динамично проследяване. Това, което мога да Ви преложа като повече информация е първото КАТ на гръден кош с поставяне на абокат и контраст от месец януари. ПЕТ скенера е от 05.06.19 В дясно на проекционното място на 6ти белодробен сегмент се скенира овална лезия с размери 80/67мм. Същата след постконтрасно усилване повишава денситометриочните си показатели нееднородно. Двустранно пневмофиброзни промени и плеврални адхезии. Бронхиектазии двустранно базално. Трахея, бифуркация и главни бронхити със запазен лумен. Липсват КТ данни за плеврални изливи. Медиастална сянка и сърдечно-съдов масив - срединно разположени, без КТ данни за за патологино уголемени медиастални лимни възли. Заключение: ОЗП в дясно върхово. Моля, ако някой се отзове да обясни, нека каже всичко така, както вижда от тези два документа. Искам да чуя цялата истина и тежест на положението! Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 19.06.2019 22:48

  ... с аксиални размери 29/12 мм., без надфонова метаболитна активност., SUVmax 1.7 - вероятно вторична. Липсват зони с патологичен глюкозен метаболизъм в ляв бял дроб. Няма уголемени и метаболитно активни медиастинални и аксиларни лимни възли. Корем и малък таз: Не се скенират метаболитно активни огнища в черен дроб, панкреас, слезка и бъбреци. В областта на дясна НБЖ се скенира хиподенсна лезия с размер 17 мм и повишен глюкозен метаболизъм SUVmax 3.5 - суспектна за вторична. В лява НБЖ се скенира структура със същия размер, SUVmax 2.1, като не може да се изключи категорично вторична генеза и на последната. Не се визуализират абдоминални и параилиачни лимфни възли с повишена фиксация на радиофармацевтика. Кости: Отсъстват метаболитно активни костни лезии. Костен остров в лява илиачна кост. Състояние след торакотомия в дясно. Заключение: ПЕТ/КТ данни за Ту формация в горен лоб на десен бял дроб с инфилтрация към гръдна стена(ребра) и ниска утилизация на глюкоза...
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 19.06.2019 22:48

  Здравейте! Много Ви моля за помощ при разчитане на ПЕТ скенер. Става въпрос за скенер, направен за проследяване на ефекта от химиотерапия при диагноза нискодиференциран плоскоклетъчен едроклетъчен некератинизиращ Са/. St post ChTh C34.8 Ca pulmonis dex. - T4 N2 Mx St post thoracotomiam dex. et exc. Глава и мозък: Не се визуализират патологични промени в разпределението на радиофармацевтика в мозъка. Шия: Не се визуализират уголемени и метаболитно активни лимфни възли или зони. Торакс и бял дроб: Състояние след торакотомия и ексцизионна биопсия на Ту формация в дясно. Върхово и дорзално във 2ри сегмент на десен бял дроб се визуализира овална мекотъканна формация с размери в аксиален план 37/35 мм с резки очертания и надфонов глюкозен метаболизъм SUVmax 2.6. Находката инфилтрира дорзално гръдна стена с ангажиране и лизиране на 3-то, 4-то и 5-то ребро по съседство. В кадуална посока, латерално от описаната лезия, в същия сегмент се скенира плеврално базирана лезия с аксиални размери
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Anna Antonova | 18.06.2019 18:54

  Какво следва по-нататък, след хепатоцелуларен карцином.Става въпрос за мъж на 68г. Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 18.06.2019 18:40

  Находката е подозрителна за хепатоцелуларен карцином. Има и ангажиран лимфен възел.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Anna Antonova | 18.06.2019 17:47

  В черен дроб се открива хиподенсна лезия в десен дял с размери 122/87 с множество сателитни по-малки.Находката е суспектна за НСС ДД: вторични/ за КТ на абдомен малък таз с КМ/.ЛВ в чернодробен хилус 17/14мм. Какво означава този резултат от скенер.Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 01.06.2019 19:44

  За мен това заключение е малко инсуфициентно, но краят му по-скоро насочва за ефект чисто физиологичен, т.е. не се очаква заболяване.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Джу Ли | 29.05.2019 12:52

  Визуализира се повишена метаболитна активност в областта на ляв яйчник с SUVmax 6,1-най вероятно физиологичен характер. Здравейте,може ли да ми кажете какво означава това?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от PSP | 25.03.2019 20:02

  Карцином на лява млечна жлеза. Възраст - 40 год. Оперирана е два пъти, при втория гърдата е отстранена, както и лимфни възли. Проведена е химиотерапия, 6 курса, до средата на 2018 год. В момента лявата ръка отича, има болки. Може ли да ми кажете добре ли е, че процеса е извънорганно? Има ли шанс да се възстанови?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 24.03.2019 19:43

  Каква е диагнозата, ако може да бъдете и конкретни с вид на образуванието?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от PSP | 23.03.2019 09:20

  Д-р Правова, благодаря за бързия отговор! Според вас има ли шанс да се преборим с болестта?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 23.03.2019 09:08

  Процесът се е разпространил извънорганно – засегнати са обвивката на белия дроб, вътрегръдното пространство около белите дробове, както и е слязъл надолу под диафрагмата – засягайки лимфни възли. Има съмнение, че променената структура, която се вижда в черния дроб е от същия произход. В лявата част на гръдния кош също се откриват лезии.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от PSP | 22.03.2019 21:49

  Здравейте, бихте ли ми помогнали с разчитането на резултатите от пет скенер-а. Благодаря! Данни за дисеминация в над- и поддиафрагмални лимфни възли, лява плевра, преден медиастинум и лява парастернална област, кости и суспектни единични лезии по повърхността на черен дроб. Данни за локален рецидив в лява гръдна по хода на оперативния цикатрик. Множество метаболитни активни лезии в меки тъкани в лява торакална област и ляв брахиум, вероятно също метастатичен х-р, но насложен възпалителен процес не може да бъде изключен уместно уточняване на локален статус. Плеврален излив в ляв бял дроб. Огнище белодробни промени - за динамично проследяване.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от nelkata54 | 25.02.2019 17:41

  Здравейте! Много ще съм Ви благодарна, ако помогнете с разчитането на резултатите от ПЕТ скенер на 64г мъж с диагноза: Хепатоцелуларна цироза.Обс. хепатцелуларен карцином. Черен дроб: удължена форма за сметка на левия дял, с хетерогенна структура.В условия на нативно КТ се визуализират метаболитно активни находки без субстрат,разположени,както следва: една в 4В сегмент,една на границата на 1ви и 5ти сегменти, и една в 5ти сегмент, с аксиални размери от ПЕТ около 20 мм, SUV max 4.1.Не се откриват метаболитно активни лимфни възли ад портам хепатис и парацелиачно. В останалите абдоминалните органи не се установяват огнища с патологичен глюкозен метаболизъм. Не се устанавяват метаболитно активни парааортални, паракавални,мезентериални,параилиачни и ингвинални лимфни възли. Без данни за свободна течност в абдомена и малкия таз. Простата с аксиален размер 41/56мм.Ингвинална херния в дясно с наличието на чревно съдържимо. Благодаря Ви!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от petyamn | 20.10.2018 11:06

  Здравейте! Може ли да ми разясните резултатите, става дума за Жена,66 г. Визуализира се известната кавитирана лезия в ляво върхово с размери 79/65/86мм, с висока метаболитна активност по латералната периферия , SUVmax - 25,7. Формацията е с инвазия към гръдната стена към клавикулата и аксиларно , с лизиране на 1 и 2 -ро ребро. Установява се повишена активност в паренхима в съседство около горнодяловия бронх в ляво, допирателна до голямата лезия вероятно пакет л.в. в АП прозореца с SUVmax - 3.0, в 6-ти сегмент в ляво, допълнително до аортата се скенира метаболитно активна лезия с размери 20/14 мм и SUXmax - 7.0. Фиброзни промени в дясно върхово и две неактивни лезии до 6мм във 2-ри сегмент. З А К Л Ю Ч Е Н И Е : ПЕТ/КТ данни за метаболитно активна кавитирана формация в ляво върхово с инвазия към ребра и меки тъкани на гръдната стена. Медиастинална лимфа и пулмо-пулмонална дисеминация.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 17.10.2018 19:00

  В това заключение няма нещо конкретно притеснително но къде е началото?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Valia Jeleva | 09.10.2018 21:12

  Ето и останалото което пише: Не се сканират зони на папологична активност в мозъчни структури, в обаста на глава и шия.Не се скенират зони на патологична фиксация в медиастинум, аксили.Фезиологична фиксация в черен дроб, слезка, панкреас, НБЖ Не се скенират зони на патологична фиксация в абдомен и малък таз и в кости до скенираните нива.Зона на фокално повишена активност в глутеална мускулатура в ляво без ясна КТ корелация. Това е всичко. Много Ви Благода я, Докторе!!
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 10.06.2018 17:56

  Има данни за рецидив на заболяването или метастази - малък таз, лимфни възли, това трябва да се уточни от онколог и да се препоръча лечение и поведение.
 • Разчитане на резултати от пет скенер
  от Mona123 | 10.06.2018 00:55

  Здравейте! Моля за помощ за разчитане на резултатите. Жената (53г.) преди година е диагностицирана с рак на яйчника и при операция са премахнати двата яйчника и матката. След това е преминала доста голям курс от химиотерапии. Моля да споделите мнение, лоши ли са самите резултати и какво ще посъветвате да се направи. Благодаря Ви предварително! Link
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 17.05.2018 20:20

  Предполагам това е заключение на онкокомисия. Ако е така - трябва да направите терапията.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от bobtail | 14.05.2018 16:47

  Здравейте , ще ви бъда благодарен ако ми дадете мнение за находките в белия дроб. Онколозите ми препоръчват таргетна терапия с авастин , но не съм напълно сигурен дали тя е необходима. Благодаря Ви предварително. Link
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 26.03.2018 22:29

  Има данни за метастазиране на процеса в лимфните възли в коремната кухина.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Свилена | 21.03.2018 21:07

  Здравейте, ще Ви бъда благодарна ако разтълкувате резултати от ПЕТ/КТ на 67 год. жена, оперирана от рак на дебелото черво преди две години и курс химиотерапия и има ли повод за притеснение и нужда от предприемане на някакви мерки: ca coeci. St post hemocolectomiam dex.Биохимична прогресия - повишаващи се стойности на СЕА до 13ng/ml, без локализация на рецидив от проведените образни изследвания. Не се скенират зони на патологична фиксация вв мозъчни структури, глава и шия, бял дроб, медиастинум, аксили. Физиологична фиксация в черен дроб, слезка, панкреас, НБЖ Три групирани, контактни един на друг ретрокавални лимфни възли на и под нивото на бъбречни съдове, до 13 мм, с висока метаболитна активност до SUV4,3. Единични малки интераортокавални лимфни възли до 4 мм, подредени във верига от нивото на pars tranversa duodeni до описаните по-горе група лимфни възли, които обаче не са отграничичми на метаболитните образи. Не се скенират зони на патоллогична фиксация в кости. Заключение: Метаболитно активни ретрокавални лимфни възли с вид на метастатични.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 04.02.2018 21:23

  Според мен онкологът трябва да вземе отношение към тази находка, възможно е да се касае за напредванена процеса.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Слави | 27.01.2018 22:10

  След направена операция биопсията показа злокачествено образувание на тестиса-лайдигов клетъчен тумор и ми беше назначен пет скенер.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 27.01.2018 21:46

  Какъв е повода да се прави това изследване?
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Слави | 22.01.2018 20:41

  Моля за разчитане: Глава и шия: Двустранно в областта на шията 2-ро ниво се визуализират метаболитно активни лимфни възли:в дясно с размери 14/21мм и SUV max-2.4, в ляво с размери 10/11мм и SUV max-2.3 (вероятно реактивин)
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ваня Иванова | 11.12.2017 18:02

  Благодаря Ви за бързия отговор.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 09.12.2017 21:43

  Има данни за разсейки от карцинома в гръдната кухина, в корените на белия дроб.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ваня Иванова | 08.12.2017 18:45

  Здравейте, може ли да ми разтълкувате следните резултати: Диагноза : Са ректи От проведеното ПЕТ/КТ целотелесно изследване на 55 мин след инжектиране на 255 MBq 18F-FDG, съчетано с нискодозно КТ с персонален контраст, се установи : Физиологично разпределение на радиофармацефтика в мозъчните структури. Не се установиха белези на метаболитно повишена активност в шийни лимфни възли. Няма данни за метаболитно активни огнищни лезии в белодробния паренхим. Визуализират се множествени метаболитно активни медиастинални лимфни възли : паратрахеални, субкаринални с максимален размер 13мм, SUVmax до 4,16. Не се установиха белези на метаболитно повишена активност в аксиларни лимфни възли. Черен дроб, слезка, панкреас, надбъбречни жлези - не се регистрират зони с повишена метаболитна активност. Няма данни за абдоминални, тазови и ингвинални лимфни възли с повишена метаболитна активност. Костни структури - не се регистрират зони в повишена метаболитна активност. Заключение : Метаболитно активни медиастинални лимфни възли - мета. Липсват ПЕТ/КТ данни за локален рецидив на основното заболяване.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Мария Георгиева | 21.02.2017 21:36

  Много благодаря за отделеното време :)
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 21.02.2017 21:28

  Добрее лекуващия онколог да коментира този резултат. Все пак той си познава пациента и най-добре може да каже за какво се касае...
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Мария Георгиева | 17.02.2017 22:35

  На 55 години е
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 17.02.2017 21:43

  Съмнително е за метастази, но не съм специалист по въпроса, добре е да се проследи от онколог. На колко години е жената?
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Мария Георгиева | 16.02.2017 16:04

  Съжалявам, но не успях да прикача снимката, това е всъщност резултата който ни притеснява: "В лява аксила на нивото на първо ребро- на фона на постоперативна фиброза се визуализират две уплътнения с по висока метаболитна активност- до умерена SUV max 2,38- проследяване"
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Мария Георгиева | 16.02.2017 15:51

  Здравейте, бих искала да помоля за отговор от лекар, защото съм изключително притеснена. Става въпрос за майка ми, която преди 1 година й беше направена операция за рак на гърдата с премахване на жлезите и включително и всички лимфни възли. Премина успешно химио и лъчетерапия и в момента е на хормонална терапия. Днес и пристигна резултата от пет скена и сме изключително притеснени относно написаното. Ще съм много благодарна ако е възможно някой компетентен да ми отговори. Благодаря ви предварително!
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 23.01.2017 20:55

  На това разчитане и аз не бих могъл да кажа нещо особено.... Защо не са дали заключение? Какъв е повода да се направи тая сцинтиграфия?
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Таня | 20.01.2017 19:23

  здр.интересува ме може ли някой доктор да ми разчете резултати от костна сцинтиграфия? описание:при направената целотелесна костна сцинтиграфия се установи нехомогенно разпределение на остеотропния радиомаркер с леко до умерено повишено натрупване в раменни и тазобедрени стави,стерно-клавикуларни синхондрози по-изразено в дясно,1-во ребро двустранно,сакроилиачни синхондрози,огнишно повищена активност 5-то,6-то и 7-мо леви ребра на костохондралния преход,по-изразено натрупване на нива L1 с линеарен характер,и L4.За изясняване на находката се проведе SPECT/CT.На получените хибридни образи се установиха Дегенеративни промени в лумбален сегмент на гръбначния стълб и хиперфиксиращи огнища в описаните ребра с леко раздут контур. Моля някой да го обясни така че да го разбера!
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Teodora Marinova | 08.09.2016 14:32

  Здравейте! Бихте ли ми обяснили как да разбирам този резултат от ПЕТ скенер :В десен лобв 8 сегмент се визуализират две лезии с размери 12,0 и 14,0 мм с suv 3.6 3.9 Единична хиподенсна лезия в 7 сегмент с размери 15,0мм не натрупваща радионуклида с плътностна характеристика 57 хе Във 2 сегмент се визуализира лезия с размери 20,0мм с suv6.5 Единична хиподенсна лезия в 3 сегмент с размери9,2мм не натрупваща радионуклида с плътностна характеристика 60 хе Референтна стойност на нормално натрупване на 18 F-FDG.SUV MAX2.6 Моляви кажете ми какво означава това добри ли са прогнозите и с тези стойности трябва ли да се направи операция Предврително ви благодаря Хубав и спокоен ден
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Емилия | 20.07.2016 21:33

  Благодаря !
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 20.07.2016 16:18

  Според мен - не.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Емилия | 19.07.2016 21:40

  Здравейте отново съм аз ....може ли приемането на хранителната добавка Сириус –Д да е оказала някакво влияние на резултатите на пет скенера...?
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Цончев | 19.07.2016 11:12

  В буквалния.
 • Re: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Емилия | 18.07.2016 23:09

  Благодаря за бързия отговор ! Незнам как не съм писала и за торакс Визуализират се няколко патологично уголемени лимфни възли в дясна аксила и дорзално от пекторалните мускули субклавикуларно с приблизителни размери на наи големия от 45х29мм и SUVmax11 Момчето е с уголемен лимфен възел под мишницата от 20 дни , болезнен и с Т 37 -37,5. Чака разглеждане на документи в сряда 20.07 и евентуална дата за премахване на лимфния възел или по преценка на комисията първо някакво лечение Химио или нещо др , и след това премахване на възела.... В какъв смисъл е съмнително за метастази ... Ще чакам отговора Ви ... още веднъж Огромно благодаря !

Напиши отговор
65 намерени, страница 1 от общо 2