Рак и ракови заболявания | Разчитане на резултати от пет скенер

Напиши отговор
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.05.2020 19:00

  За какво?
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Ванчо Иванов | 22.05.2020 15:35

  моля за съдействие
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 20.05.2020 21:10

  Трябва да се реши на фона на общото състояние и заболяване на човека какво има смисъл да се предприеме - операция, термоаблация или нещо друго. Това се решава от онкокомисия съвместно с хирург и гастроентеролог.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Teodor | 14.05.2020 16:54

  Здравейте, бих искал да помогнете при разчитане на Пет скенер за резултатите на моя дядо.Заключение солитарна чернодробна мета лезия с размери 15/12мм.Моля кажете какво трябва да се предприеме.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 14.05.2020 09:43

  Според пет скенера подозират този лимфен възел за разсейка. Трябва отново да се погледне от онколога и да се реши какво да се предприеме
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Cveti | 13.05.2020 21:19

  Здравейте бихте ли ми помогнали? 31 годишен мъж с чист семином на тестиса, след операция отстраниха половината тестис. Направен 5скенер. Са тестис декстра. Т1N0M0 след епедидимектомия,с парциална резекция на тестис. Рестадиране след лечение. От проведеното целотелесно ПЕТ/КА изследване на 60мин.с венозно въведена активност на 18F-FDG 8.4mCi се установи: Абдомен- Метаболитно активен лимфен възел в дясно парааортално на ниво L3, с размери SUVmax 8.0 Нормално разпределение на радиофармацевтика в шийни и аксиларни лимфни възли. Не се скенират хиперметаболитни лезии в белодробния паренхим. Нормално натрупване на радиофармацевтика в медиастинални и хилусни лимфни възли. Не се визуализират фокални зони с патологично повишен глюкозен метаболизъм в черен дроб, слезка, двустранно в НБЖ и панкреас.Нормално натрупване на радиофармацевтика в тазови и ингвинални лимфни възли.Заключение: ПЕТ/КА данни за метаболитно активен лимфен възел в дясно парааортално на ниво L3, с вид на метастатичен.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 29.04.2020 19:42

  Нищо притеснително, поне според мен без да съм специалист по въпроса. Разсейки не са намерени.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от dani | 28.04.2020 18:15

  Моля за съдействие при разчитане на изследвания от ПЕТ скенер: Няма данни за костни лезии, които да се свържат с основното заболяване. Повишена метаболитна активност в костния мозък.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 24.04.2020 18:09

  Има някаква туморна формация в черния дроб отстрани, но трябва да се направи биопсия за да се уточни какво е точно. Само скенера не казва.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от KatyaGyuseva | 20.04.2020 17:03

  Здравейте, Моля за разяснение на следното заключение от ПЕТ-скенер: Субдиафрагмално, контактна на 5-ти сегмент на черен дроб се скенира солитарна хиподенсна лезия с повишен глюкозен метаболизъм и размери - 26/10мм и SUV-max 7.0. Находката е с маргинално разположение, на нивото на 9-то ребро, в средва аксиларна линия, проминираща извън контура на черен дроб. Същото е установено и през 2017г. с по-малки размери и е лекувано с радиохирургия. Уместно е хистологично уточняване, като в ДД може да се обсъжда рецидив на малигнена перитонеална лезия. Благодаря Ви предварително,
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 15.04.2020 16:33

  Подозират се метастази в белия и в черния дроб.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Arch Trifonoff | 15.04.2020 13:52

  Моля за съдействие при разчитане на изследвания: метаболитни активни лезии маргинолно на 2/4-ти ,8-ми,6-ти сегменти на черен дроб и базално в десен бял дро, с вид на метастатични.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 08.04.2020 19:15

  Има метастази в личфни възлил за съжаление.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от ralista | 08.04.2020 10:03

  Здравейте, моля за разяснение относно резултат на пет скенер,това е диагнозата - Са гл. маме син.след мастектомия и чисти л.възли и проведено неоадюватно лечение. при рестадиране и резултата е следният:Изобразяват се множество новопоявили се метаболитно активни лимфни възли субпекторално и аксидарно вдясно, както следва: два под м. пекторалис минор съответно 11мм с SUVmaxS и 6 мм с SUVmax 3, два на П-ро ниво - 22/11мм с SUVmax 8,2 и 14/9мм с SUVmax 5,9 и няколко по-малки около тях - на този етап без повишена метаболитна активност, но също суспектни, както и един на I-во ниво с размер 17/15мм и с SUVmax 7,1. Без видими туморни формации и повишена метаболитна активност в дясната млечна жлеза. Уплътнена мастна тъкан с дифузно леко повишена метаболитна активност с SUVmax до 2.2 в областта на мастектомията и аксиларната лимфна дисекция вляво - с вид на постоперативни/постлъчетерапевтични промени.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Тути | 07.04.2020 12:32

  Link
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лорда | 24.03.2020 04:13

  Благодаря ви д-р Цончев
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.03.2020 18:48

  Даринка23 - има данни за голям тумов в гърдите с ангажирани лимфни възли. Туморът обхваща и съдовете към сърцето така че вероятно няма да може да се оперира.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.03.2020 18:46

  Лорде - за съжаление има данни за разсейки навсякъде в костите.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Darinka23 | 21.03.2020 22:38

  Здравейте, моля за разчитане на пет скенер, предварително благодаря сърдечно! Глава и шия: данни за единични метаболитни активни лимфни възли в лява супраклавикуларна област с размери до 13х16мм и SUV Max до 11.8 Торакс: данни за голяма метаболитно активна туморна формация с неправилна форма на прокционното място на тимусната жлеза ангажираща отделите на преден медиастинум предимно по срединна линия, същата е с интензивно повишена мебатолинта активност SUV Max 32. Простира се от горната торакална апертура до дясно предсърдие с приблизително размери 73/113/99 мм. Формацията е неотделима от съдовите структури в условията на нативно изследване. В съседство са на лице метаболитно активни лимфни възли с SUV Max 6,7 мм и размери до 15х16мм Десен белодробен хилус: данни за метаболитно активен лимфен възел в десен белодробен хилус със SUV Max 6 и размери 16х17мм Бял дроб, Черен дроб и кости не се визуализурат
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лорда | 20.03.2020 20:31

  Здравейте, може ли да ми кажете по ясно какво означава това заключение,че чак след седмица ще сме при доктора. Сцинтиграфски и SPECT/CT данни за дифузен метаболитно активен метастатичен процес в скелета, засягащ всички скенирани костни структури-суперскен.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 13.03.2020 20:02

  Задължително е. Много е напреднал процеса
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Луиза | 09.03.2020 18:31

  Здравейте, имам нужда от помощ с разчитане на резултат от ПЕТ/КТ, тъй като има твърде много медицинска терминология, която не ми е ясна. Заключението от скенера е: "Метаболитно активни шийни, ретроклавикуларен, медиастинални, ретрокрурални, субдиафрагмални, парааортални и единичен ингвинален лимфни възли, с вид на ангажирани от лимфопролиферативния процес. Дифузно малигнено ангажиране на плеврата в дясно, с белези на инфилтрация в субплеврални и превертебрални меки тъкани. Нодуларно малигнено ангажиране на плеврата в ляво. Голям плеврален излив в ляво. " Скенерът е направен, след биобсия на лимфен възел и открит неходжкинов лимфом. Освен, че не ми е ясно заключението, въпросът ми е дали е задължителна химиотерапия? Много Ви благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Луиза | 09.03.2020 18:20

  Здравейте, имам нужда от помощ с разчитане на резултат от ПЕТ/КТ, тъй като има твърде много медицинска терминология, която не ми е ясна.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 08.03.2020 11:20

  Здравейте! Благодаря за отзоваването. Интересува ме специално за ребрата какво означава, че има репаративни промени? Лезиите били редуцирани
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 07.03.2020 19:11

  Дългите ги реже поради ограничение в символите... Какъв ви е въпроса върху това заключение? Изглежда стабилизирано заболяването...
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 06.03.2020 19:50

  Не знам защо ми реже постовете! Заключение: ПЕТ/КТ данни за стабилна болест (SD) - редуцирани по размер таргетни лезии в десен бял дроб (
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 06.03.2020 19:43

  Заключение: ПЕТ/КТ данни за стабилна болест (SD) – редуцирани по размер таргетни лезии в десен бял дроб (
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 06.03.2020 15:59

  Кости: Отсъстват метаболитно активни костни лезии. Лизираните 2ро, 3то и 4то ребра в дясно дорзално с патологично изменена структура, но без надфонов метаболизъм и с наличие на репаративни промени. Референтна стойност на метаболитна активност на чернодробен паренхим SUVmax 3.6 и граница по PERCIST SUVbw 4.6. Заключение: ПЕТ/КТ данни за стабилна болест (SD) – редуцирани по размер таргетни лезии в десен бял дроб (
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 06.03.2020 15:57

  Торакс и бял дроб: Състояние след десностранна торакотомия и биопсия на Ту формация. Проследяваната плеврално базирана таргетна лезия във 2ри сегмент на десен бял дроб се скенира без надфонов метаболизъм (SUVmax 1.4) и с реуцирани размери 32/21мм, спрямо предходните 37/35мм (SUVmax 2.6). Описаната втора лезия по съседство, също контактна на плевра, се визуализира с намалели размери 21/9мм и без патологична метаболитна активност (спрямо предходните 29/12мм). Няма уголемени и метаболитно активни медиастални и аксиларни лимфни възли. Корем и малък таз: Не се скенират патологични метаболитно активни огнища в чрен дроб, панкреас, слезка и бъбреци. Песистират описаните от предходното изследване лезии в областта на НБЖ двустранно с фонова актичност (SUVmax 2.7) – без динамика, което предполага по-скоро бенигнена генеза. Не се визуализират абдоминални и параилиачни лимфни възли с повишена фиксация на радиофармацевтиката.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Stela Lazarova | 06.03.2020 15:56

  Здравейте! Моля за помощ за разчитане на резултати от ПЕТ/КТ. Диагноза: C 34.8 Ca pulmonis dex. – T4 N2 Mx St. post thoracotomiam dex. et exc. Tu partialis/Хист. рез. – нискодиференциран плоскоклетъчен едроклетъчен некератинизиращ Са/.St. post ChTh. Progressio. St. post Imunotherapiam. Основна индикация: Проследяване ефекта от лечение. В резултат от проведено ПЕТ/КТ на 60 минута след интравенозно инжектиране на 352 MBq 18F-FDG, прием на перорален контраст и при директно сравнение с предходен ПЕТ/КТ (от 05.06.2019) се установи: Глава и мозък: Не се визуализират патологични промени в разпределението на радиофармацевтика в мозъка. Шия: Не се визуализират уголемени и метаболитно активни лимфни възли или зони.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лини | 04.03.2020 18:42

  Сърдечно Ви благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 04.03.2020 07:49

  Няма особени промени с предходното изследване. Трябвав да се изясни находката в дебелото черво, за което се препоръчва колоноскопия, тъй като се подозира че най-вероятно е полип, който по такъв начин може и да се махне.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лини | 02.03.2020 22:16

  Здравейте!Днес си взех новите резултати от пет скенера.Моля,може ли разяснение на резултата?Персистира повишена метаболитна активност в двата лоба на щитовидната жлеза SUV max.3.4-без същесвена динамика.Визуализира се повишена метаболитна активност в чревна бримка в ляв коремен флаг(колон десценденес?)SUV max 4.1.Заключение:В сравнение с предходен ПЕТ/КТ от 18/07/2019 не се отчита съществена морфологична динамика по отношение на проследяваната находка в областта на проведената оперативна интервенция,която обаче показва персистираща интензивно повишена метаболитна активност.Описаната находка в чревна бримка по-вероятно е вследствие на полипоза-уместно е провеждане на ФКС.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 29.02.2020 16:53

  Няма промени в сравнение с предишния скенер. Т.е. няма динамика на процеса, какъвто и да е той.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лини | 28.02.2020 19:38

  Здравейте!Бих искала съдействие за разчитане на 5 скенер.Абдомен пелвис:Черен дроб-без метаболитно активни лезии.Персистира познатата метаболитно активна находка в областта на оперативната интервенция допирателна до тънко-чревни бримки и приблизително на нивото на Л2, без съществена динамика(13х17 мм и SUVmax 11.9)
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 22.02.2020 19:17

  Тихомира - според заключението няма данни за местастази, но не са конкретизирали това огнище в черния дроб. Според мен това трябва да се изясни - в смисъл че може да е нещо от типа на хемангиом например, но трябва да се каже ясно.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Лени | 20.02.2020 18:45

  Липсват убедителни ПЕТ/КТ данни за рецидив и дисеминоциа от основното заболяване.Находка в 4-ти чернодробен сегмент персистира, без съществена динамика и без повишена метаболна активност.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Tihomira | 18.02.2020 11:20

  Извинявам се , не съм преписала нещо както трябва. Черен дроб - зона с фокално повишен глюкозен метаболизъм маргинално в 4-ти сегмент и проекционно в жлъчен мехур, SUV max 3.0. Още веднъж благодаря за съдействието!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 17.02.2020 17:53

  Препишете пак последното изречение... че не е много ясно...
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Tihomira | 16.02.2020 18:57

  Здравейте, моля за съдействие за разчитане на резултати от 5 скенер. Диагноза преди терапиите, Ca ларинкс T4N1M0. Заключение : Няма ПЕТ/КТ данни за метаболитно активни лезии убедителни за метастатични или рецидив.Пълно обратно развитие на локално авансиралия тумор в ларинкс. Черен дроб -зона с домашно повишен глюкозен метаболизъм маргинално в 4 сегмент и проекционни в злъчен мехур SUV max 3.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 30.12.2019 12:32

  Според мен е добре да се направи биопсия и хистология на това нещо.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Даникс | 28.12.2019 13:30

  Здравейте, бих била благодарна да споделите мнение въз основа на резултат от пет скен, който ще добавя, че вече много се обърках. Описание : в зоната на хирургия в дясна гръдна стена-мефиално на височината на 3 ребро се установява нодуларна структура с SUVmax 2.4 и размер 8/6мм. В десен бял дроб в 6 сегмент персистира нодул 10/11мм с надфонова метаболитна активност SUVmax 1.7 В заключение - пет/КТ данни за метаболитна активна нодуларна структура в дясна гръдна стена/ДД-гранулом. За наблюдение. При клиничен интерес е уместна биопсия. Според едни доктори е ги розна тъкан, според други тря ва да се махне. Не знам какво ще рече Дд гранулом? А и не знам какво да предприема, не ми се иска рязане определено. Ако някой може да даде съвет много ще ми е от полза.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от д-р Ралица Правова | 30.10.2019 10:01

  Възможно е да се касае и за възпалителен процес, тъй като тогава също е налице повишена метаболитна активност
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Пепи | 29.10.2019 14:17

  Здравейте, обръщам се с молба към Вас ако имате възможност да ми поясните резултатите от ПЕТ-КТ: Черен дроб: фокално повишена метаболна активност в областта на V чернодробен сегмент, дорзално от интрахепталната част на вена кава инфериор със SUV max 5,6. Липсва подлежаща морфологична находка. Торакс: - Не се визуализират метаболно активни и уголемени аксиларни лимфни възли. Метаболно активни хилусни лимфни възли двустранно със SUV max до 8.89 и претрахеален в дясно 12/9 мм, SUV max. и Заключение: Чернодробния метаболно активен фокус подлежи на доуточняване с МРТ или УЗ. Хилусните лимфни възли са неспецифична находка.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 23.10.2019 20:38

  Аз не разбирам от ПЕТ скенер. Най-добре е да ви го разтълкува онкологът който ви води лечението или този който е правил скенера.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Веси йорданова | 23.10.2019 08:58

  Здравейте! На 32 г. съм ; Историята на заболяването е следната : карцином на яйчника(07.2017г.), операция(2018г.), последващи ХТ(2018г.) , рутинни скенери, при които на всички се визуализира перитониална мета с намаляващи размери, на последния м.10,2019 г., леко изменение в посока увеличение(от 16мм на 21мм за 4 месеца , без лечение) , при което последва ПЕТ скенер . Моля за разчитането му : В десния лоб на черния дроб в седми сегмент се визуализира лезия с размери 15.00мм с SUV 8.5; По предна коремна стена и стенодопирно на колон асценденс и м.ректус абдоминис вдясно с размери 24.0/14.0 мм с SUV 11.2 ; стенодопирно на медиалния край на м.ректус абдоминис в ляво се визуализира нодуларна мекотъканна лезия с размери 9.0/6.5 мм с SUV 4.1. ;стенодопирно на колон дасценденс се визуализира лезия с размери 8.0/4.0 мм с SUV 4.7. Няма огнищни лезии ; нито данни за повишена активност в цялото тяло. Заключението е : Референтни стойности на нормално натрупване на 18 F-FDG, SUV max 2.6. Благодаря!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 03.09.2019 20:36

  Регресия значи че има добро повлияване от лечението.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от ндончева | 01.09.2019 10:54

  Благодаря Ви! Какво се има в предвид под "възел"- това нов тумор ли е или се води разсейка?Този възел е от 6 месеца. На предишния пет скенер го нямаше. Толкова много въпроси, а чак след 7 дни имаме час при доктор! Какво означава известна регресия- очаква се ново активиране ли? Химиотерапията е прекратена преждевременно, заради лоши кръвни изследвания и невъзможност да се проведат останалите сеанси. Благодаря Ви още веднъж за отделеното време!
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от Доц. д-р Цончев, дм | 26.08.2019 07:45

  Има един нов възел, пповечето от преди видяните са с изввестна регресия.
 • RE: Разчитане на резултати от пет скенер
  от ндончева | 19.08.2019 22:06

  В таза не се установяват метаболитно активни лезии след лъчетерапия, включително в матката, влагалището и параилиачните лимфни възли. Кости- не се намират костни лезии с паталогична метаболитна активност. Редукция в метаболитната активност на проследяваната дясна сакроилиачна става, с развитие на субхондрална остесклероза, по-изразено в сакрум, вероятно късен ефект от лъчетерапията. Заключение- Pet/ct данни за формална прогресия с нов метаболитно активен парааортален лимфен възел при изразен метаболитен и морфологичен ефект относто повечето проследявани лимфни възли, няколко персистиращи ретроперитонеални с редуциран размери и метаболитна активност, без данни за тазов рецидив. Благодаря за отделеното време от цяло сърце и моля да коментирате!

Напиши отговор
119 намерени, страница 1 от общо 3