Рак и ракови заболявания | помощ за тълкуване на епикризи

Напиши отговор
 • Re: помощ за тълкуване на епикризи
  от Zornica DImitrova | 04.03.2014 01:05

  Привет ! Нужна ми е помощ при разчитене на КТ .Благодаря предварително кт. на абдомен и малък таз 11 .02 20014- след венозен контраст и .в. хилуса на черния дроб,поред-медиален контур на 1ви сегмент се открива капсуларно центрирана,нерязко очертана паренхимна лезия с размери в 2 проекции 20/22/23.същата би могла да е пазположена екстрахепатално и да дава локален масефект или инфилтрация по- съседство на чернодробния паренхим.на нивото на гореописаната лезия,медиално в чернодробния хилус-над вена порте се открива нерязко очертана маса - 28/20/ 29/мм чиито долно -заден контур е контактен на главата на панкреаса на малък участък.ДДпакет метастатични л.в..над субспектрирания пакет л.в.се открива друг подобен по- структура .л.в.33/14мм.разположен в гастрохепаталния лигамент. личат 2 несигурни перипортални, л.в.- до 10 мм.жлъчен мехур- недилатиран,с нормална стена,интактно ложе.без po+ конкременти.панкреас- неувеличен,хомогенен,с нормални очертания.панкреатичен дуктус- б.о. слезка неувеличена ,хомогенна.бъбреци- НБЖ-двустранно интактни. пикучен мехур- недобре напълнен,с нормална стена съдържимо. матка-с горногранични размери-85/67/45мм,кавум уретри-б.о.Яйчници- без данни за ТУ- маси ,вдясно кистична лезия 23817мм,в ляво 2,3 бр. кистични лезиис диаметър до 17 мм.ДДфоликуларни кисти,задържани фоликули.Пресакрално и паравезикалнопространство- интактни.Костни структури на сканираните нива- без данни за вторични лезиии. Закл.: увеличени патологични перипортални л.в. Суспектна вторична инфилтрация на ч, дроб. не може да се изкл- атипично разположен ту.
 • Re: помощ за тълкуване на епикризи
  от Доц. д-р Цончев, дм | 06.01.2008 20:29

  Oтговор: Морбус адхезивум.Вулволус инт.тенуе.Илеус механикус.Перфорацио инт.тенуе.Перитонитис тоталис фибропорулента.
  Сраствания в коремната кухина (обикновено между чревни бримки). Усукване на тънкото черво. Непроходимост на тънкото черво. Пробив на тънкото черво. Гноен перитонит (възпаление на коремницата)
  Oтговор: Острият перитонит представлява възпаление на цялата перитонеална ципа. Той се причинява от различни болестотворни бактерии - страптококи, стафилококи, ентерококи и други, от физични и химични агенти. Острият дифузен перитонит се развива след спукване /перфорация/ на кух коремен орган /стомах, апендикс, черво, жлъчен мехур, генитали/, след травма с разкъсване на коремни органи и по други причини. Болните се оплакват от остро възникнала болка, която с часовете се усилва рязко. Коремните мускули се втвърдяват /мускулна защита/. Болката е силна, коремната стена е опъната и много болезнена и при лек натиск. След няколко часа настъпва парализа на чревната перисталтика и коремът се подува. Още в началото се появява гадене, хълцане, понякога и повръщане. Общото състояние постепенно се влошава, кожата се покрива със студена, лепкава пот, дишането се учестява и става повърхностно, сърдечната дейност също се учестява, а артериалното налягане спада. Лечението е оперативно. Операцията трябва да се извърши рано, още в началото на заболяването. Прогнозата е сериозна. При закъсняла оперативна намеса - след четвъртия час от началото на перитонията - прогнозата рязко се влошава и става крайно неблагоприятна.
  Лимфомите са група ракови заболявания (хематологични, на кръвта) засягащи лимнфните и лимфоидни тъкани и клетки. Ето малко повече информация за някои от тях, въпреки че материята е сложна за разбиране:
  Oтговор: Определение: Неходжкиновите лимфоми (НХЛ) са злокачествени лимфопролиферативни заболявания, произхождащи от мутирала лимфоидна клетка. Боледуват по-често мъжете - отношението мъже:жени е 1,5:1. Най-често възниква след 40 годишна възраст. Етиология: Фактори, повишаващи риска от развитие на НХЛ са: 1. Фактори на околната среда – йонизираща радиация, вредни химични вещества (бензоли, пестициди). 2. Генетично предразположение (фамилност). 3. Вроден и придобит имунен дефицит. НХЛ се развива по-често при лица със синдром на Wiscot-Aldrich, при лечение с имуносупресори, цитостатици, кортикостероиди, при болни със СПИН. 4. Някои вируси играят роля в малигнената трансформация на клетките. Например вирусът на Epstein Barr при лимфома на Burkitt, HTLV I-вирусите при Т-клетъчните лимфоми, HTLV ІІ-вирусите при кожния Т-клетъчен лимфом (Mycosis fungoides). 5. Хронични заболявания, свързани с активиране на лимфоцитната популация. При болни от туберкулоза, автоимунни заболявания, колагенози, тиреоидит на Хашимото се наблюдава повишен риск от развитие на НХЛ. Тези заболявания са известни като “предлимфомни състояния”. 6. Хромозомни аномалии. В малигнените клетки се установяват транслокации: (8:14), (14:18), (11:14). Хромозомните транслокации активират протоонкогените и изключват туморсупресорните гени, както и гените, контролиращи програмираната клетъчна смърт (апоптоза), което дава възможност за възникване на малигнен клетъчен клон. Патогенеза: НХЛ са хетерогенна група неоплазии, които се развиват в тъкани, богати на лимфни елементи. Обхващат лимфните възли, слезката, мукозо-асоциираната лимфна тъкан (МАЛТ). Ангажират костния мозък, бързо генерализират със засягане на нелимфни органи. Съществуват и първични екстранодални НХЛ, които дълго време остават локализирани в засегнатия орган, напр. МАЛТ- лимфомите на стомашно-чревния тракт. Около 30% от НХЛ се изявяват като левкемии.
 • Re: помощ за тълкуване на епикризи
  от TANITA | 05.01.2008 19:44

  Здравейте изпраштам Ви и оперативната диагноза моля да ми я разчетете на разбираем езики да ми обясните от какво се получава това заболяване: Морбус адхезивум.Вулволус инт.тенуе.Илеус механикус.Перфорацио инт.тенуе.Перитонитис тоталис фибропорулента. Разяснете ми по точно диагнозата -лимфом и реактивни възпалителни изменеия,какво означава на по достъпен език.От какво се предизвикват? БЛАГОДАРЯ.

 • от Доц. д-р Цончев, дм | 28.12.2007 19:54

  Не, няма данни. По-скоро търсете такава информация в оперативния протокол, обикновено хирурзите там описват такава находка (за вътрекоремните органи). Метастази в костите могат да се видят на рентген. В изследвания лимфен възел няма данни за метастатичен процес, по-скоро за реактивни възпалителни изменения.

 • от TANITA | 27.12.2007 20:45

  Oтговор "д-р Цончев": По ред: 345-61 ракови клетки в стената на тънкото черво 3452-53 - червата са изрязани до здраво 3462-63 - в изследваните лимфни възли няма метастази Имунохистохимията няма информативно значение за Вас. От заключението: рак на лимфните тъкани - лимфом
  Благодаря за отговора имам още един въпрос към Вас:От тази епикриза -изследване може ли да се разчете къде в кои органи е имало разсейки на ракови клетки? понеже са казали че има разсейки в черния дроб,костите ,лимфните възли.

 • от TANITA | 27.12.2007 20:44

  Oтговор "д-р Цончев": По ред: 345-61 ракови клетки в стената на тънкото черво 3452-53 - червата са изрязани до здраво 3462-63 - в изследваните лимфни възли няма метастази Имунохистохимията няма информативно значение за Вас. От заключението: рак на лимфните тъкани - лимфом
  Благодаря за отговора имам още един въпрос към Вас:От тази епикриза -изследване може ли да се разчете къде в кои органи е имало разсейки на ракови клетки?

 • от Доц. д-р Цончев, дм | 27.12.2007 16:22

  По ред: 345-61 ракови клетки в стената на тънкото черво 3452-53 - червата са изрязани до здраво 3462-63 - в изследваните лимфни възли няма метастази Имунохистохимията няма информативно значение за Вас. От заключението: рак на лимфните тъкани - лимфом

 • от TANITA | 26.12.2007 21:50

  Здравейте д-р Цончев ще Ви бъда благодарна,ако ми разчетете епикризата на мой близък,надявам се да намерите време независимо кога ще отговорите във форума.Тя е следната: ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ: 345-61-Материали от тънко чево с масивна,трансмурална инфилтрация от основно големи по размер неопластични клетки,сред които има разпръснати и двуядрени,многоядрени и отделни монструозни клетки.Повечето от тях са с големи,везикулярни ядра и проминиращи нуклеоли.Виждат се обширни зони с некроза. 3452-53-Резекционни линии от тънко черво без инфилтрация от неопластични клетки. 3462-63-Лимфни възли с картината на хроничен реактивен лимфаденит-съхраненилимфни фаликули,част от тях с разширенигерминативни центрове,дилатирани синуси изпърнени с макрофаги и хистиоцити. ХИСТОХИМИЯ И ИМУНОХИСТОХИМИЯ-Да-блокче номер..... CD45-Позитивна реакция в разпръснати зрели лимфоиди и гранулоцити. Cytokeratin-Позитивна реакция в съхранения покривен епител и отрицателна в неопластичните клетки. CD30-Позитивна реакция с различна интензивност в голяма част от неопластичните клетки. CD45RO-Позитивна реакция в зрели лимфоиди и отделни разпръснати неопласични клетки. CD20-отрицателна реакция. ALK-отрицателна реакция HMB-45-отрицателна реакция Chromogranin-Ha-общ висок фон на оцветяване отрицателна реакция в неопластичните клетки. Заключение:хистологични и основно имунохистохимични данни за Анапластияен едроклетъчен лимфом/CD-30+/ Макар че за човека е твърде късно да се направи нещо,ще съм Ви благодарна да ми го разчетете на разбираем език. P.S.Весели Празници и Щастлива Нова Година!

 • от pi | 10.12.2007 17:24

  Благодаря.

 • от Доц. д-р Цончев, дм | 10.12.2007 14:20

  Заключението по-скоро говори не за конкретни белодробни метастази, а за разпространение на туморния процес на ниво медиастинум (пространството между двата бели дроба и сърцето) и над него до нивото високо на шията над ключиците до ларинкса. Вероятно има и метастази, както и туморноизменени пакети лимфни възли на няколко нива, до степен да притнискат бронхи и белодробна тъкан. Има данни за инфилтративни промени зад които може да стои и метастатичен процес. Заключението е много сериозно, говори за напреднал туморен процес с лоша перспектива.

 • от pi | 10.12.2007 11:54

  Здравейте, майка ми е оперирана от рак на гърдата през 1998 година. През април тази година и откриха метастаза в лимфен възел в областта на шията. Направиха опит за операция-неуспешен поради това, че е близо до артерия. Проведе 4 курса химиотерапия, но я спряха през ноември, тъй като тромбоцитите и падаха драстично. Преди 1 седмица и направиха изследвани с компютърен томограф. Ето заключението: "В областта на шията-данни за овална течно-еквивалентна формация с аксиални диаметри около 38/23 мм, разположена вдясно под нивото на ларинкса и дорзо-латерално от задния контур на стерно-клеидо-мастоидеуса с проминиране подкожно. Находката се проследява супраклавикуларно и кореспондира с изразена нехомогенност на предната гръдна стена в зоната на постоперативните промени вдясно. Тук е заличена конфигурацията на мускулните групи и не може да се изключи локален рецидив или постоперативен възпалителен процес. На нивото на медиастинума - вляво парааортално се откриват групирани лезии с диаметри около 10 и 14 мм. Трахео-бронхиално надбифуркационно личи лезия 8 мм. Вдясно трахео-бронхиално и бронхо-пулмонално личат ивицести и маншоно-подобни уплътнения. Десният хилус е деформиран в долен полюс. Тук на проекционно ниво на IX и X сегмент се откриват данни за хиповентилация и овална нехомогенна структура с проследима връзка с хилуса и диаметър 40 мм. Каудално от формацията личи хиповентилация и инфилтративни промени. Плеврални уплътнения паравертебрално и хиповентилация на VII сегмент. Оскъдно количество течност." Това изследване показва ли метастази в белия дроб и трябва ли да се консултираме с други специалисти? В онко-диспансера назначиха комисия за нова химиотерапия. Благодаря предварително

 • от Доц. д-р Цончев, дм | 07.12.2007 16:41

  Това б.о. значи "без особености", т.е. наш си начин да кажем че няма болестна находка, че всичко е наред на съответния обект. С Натанал не съм работил и нямамвпечатления.

 • от sildicheva | 07.12.2007 16:20

  Благодаря Ви, Докторе!!! А какво означава : крайници б.о. и изобщо това б.о. какво е? Благодаря предварително!!! А за Натанал какво мислите? Желая Ви ЗДРАВЕ!!!!!

 • от Доц. д-р Цончев, дм | 07.12.2007 16:14

  НПО не знам какво е.
  Oтговор: Обс. Са вентрикули
  - съмнение за рак на стомаха
  Oтговор: метастатични ретроперитонеална лимфаденопатия на нива Л2 Л4 инфилтрация на чревни бримки
  - ракови разсейки в лимфните възли в корема на нивото на пъпа, но отзад, раковия процес е обхванал чревни бримки. Всичко това говори, за съжаление, за много напреднало заболяване с лоша прогноза. Ако има болки се погрижете да облекчите жената - има различни средства и начини.
 • помощ за тълкуване на епикризи
  от sildicheva | 07.12.2007 13:33

  здравейте! Имам нужда от помощ. Пред мен е епикризата на свекърва ми, която е с диагноза РАК. Започва се от яйчниците и матката, а в момента има метастази (според лекарите в Онкоболницата в София). Разбрахме за този проблем преди месец, като преди това не е имала оплаквания. Сега вече през 3 дни й точат вода от коремната област и не яде...по-точно рядко, но няма изобщо апетит. та молбата ми е:може ли някой да ми каже какво значи НПО, Обс. Са вентрикули; клинична група 2, МКБ цитологична диагноза: Д 6329-34/12.11.2007г. ГИТ КАТ ВПО-б.о. PVCU-цилиндрично КТ метастатични ретроперитонеална лимфаденопатия на нива Л2 Л4 инфилтрация на чревни бримки крайници - б.о. клетки "пръстен с камък" Тя просто си отива, а ние дори не знаем какво точно й има - в смисъл знаем 4е е рак, но точно за какво става въпрос.... От една седмица пие натанал, но без спирт, защото не го понася. Ве4е не може и да спи. За капак на всичко сега й изписаха антибиотик, защото е настинала и е с температура..... ПОМОЩ!!!!!! Благодаря на всички предварително!!!

Напиши отговор
65 намерени, страница 2 от общо 2