Всички спортуващи хора трябва да отделят достатъчно време за силовите тренировки, но се оказа, че за жените е по-необходимо, отколкото дори за мъжете.

 

Това са показали резултатите от проучване за мускулна маса на мъже и жени на възраст 18 - 88 години. Използвайки ядрено-магнитен резонанс на цялото тяло, изследователите са наблюдавали влиянието на възрастта, пола, телесното тегло и височината върху мускулната маса на голяма и разнообразна извадка - 468 мъже и жени.


 

Данните от изследването са показали, че мъжете имат значително повече мускулна маса в сравнение с жените, както в абсолютни стойности, така и спрямо тяхната обща телесна маса. Мъжете, също така, са несъразмерно по-мускулести в горната част на тялото, отколкото жените.

 

Влиянието на мускулната маса върху костната плътност при по-възрастните жени е добре документирано и показва, че по-ниският процент мускулна маса може да бъде причина за по-високият риск от остеопороза при тях.

 

Ясно е, че колкото повече остаряваме, толкова повече мускулна маса губим. Изследователите са открили, че този процес започва на около 45-годишна възраст. При по-активните хора, които са натрупали необходимото количество мускули в по-ранен етап от живота, дори когато има спад, той няма да окаже такова влияние, колкото при нетрениращите.

 

За жените, които имат по-голямо предразположение към костна дегенерация на по-късен етап от живота, е препоръчително да правят повече силови тренировки на младини.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Има още една интересна част от проучването, която показва връзката между височината на човек и загубата на мускулна маса. Докато при мъжете височината не оказва особено влияние, при жените е установено, че колкото е по-висока е една жена, толкова по-предразположена е към загуба на мускулна маса.

 

Съществува определена отрицателна връзка между мускулната маса и телесното тегло. Колкото по-голяма е телесната маса, толкова по-малко се увеличава мускулната.

 

С напредване на възрастта, физическото натоварване става по-трудно. Затова е важно дамите да започнат да наблягат на този тип тренировки, колкото се може по-рано. Въпреки че виждаме все повече жени във фитнес залите с тежести или на съоръженията, силовите тренировки не са толкова масови, колкото трябва да бъдат.