Резултатите от физическата активност не могат да се преброят само на пръсти. Регулярното умерено натоварване се препоръчва от много специалисти, но проблемът при някои лица е, че дори и тренирайки професионално, трудно могат да достигнат резултатите на свои колеги.


Така едни и същи упражнения или като цяло един вид тренировка, може да има различни ефекти при всеки отделен човек. Проучване, публикувано в Nature Metabolism, дава отговори на някои от тези въпроси. Резултатите могат да бъдат полезни за определяне на специфичните видове упражнения, които ще имат най-добър ефект при всеки индивидуално. Освен за извайване на така желаното тяло, резултатите от проучването могат да улеснят изготвянето на терапевтични карти при заболявания, свързани с метаболизма.


Различията между хората могат силно да варират. Например, някои могат значително да подобрят издръжливостта си, докато при други да е налице подобрено усвояване на глюкозата в кръвта – важно значение за пациенти със захарен диабет, споделя един от главните автори - Робърт Е. Герстен.Към днешна дата нито един аспект на изходния клиничен профил на даден човек не позволява на специалистите да предскажат предварително кой би извляк най-голяма полза от кардио тренировките и кой от тези за издръжливост.


За да разкрие подробностите за въздействието на упражненията върху тялото, екипът измерва кръвните нива на приблизително 5000 протеина при 650 възрастни, при които физическата активност е значително редуцирана. Тези клинични изследвания се провеждат преди и след 20-седмична програма за упражнения, имащо основно значение за развитие на издръжливостта.


Упражненията стимулират секрецията на съединения в кръвната циркулация, които могат да окажат след това въздействие върху отдалечени органи, казва един от главните автори на статията.


Според директора на програмата за геномика и кардиометаболитни заболявания към момента е на разположение подробен списък със съединения, които дават допълнителна информация за разбиране биологията мускулите и съответно адаптацията към различни упражнения и натоварвания.


Въпреки че е трудно да бъдат създадени медикаменти, които да балансират разнообразието от ползи при различните упражнения, проучването е помогнало за създаване на „пътна карта“ към по-нататъшно изследвания на потенциалните интервенции и предоставя важна стъпка в индивидуализирането на упражненията като терапия.


Източници:
Jeremy M. Robbins, Bennet Peterson, Daniela Schranner, Usman A. Tahir, Theresa Rienmüller, Shuliang Deng, Michelle J. Keyes, Daniel H. Katz, Pierre M. Jean Beltran, Jacob L. Barber, Christian Baumgartner, Steven A. Carr, Sujoy Ghosh, Changyu Shen, Lori L. Jennings, Robert Ross, Mark A. Sarzynski, Claude Bouchard, Robert E. Gerszten. Human plasma proteomic profiles indicative of cardiorespiratory fitness | Nature Metabolism, 2021; DOI: 10.1038/s42255-021-00400-z