Един от основните проблеми в гръбначния стълб е намалената мобилност (подвижност) в торакалния дял на гръбначния стълб. Торакалният дял или гръден дял на гръбначния стълб анатомично е с по-намалена подвижност поради това, че за него са заловени ребрата, които заедно с него образуват гръдната клетка - торакса. Подвижността на торакалния дял на гръбнака често е пренебрегвана, както от специалисти, така и от активно спортуващи хора и най-вече от хора с намалена двигателна активност.

 

Факторите, които влияят на ограничаването на подвижността най-често са свързани със заемането на принудителни флексионни (сгънати) пози за дълго време и/или за по-продължителен период от време (години). А този фактор покрива значителна част от статичните професии днес.


Всъщност, защо е толкова важно да подобрим мобилността / подвижността на торакалния дял на гръбначния стълб?

 

Торакалният дял на гръбнака играе ключова роля в правилната биомеханична позиция, в която се поставят другите две най-подвижни части на гръбнака - лумбалния дял (кръста) и шийния дял (врата), най-вече при движение. Намалената подвижност на торакалния дял води до неправилна работа и претоварване, както на кръста, така и на врата, т.е. претоварването на тези две части от гръбнака се получава, когато тези две части компенсират липсата на достатъчна мобилност на торакса. 

 

Ако имаме ограничение в ротацията / завъртането на торакалния дял, най-честата компенсация се случва като използваме повече или врата, или кръста за осъществяване на завъртането на тялото.

 

Добрата подвижност в торакалния дял е от изключително важно значение за правилната работа на раменния комплекс и по-точно раменната става. Неправилната биомеханика в раменната става, вследствие на намалена подвижност в торакалния дял е сериозна предпоставка за травми при активно спортуващи - фитнес, кросфит, вдигане на тежести, гимнастика, както и всички спортове с активности над главата като тенис, волейбол, баскетбол, хандбал и много други.

 

Основните ограничения в подвижността на гръбначния стълб в торакалния дял са в ротациите наляво и надясно и екстензията (навеждането назад). За да тестуваме дали имаме ограничение на ротациите / екстензията в торакалния, е необходимо да блокираме подвижността на кръста или лумбалния дял на гръбначния стълб (фиг. 1-3). При нормална подвижност се очаква комбинираното движение да бъде около 50° и отгоре.

 

 

Фиг. 1, Начална позиция за тестуване на ротация наляво на торакален дял на гръбначен стълб - поглед отпред

 

 

 

Фиг. 2, Начална позиция за тестуване на ротация наляво на торакален дял на гръбначен стълб - поглед отстрани

 

 

 

Фиг. 3, Тестуване на ротация наляво на торакален дял на гръбначен стълб - поглед отпред

 

При наличие на ограничение в мобилността на торакалния дял е препоръчителна редовната превенция / профилактика срещу появата на болкова симптоматика в гръбначния стълб, врата и не рядко кръста. В нашата кинезитерапевтична практика сме имали немалко пациенти и с опасваща болка по ребрата в резултат (б.а. интеркостална невралгия) на продължително заемани пози пред компютър, дори и при млади хора.

 

На следващите снимки се виждат три от най-често даваните упражнения / техники за подобряване мобилността на гръбнака с цел превенция появата на скованост и болка в гръбначния стълб.

 

На първата снимка (Фиг. 4) е показано изпълнението на торакална екстензия чрез използването на т.нар. foam roller, който може да бъде намерен във всеки един спортен магазин. Пациентът се отпуска върху ролера и се плъзга по него нагоре надолу. Внимава се за нежелателни движения във врата. Ролерът може да се използва и за различни мекотъканни мобилизации на различни мускулни групи. 

 

 

Фиг. 4

 

На втората снимка (Фиг. 5) сме показали ротационно упражнение /техника в случай, че при тестуване (Фиг. 1, 2 ,3) сте открили, че имате ограничение в едната посока или в другата или в двете. Пациентът е в колянна опора и се опитва с едната ръка да се протегне в противоположна посока. Възможни са различни вариации на упражнението.

 

Фиг. 5

 

Третата снимка (Фиг. 6) илюстрира упражнение за подобряване на ротацията в торакалния дял от най-обичайна позиция - тилен лег. Важно е да сгънете долния крайник към коремната област за акцентиране върху движението точно на средната част на гръбнака. 

 

Фиг. 6


Ако имате болкова симптоматика и сериозни ограничения в движението на гръбначния стълб, се консултирайте първо със специалист за уточняване причината за тази симптоматика.