Учени подобриха регенерацията на мускулните клетки при животински модели, след като активираха предшественици на мускулните клетки, съобщават от ScienceDaily.


Един от многото негативни ефекти на стареенето е загубата на мускулна маса. За да се противопоставят на тази „загуба“, учените от института Salk проучват начини за ускоряване на регенерацията на мускулната тъкан, като използват комбинация от молекулни съединения, които към момента са се използвали само за опити със стволови клетки.


Въпреки че е необходима повече работа преди този подход да може да се приложи при хора, изследването дава представа за основните механизми, свързани с мускулната регенерация и растеж. Учените се надяват скоро да започнат и клиничните проучвания при хора, за да се види резултатът от лечението при спортисти, загубили значително количество мускулна маса след травми, както и при възрастни пациенти след тежко боледуване.Със загубата на изследваните прогениторни клетки се предполага и връзката с повишената загуба на мускулни клетки при възрастни, споделя професорът от Salk Хуан Карлос Изписуа Белмонте.


Използваните в изследването молекулни съединения често се наричат фактори на Яманака - на японския учен, който ги открива за първи път. Факторите на Яманака са комбинация от протеини (наречени транскрипционни фактори), които контролират как ДНК се копира за транслация в други протеини. В лабораторни изследвания те се използват за преобразуване на специализирани клетки, като кожните например.


Мускулната регенерация се медиира от мускулни стволови клетки, наричани още сателитни клетки. Сателитните клетки са разположени между слой съединителна тъкан (базална ламина) и мускулните влакна (миофибри). В проучването екипът използва два различни животински модела, за да определи специфичните промени в мускулните стволови клетки след добавяне на фактори на Яманака.


Добавянето на фактори Яманака ускорява регенерацията на мускулите при мишки чрез намаляване нивата на протеин, наречен Wnt4, който от своя страна активира сателитните клетки. За разлика от това, в модела, специфичен за сателитните клетки, факторите на Яманака не активират сателитните клетки и не подобряват мускулната регенерация, което предполага, че Wnt4 играе жизненоважна роля в мускулната регенерация.


Лабораторията разработва нови технологии за редактиране на гени, след които промени да се ускорява възстановяването на мускули при тежки наранявания.