Основна причина за летален изход от ракови заболявания е развитието на метастази. Физическите упражнения с висока интензивност допринасят за избягване на разпространението на тумора. Това е показало проучване, продевено от Университета в Тел Авив, Израел.

 

Установено е, че физическото натоварване може да намали риска от развитие на ракови заболявания с до 35%. Това е друг положителен ефект на физическата активност, както и защитните функции срещу сърдечносъдови заболявания и диабет.


 

В това проучване е установено, че високоинтензивните аеробни упражнения, които изискват използване на енергия от захарите, може да намали риска от метастатичен рак с до 72%. Туморите имат високи метаболитни изисквания, на тях им е необходима глюкоза като източник на енергия, за да се развиват. Ето защо захарите благоприятстват растежа на раковите клетки. Както рака, така и високоинтензивните физически натоварвания изискват разход на енергия, доставяна от захарите. Редовната физическа активност с висока интензивност намалява наличните резерви от енергия и затруднява развитието на раковите клетки. Това е първото проучване, което е показало действието на физическите упражнения върху вътрешните органи, в които обикновено се развиват метастазите - бял дроб, черен дроб и лимфни възли.

 

Учените са установили, че когато се извършва интензивна аеробна физическа дейност, рецепторите за глюкоза върху органите се увеличават, с което те се превръщат в мощни средства за консумация на енергия. Редовният спорт изменя тъканите - вътрешните органи започват да приличат на мускулната тъкан, с което се увеличава и тяхната консумация на глюкоза. Ако се развие раково заболяване, раковите клетки и вътрешните органи започват да се конкурират за извличане на енергията от захарите.

 

Проучването е показало, че физическото натоварване променя цялостно тялото по такъв начин, че пречи на рака да се разпространява поради ниските нива на глюкоза. Така и първичните тумори намаляват размерите си. За целите на проучването са били съчетани анализи от лабораторни модели, спазващи стриктен режим на физическо натоварване, с данни от 3000 здрави участници, в рамките на 20 години. Резултатите от проучването са показали, че хората, които са имали редовна аеробна физическа активност са имали 72% по-нисък риск от развитие на метастатичен рак, в сравнение с тези, които не са извършвали физическа активност. Освен това е установено, че при лабораторните модели, които са практикували редовна интензивна аеробна активност, се е наблюдавало понижено развитие на метастази в лимфните възли, белия дроб и черния дроб.

 

Резултатите от проучването са показали, че за превенция на ракови заболявания е ключово значението на интензивната аеробна физическа активност. Ако оптималната интензивност за горене на мазнини е достигането на 65-70% от максималната пулсова честота, то изгарянето на захарите изисква достигане на 80-85% от тази честота и то за кратки интервали. Пример за такова натоварване е редуването на едноминутен спринт с ходене.

 

Референции:

https://www.sabervivirtv.com/oncologia/frenar-metastasis-cancer-ejercicio-alta-intensidad_7752?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=trafico

https://aacrjournals.org/cancerres/article/82/22/4164/710131/An-Exercise-Induced-Metabolic-Shield-in-Distant