Задната група мускули на бедрото се разполага по цялото протежение на задната страна на бедрото. Най-вътрешно (медиално) се разполага musculus semitendinosus, към него приляга плътно musculus semimembranosus. Третият мускул от тази група е musculus biceps femoris (двуглав бедрен мускул), който се разполага външно - в латералната част на задната половина на бедрото. С долната си част двуглавият бедрен мускул, заедно с musculus semitendinosus заграждат задколянната ямка.


Основната функция на мускулите от тази група е разгъването в тазобедрената става и сгъването в колянната става. Паралелно с това те подпомагат и ротацията на бедрото. Подходящите упражнения за мускулите от тази група се определят и функциите, които те извършват. Обикновено упражненията, които се дават за тази група мускули тренират и други, съседни мускулни групи.


Подходящи са сгъванията на колянната става както от тилен лег, така и от седнало положение и изправен стоеж. При използването на машина за сгъване от седеж се натоварва повече горната половина на задната част на бедрата.Упражненията се изпълняват в 3-4 серии от 15 повторения за начинаещи, без или с минимален брой тежести. А за напреднали – с постепенно нарастване на килограмите на тежестите.


За разлика от това при изпълнение на сгъване на колянната става от лег се натоварва основно долната половина на задната част на бедрата. Подходяща е комбинация от двете упражнения, с цел равномерно увеличаване обема на мускулите от задната бедрена група.


Упражненията с ротация в тазобедрената става натоварват мускулите от вътрешната и външната страна на бедрото. При външна ротация се натоварват респективно мускулите от външната страна, за разлика от това при вътрешна ротация – основно се натоварва musculus semimembranosus. Броят на сериите и повишаване на натоварването е подобно, както това при сгъването в колянната става.


Т. нар. упрежнение румънска тяга натоварва основно задните бедрени мускули. При това упражнение може да се променя и разкрачът, като целта е натоварване с акцент върху различна зона. Препоръките са за 6-8 повторения в началото и избор на килограми, според възможностите.