Мускулите на гърдите се разделят на две основни групи – повърхностни, които са представени от гръдни мускули на раменния пояс и дълбоки – т. нар. автохтонни мускули. Първата група мускули започва от гръдната стена и се залавят за костите на раменния пояс и мишницата. Включват се четири мускула, от които най-голям и мощен е musculus pectoralis major – големият гръден мускул.


Този мускул заема цялата предна повърхност на гръдния кош, а с крайната си част изгражда предната стена на подмишничната ямка. Под него се разполага малкият гръден мускул - musculus pectoralis minor, който има функция да движи лопатката напред и надолу (да смъква рамото). Поради тази причина при тренировка за гърди се работи върху големия гръден мускул.


Оформящи са упражненията от тилен лег с дъмбели в двете ръце, при което ръцете се събират над главата и се разгъват обратно на нивото на тялото – т. нар. флайс. При него лактите трябва да бъдат леко свити. Друго подходящо упражнение е т. нар. пек-дек, който се изпълнява със събиране и раздалечаване на ръкохватки на пек-дек машина. Подходящо е за начинаещи, но изборът на тежести винаги трябва да бъде съобразено с възможностите на трениращия. В противен случай има риск от микроразкъсвания и разтежения.Втората група упражнения за големия гръден мускул са т. нар. избутващи – като при тях допълнително се натоварва триглавият мускул на мишницата – трицепс и предната част на раменете. Упражненията се изпълняват с щанги, като е от значение гърдите да бъдат изпъчени максимално напред, а раменете издадени назад.


Големият гръден мускул привежда и ротира навътре мишницата, а при фиксиран крайник повдига гръдната кост и ребрата – допълнителна дихателна функция.


Другите два мускула, които се причисляват към тази група са serratus anterior и musculus subclavius, който дърпа ключицата надолу.


Гръдните мускули на раменния пояс се инервират от клонове на т. нар. мишнично или брахиално сплетение, произхождащо от шийните гръбначномозъчни сегменти.