През последните години се наблюдава увеличаване честотата на гръбначни изкривявания, основно при деца в периода на усилен растеж. Стойката се оформя и изработва успоредна с израстването на детето и най-вече с правилното функциониране на мускулатурата.


Гръбначните изкривявания могат да се развият както при деца, така и при възрастни с течение на времето. Поддържащият апарат при деца е много подвижен и лесно се поддава на отрицателни влияния, свързани с неправилното положение на тялото. Друга сериозна причина за гръбначни изкривявания е плоскостъпието. При хора с плоскостъпие центърът на тежестта се премества назад, като по този начин се нарушава балансът на цялото тяло.


При правилна стойка тялото е балансирано, а натоварването, което се оказва върху отделните му части е минимално. При неправилна стойка отделни сегменти се натоварват прекомерно, а продължителното въздействие на този „прекомерен стрес“ върху тях води до анатомична адаптация и привикване към погрешно заучена стойка.„Възпитанието“ на правилна стойка трябва да започва още от първите месеци на живота на новороденото и да продължава до нейното пълно оформяне и фиксиране.


Комплексът от упражнения започва винаги с поставяне на детето (или възрастния) в правилно телодържание – заема се стоеж до стената. Причината е необходимостта за изграждане на вярна двигателна представа за положението на трупа, главата и крайниците.


С бавен темп се започва ходене и едновременно вдигане на ръцете встрани с длани напред и вдишване, след което връщане в изходно положение и издишване едновременно. Правят се 7-8 повторения.


Следващото упражнение се изпълнява с помощта на тояжка (може да се използва и с точилка). Правят се повдигания над главата с активно изтегляне и вдишване, след което връщане в изходна позиция, паралелно издишвайки. След 7-8 повторения се преминава към клякане, а ръцете държат тояжката и се поставят зад тила. Отново същия брой повторения.


По-известно като „котешко гръбче“ следващото упражнение от комплекса се изпълнява от колянна опора. При вдишване гърбът се извива надолу максимално, а главата се изтегля назад. При връщане в изходно положение се издишва едновременно. Повторенията са от 6-8.


Следва продължение...


Библиография:
Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания, Митова Ст., Благоевград, 2018 г.