Нервната система координира и ръководи функциите на различни органи и системи, така редица заболявания в своята основа могат да имат нарушения в нервната система. Например високо кръвно налягане, гастрит, язва, неврогенен пикочен мехур и други.


Към групата на неврозите влизат неврастенията, хистерията, както и натрапчивите и страховите неврози.


Неврастенията може да протече под три различни форми – хиперстенна, хипостенна и смесена. При първата преобладават възбудните процеси – пациентите са невъздържани, налице е раздразнителност и избухливост, както и в някои моменти проява на изразена работоспособност.За хипостенната форма е налице сънливост, изразена умора и силно намалена работоспособност. При смесената форма са налице епизоди и на двете форми.


При хистерията са налице, освен изброените симптоми, също така и проява на припадъци, временни разстройства на походката и речта.


Лечебната физкултура има за цел общоукрепващо действие, както и уравновесяване възбуждащите и задържащите процеси в кората на главния мозък. Освен това се отвлича вниманието на пациента от натрапливите мисли и страхове, които са често налице при различните видове неврози.


При хиперстенна форма се избягват игрите със състезателен характер, докато при хипостенната форма подходящи са народните танци, упражнения с препятствия, както и игри с музика.


Поради лесната уморяемост на болните с неврози се препоръчва натоварването да бъде умерено.


При хипостенната форма подходящо е започването с бавно ходене – следене за ритъма на 2 крачки-вдишване, след което на 3 крачки-издишване.


Друго подходящо упражнение, което тонизира тялото и действа зареждащо са кръговете с ръце – изпълнява се последователността от издаване ръцете максимално напред, нагоре, назад и връщане в начална позиция. Правят се бързи кръгове, без прекъсване в рамките на 20-30 повторения. Упражнението може да се изпълнява с двете ръце заедно или последователно с лявата и дясната.


С топка могат да се изпълняват удряния в земята. Както на едно място, така и със завъртане, след което топката се хваща и отново се пуска. Друг вариант с топка е повдигане на единият крак и подаване на топката под него от едната в другата ръка. След което упражнението се изпълнява и с другия крак.


За завършване на комплекса може да се използва упражнението с вдигнати ръце и едновременно с това единият крак – сгънат в колянна и тазобедрена става, максимално близо до тялото. Съпровожда се с вдишване, а при връщане обратно на крака – издишваме. Правят се 15-20 повторения.


Следва продължение...