По-редките тренировки водят до деактивиране на жизненоважен протеин в тялото, което от своя страна засилва липсата на движение и прави изпълнението на различни физически упражнения все по-трудно. Това е разкрито от изследователи на Университета в Лийдс.

 

Деактивирането на протеина Piezo1, който представлява сензор за кръвен поток, намалява плътността на капилярите, пренасящи кръв към мускулите, уточняват те.


 

Този ограничен кръвен поток води до по-трудно изпълнение на различните дейности и може да доведе до намаляване на възможността за извършване на различни упражнения.

 

Редовната физическа активност подобрява цялостното здравословно състояние на хората и понижава техния риск от поява на различни сърдечносъдови заболявания, диабет, депресия, както и от някои онкологични заболявания.

 

Въпреки множеството позитиви от активния начин на живот, много хора не успяват да го поддържат - заради травма, заболяване или други причини.

 

Молекулните механизми на действие, по които възникват тези позитиви за здравето, не са добре известни. Поради тази причина изследователите от Университета в Лийдс, провеждат изследване, с помощта на което установяват, че поддържането на Piezo1 протеина активен чрез упражнения може да бъде от решаващо значение за физическо представяне и здравето на хората.

 

В хода на проучването специалистите провеждат различни анализи. Те забелязват, че при по-ниски нива на Piezo1 нивата на активност при ходене, катерене и бягане са значително понижени, в сравнение с активността при по-високи нива на протеина.

 

Направеното разкритие може да подпомогне за по-добро разбиране на връзката между действието на Piezo1 протеина в кръвоносните съдове и физическата активност на хората.

 

До момента ролята му в развитието на кръвоносните съдове е широко разгледана, но много по-малко е известно за приноса му при поддържане на здравето на съдовете при по-възрастните пациенти.

 

Задълбочаването на познанията за Piezo1 протеина могат да подпомогнат за разработката на нов вид терапия, която да се прилага при значително понижена или загубена мускулна функция. Активацията на протеина, би могла да стимулира поддържането на по-добра физическа активност и способност за извършване на различни тренировки.

 

Проучването е публикувано в сп. Journal of Clinical Investigation.

 

Референции:

https://www.jci.org/articles/view/141775