Тренировките биха могли да понижат теглото при жени със затлъстяване, при които диетите не дават ефект. Тази информация е получена след провеждане на рандомизирано клинично проучване, в което са включени жени с наднормено тегло.

 

Затлъстяването е често срещан проблем, който някои хора успяват да решат със спазване на определена диета. Въпреки това за много други понижаването на телесното тегло е трудно постижимо.


 

Според проведеното изследване физическите тренировки биха могли да намалят количеството мастна тъкан в тялото, както и да подобрят биоенергийната функция на скелетните мускули при хора, чийто фенотип е устойчив на различни диети. При тях обикновено се откриват повече мазнини в долната част на тялото.

 

Много от прилаганите индивидуално съобразени диети водят до съответните прогнозирани резултати. Въпреки това организмът на хората може да реагира по различен начин. Според специалистите това би могло да се дължи на съответните разлики в мускулния състав на всеки човек.

 

Изследването оценява резултатите от постоянните тренировки при жени с наднормено тегло, които при спазване на различни диети в миналото не води до значими резултати.

 

От над 5000 досиета на пациенти изследователите разглеждат 228 файла, чрез които да проследят промените в теглото на всеки човек.

 

Участниците в проучването са разделени на подгрупи. Едната от тях включва 20 жени със затлъстяване, които са устойчиви към различни диети и друга, с такива, които са чувствителни към диети.

 

В хода на изследването те следват 6-седмична тренировъчна програма, която включва аеробни и упражнения със съпротива.

 

От резултатите е установено, че чувствителните към диети жени имат по-ниско изходно ниво на затлъстяване, по-висок инсулин и триглицериди на гладно, както и повече положителни критерии за метаболитен синдром.

 

Обратно, при жените, при които диетите са неефективни или дават незначителни резултати, се забелязва, че физическата активност подобрява състава на тялото, митохондриалното съдържание на скелетните мускули и метаболизма.

 

При по-задълбочен анализ на мускулния състав са разкрити значителни разлики, включително по-нисък серин-свързан синтез на сфинголипиди при жени, при които диетите не са от полза.

 

Информация за проучването е публикувана в онлайн сп. EBioMedicine.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00373-5/fulltext