Редовните тренировки биха могли да повлияят и на отделните молекули, които са от значение за експресията на гените в човешкото тяло. Това разкри ново проучване на Вашингтонския държавен университет.

 

Постоянството в различните тренировки е от значение за поддържане на добрата физическа структура на тялото. Освен това обаче се наблюдава и промяна в експресията на гени.


 

Специалистите, провели изследването, установяват, че физически по-активните братя и сестри в двойки еднояйчни близнаци имат по-малко симптоми на метаболитно заболяване, измерено чрез обиколката на талията и индекса на телесна маса.

 

Тази по-голяма физическа активност корелира с разликите в техните епигеноми, молекулярните процеси, зависими и независими от ДНК последователността, но влияещи на генната експресия.

 

По-активните близнаци имат епигенетични белези, свързани с понижен метаболитен синдром. Това е състояние, което може да доведе до множество сърдечни заболявания, инсулт и/или появата на диабет тип 2.

 

Генетичните особености на еднояйчните близнаци са много сходни. Поради тази причина специалистите предполагат, че маркерите за метаболитни заболявания се повлияват от взаимодействието на човека с околната среда.

 

В изследването са включени 70 двойки еднояйчни близнаци, които също са участвали в проучване за упражнения чрез Регистъра на близнаците на щата Вашингтон, САЩ.

 

Екипът от специалисти, който е ръководен от професор и директор на регистъра на WSU Д-р Глен Дънкан, събра данни за тези близнаците за периода от 2012 до 2019 г. Те използват фитнес тракери, с помощта на които да измерят физическата активност, както и талията на участниците и индекса на телесната им маса.

 

Близнаците също така отговарят на редица въпроси в специален за проучването въпросник, относно техния начин на живот.

 

Установено е, че че много от двойките близнаци се различават една от друга по своите нива на физическа активност и индекс на телесната маса.

 

Ако генетичните особености и ДНК последователността са единствената причина за развитие на заболяванията, то те би трябвало да са засегнати от едно и също нещо, което обикновено не се случва.

 

Това означава, че околната среда има слно вличние върху близнаците, което да стимулира развитието на конкретна болест.

 

Проучването е публикувано в сп. Scientific Reports.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41598-022-24642-3