Тренировъчните програми включващи умерено интензивни упражнения за издъжливост и съпротива подобряват мускулната ефективност при хора на лечение със статини, без да засилват техните оплаквания, засягащи мускулатурата.

 

До това заключение стигнаха група изследователи. Те публикуваха своите наблюдения в Journal of the American College of Cardiology.


 

Статините са медикаменти, които понижават нивата на холестерол в кръвта. Те са едни от най-широко използваните и често предписвани медикаменти за превенция на сърдечносъдови заболявания.

 

Тези лекарства се толерират добре от хората, но често могат да предизвикат мускулна симптоматика - спазми, болка, изтощеност и други. По този начин те могат да повлияят на физическите тренировки на хората.

 

Оплакванията от такъв тип могат да се дължат отчасти на нарушения мускулен митохондриален енергиен метаболизъм.

 

До момента не беше ясно обаче по какъв начин това повлиява на тренировките и дали те засилват мускулните оплаквания.

 

Поради тази причина изследователи от Wageningen University & Research, Radboudumc и Maastricht University измериха мускулната ефективност, мускулния митохондриален енергиен метаболизъм, капиляризацията на мускулните влакна и мускулните симптоми преди и след тренировка на две групи от хора - такива, които употребяват статини и такива, които не.

 

Тези хора са включени в 12-седмична фитнес програма, която включва тренировки за издръжливост два пъти в седмицата и за сила - веднъж седмично.

 

От резултатите се забелязва, че всички пациенти на лечение със статини, без значение дали имат проявена мускулна симптоматика, могат да подобрят работата на скелетните мускули, капиляризацията на мускулните влакна и съдържанието на митохондриите, като участват в комбинирана тренировъчна програма, без да влошават симптомите си.

 

Следователно изводите направени от това проучване са, че употребата на статини не повлиява физическата активност и тренировките на хората.

 

Поради тази причина клиницистите трябва да препоръчват и стимулират физическата активност на своите пациенти. Тренировките могат дори да повишат качеството на живот на тези хора.

 

Проведеното проучване поставя и нови въпроси пред учените, на които предстои да се търсят отговори. Те засягат връзката между вида мускулни влакна и проявилите се симптоми след употреба на статини.

 

Източници:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073510972106335X?via%3Dihub