Социалната ангажираност и контактите с други трениращи хора е от полза за поддържането на постоянна физическа активност. Това твърдение е подкрепено от редица учени.

 

Физическата активност е от голяма полза за здравето на хората. Въпреки това много от тях не успяват да бъдат постоянни в своите тренировки.


 

Според Министерството на здравеопазването и социалната политика на САЩ, оптималната физическа активност за възрастните е поне 150 минути до 300 минути упражнения с умерена интензивност на седмица. Те биха могли да практикуват и упражнения с висока интензивност между 75 и 150 минути. Възможно е и комбинирането на тренировки с висока и умерена интензивност.

 

Един от начините за поддържане на ежедневна физическа активност е споделянето ѝ с приятели или група от хора. Чрез поддържането на социални взаимоотношения по време на тренировки, хората се мотивират взаимно и успяват да поддържат своето постоянство.

 

С помощта на проведено изследване, учени установяват, че в социална среда умерено активните хора привличат тези, които водят по-заседнал начин на живот към по-активно поведение. Също така те отбелязват, че стимулирането на активен начин на живот може да понижи броя на хората, които се отказват от тренировки.

 

Груповите тренировки са много добър вариант за поддържане на мотивацията на хората. Чрез тях хората създават социални контакти и стимулират редовни посещения на тази дейност.

 

Осъществяването на социална ангажираност може да се окаже ключова за постоянството на някои хора в дадена физическа активност.

 

Съществуват два основни начина, чрез които хората могат да добавят социален аспект към своята рутина във фитнеса. Първият е присъединяването към фитнес зала или студио с вече установена активна общност.

 

Вторият е установяването на определен час, който ще бъде най-удобен за графика на тренниращия. След установяване на удобен час и редовно посещение на фитнес залата в този диапазон, трениращия все по-често се среща с едни и същи хора, които също посещават в този час. При редовни посещения на един и същи фитнес, хората създават контакти и с персонала.

 

В заключение, социалните контакти на физически по-активни хора с такива, които водят по-уседнал начин на живот действа мотивиращо, провокира започването на някакъв вид тренировки и стимулира тяхното постоянство.

 

Референции:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0274259