Навяхването на външната част на глезена е една от най-честите травми на долния крайник, причиняващи се в 90% от случаите от т.нар. “варусна/инверзионна” травма (стъпване накриво навътре). В зависимост от положението на глезена по време на травмата най-често се увреждат следните лигаменти (връзки)(Фиг. 1): 
 
  • Предeн талофибуларен лигамент (anteriror talo-fibular ligament);  
  • Калканеофибуларен лигамент (calcaneo-fibular ligament);
  • Заден талофибуларен лигамент (posterior tslo-fibular ligament); 
  • Калканеокубоиден лигамент.
 
Обикновено се травмата в глезена води до комбинация от увреди на горeписаните връзки. Правилна функционална диагностика и образно изследване (рентген) са необходими за установяване на наличие на евентуално счупване (фрактура) в областта на глезенната става и пълна клинична картина на случващото се след травмата.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Алгоритъмът на лечението след навяхване на глезена (без фрактура, без пълни разкъсвания на връзковия апарат) се разделя на няколко стадия:
 

Остър период (24 часа след травмата)

Следва се правилото PRICE (Protection/Rest/Ice/Compression/Elevation). Това правило е валидно само в първите няколко дена след травмата. След това имобилизацията или обездвижването трябва да бъдат съобразени с началото възстановителния процес. Това не означава пациентът да отиде активно да играе баскетбол или да спортува активно.
 
Нашата практика показва, че колкото по-рано пациентът започне възстановяването толкова по-бързо ще бъде възстановен функционално глезенния комплекс. Естествено индивидуалният подход, правилното клинично мислене са важни за избягване на усложнения.

Ранната имобилизация може да се направи с лонгета или със спортен/класически тейпинг метод. Все още се практикува и поставянето на гипс, което според нас не е обосновано. Ранната имобилизация обаче има ключова роля в бързото възстановяване на функцията на увредените лигаменти и други тъкани в областта на травмата!
 
В острия период е показано приложението на кинезиотейпинг метод, дълбока транзверзална фрикция по Сириакс, ставно-мобилизационни техники по Мълиган. Важно условие е изпълнението на техниките да не провокира болка и тяхното изпълнение да бъде прогресивно т.е ежедневно увеличаване на времето за приложение и броя на повторенията им!
 
 
 
 
 
Фиг. Приложение на кинезиотейпинг метод при травма на глезена
Личен архив д-р Христо Димитров
 

Подостър период

Стратегията на лечение е същата, както при острата фаза, но възможно най-скоро трябва да се добавят т.наз. проприоцептивни упражнения**. Добавянето на такъв вид упражнения спомага значително за подобряване на стабилността в областта на глезена, както и подобряване на функционалността в глезенния комплекс. 
 
Обикновено, ако няма добълнителни усложнения, се очаква пациентът да бъде значително по-добре след една седмица лечение. Ако, все пак през първите дни след започването на кинезитерапевтичното лечение няма никакво подобрение е необходима допълнителна консултация със специалист ортопед и допълнителни образни изследвания като ЯМР.
 
Важно е да се отбележи, че активното участие на пациента във възстановителния комплекс е ключово за бързото функционално възстановяване.
 

Хроничен стадий


Често чуваме от пациент с травма на глезена “Получих травма преди около 6 седмици, стъпих накриво и ме заболя силно. След това ме обездвижиха само, не ми казаха да отида на рехабилитация, а само да търкалям бутилка”.
 
Оплакванията в клиничната картина при такива пациенти често липсват, особено при ежедневните дейности. Но често ако се наложи да се затича или да извърши някаква по-интензивна физическа дейност той чувства, че нещо не е наред. Може да има болка, подуване около външния глезен, което да се задържи няколко дни.
 
Стратегия на лечението при такива пациенти включва техники от мануалната терапия по концепциите на Сириакс и Мълиган, насочени срещу сраствания и позиционни грешки в областта на глезена. Добавят се корекционни тейпинг апликации от кинезиотейпинг метод, кинематик тейпинг метод, спорт тейпинг метод, предшествани от дълбока транзверзална фрикция по Сириакс. Добавят се и проприоцептивни упражнения.
 
*Проприоцепция - собствено усещане за положението на тялото и неговите части в пространството.
**Проприоцептивните упражнения подобряват и помагат на способността на тялото да контролира позицията на увредени и травмирани стави.