Тендовагинитът е упорито професионално заболяване, което в нередки случаи води до трудоустрояване. Дължи се най-често на продължително и системно обременяване на едни и същи мускулни групи и се изразява във възпаление на сухожилията на мускулите и тъканите около тях. При движения засегнатите сухожилия са силно болезнени, следствие на което се ограничава обемът на движение в ставите.


Най-често засегнатите от тендовагинит професии са пианистите, цигулари, масажисти, рехабилитатори, машинописки и шивачки.


В острия стадий на заболяването засегнатите сухожилия трябва да се изключат от движение – чрез имобилизация. През този период се правят закалителни процедури и упражнения на незасегнатите крайници. След преминаването му се прилагат строго дозирани натоварвания за съответното засегнато сухожилие. Отначало движенията се извършват във вода и от облекчено изходно положение, след което дозировката постепенно се увеличава. Необходимо е в този период строго да се спазва принципът за постепенно нарастване на натоварването.Най-често се засягат сухожилията на предмишниците, поради което и комплексите от упражнения са насочено основно за горния крайник.


След снемане на имобилизацията, ако е била приложена такава в острия период, се пристъпва към комплекса с упражнения. Подходящи са сгъване на пръстите в юмрук и редуване с разгъване. Правят се по 10 до 15 повторения. В началото може да се започне и с по-малко (до 4-5).


Друго упражнение е от сгънати лакти на 90 градуса и мишници долепени до тялото се прави усукване на предмишницата първо с дланите надолу, след което връщане и усукване на дланите нагоре. Броят на повторенията е сходен с гореописаното упражнение.


Подходящо при тендовагинит на предмишницата е последователното почукване върху масата с възглавничките на пръстите, както и с вътрешния и външния ръб на дланта. Движенията се извършват от китката с отпуснати пръсти.


Упражнение с двустранна полза е обхващането с дланта на едната ръка китката на другата ръка и масажиране с бързи въртеливи движения по надлъжната ѝ ос. По този начин с масажите се отпуска мускулатурата и същевременно упражненията се изпълняват срещу намалено съпротивление.


Като завършващи за комплекса упражнения са подходящи повдигане на раменете и вдишване, след което отпускането и издишване. Отново от отпуснати рамене могат да се правят разтърсвания и полюлявания на ръцете. Препоръчва се упражненията, които включват китка и пръсти да се изпълняват 10-20 пъти, а тези на лакътната става и рамото – 5 до 10 пъти.