Тай чи може да бъде полезно упражнение при пациентите, страдащи от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), и доведе до дългосрочни подобрения в здравословното им състояние. До тези изводи стигат изследователи от Хонк Конг.
 
За целта на проучването участие взимат 206 пациенти, засегнати от състоянието. На произволен принцип те са разделени в три групи: практикуващи тай чи, практикуващи физически упражнения и контролна група. 
 
Участниците в първата група завършват тримесечна програма ци гун, във втората група практикуват ходене, а участниците от контролната група не променят по никакъв начин своето ежедневие и навици. 
 
Анализът сочи, че тай чи групата демонстрира значително подобрение за период от шест месеца след края на проучването. Тези участници увеличават средно със 17% разстоянието при ходене пеша за шест минути. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
При тях се наблюдава още и подобрение в белодробната функция. При другите две групи не се забелязват значителни промени в състоянието на участниците. 
 
Сред страдащите от ХОББ от първата група се отчита и значително намаляване на обострянията на състоянието.