Световъртежът с произход от врата (cervicogenic dizziness) е доста често срещан сред активната част от населението и особено често при хора със седящи/статични професии. Често той се съпровожда от периоди на скованост във врата, главоболие и болка при движение на врата. Основните прояви на световъртежа са нарушението на баланса и равновесието. Пациентите имат усещането, че залитат наляво или надясно.
 
Една от най-честите хипотези за причината за този тип световъртеж е нарушената активност на т.н. механорецептори, разположени във врата, което води до несъответствие в получената сензорна информация със зрителната и вестибуларната системи на нивото на вестибуларните ядра и малкия мозък (Gargano et all, 2012; Huijbregts et all, 2004; Reid et all, 2005).
 
Световъртежът с произход от врата е обект на диагностика отстрана на много специалисти и по-специално невролози, отоневролози, физиотерапевти, мануални терапевти и др. Често се използват различни тестове за установяването на това дали наистина вратът е причината за световъртеж. Няма единно мнение кой тест е най-надежден за установяване на причината за световъртежа.
NEWS_MORE_BOX
 
 
В концепцията на новозеландския физиотерапевт (кинезитерапевт) Браян Мълиган за мануална терапия лечението на световъртежа с произход от врата, заема важно място.
 
Ако приложението на специализираната техника cervical SNAG (Фиг. 1) води до намаляването на симптоматиката и световъртежа, то това до голяма степен отговаря на въпроса „коя е причината за световъртежа?”, а по-точно неправилното движение на шийните сегменти е отговорно за нарушената активност на механорецепторите и оттам за появата на симптоматиката.
 
Това е т.н. теория за “позиционна грешка”, която обяснява появата на симптоматика, както в гръбначния стълб така и в периферните стави на човешкото тяло.
 
 
 
Фиг. 1 Приложение на специализираната техника “cervical SNAG”
при поява на световъртеж след завъртане на главата
 
 
Приложението на мануална терапия за световъртеж с произход врата трябва да бъде наравено след предварителна консултация със специалист невролог/отоневролог за изключване на произход на световъртежа от вестибуларния апарат или части от централната нервна система.
 
Правилното изпълнение на специализираните техники отстрана на терапевта на пациента е от ключово значение и не трябва да провокира световъртеж и друга симптоматика като главоболие и гадене. (Фиг. 2).
 
 
Фиг. 2 Позициониране на ръцете на терапевта за правилно изпълнение
на техниката cervical SNAG с ротация на главата.
 
Често диагностицирането на този световъртеж е по метода на изключването, но много от пациентите със световъртеж с причина от врата, при снемането на историята на проблема дават информация за травма във врата и/или световъртеж, придружен със завъртане на главата настрани или накланяне на главата назад и/или настрани.
 
Комбинирането на техниките от мануланата терапия по Браян Мълиган със специализирани упражнения водят до положителен ефект при пациенти със световъртеж с произход от врата. 
 
Не забравяйте, че предварителната диагностика при невролог/отоневролог е важна за успешния изход на лечението. 
 
 
Библиография:
1. Gargano, F., Hing, W., Cross,C., 2012. Vestibular influence on cranio-vertebral pain: a case report. N. Z. J. Physiotherapy 40 (2), 51-58.
2. Huijbregts, P., Vidal, P., 2004. Dizziness in orthopaedic physical therapy practice: classification and pathophysiology. J. M. Manupulative therapy, 12 (4) 199-214
3. Reid, S.A.,Rivet, D.A., 2005. Manual therapy treatment of cervical dizziness: a systematic reveiw. Man. Therapy 10 (1), 4-13.