Идиопатичното предсърдно трептене е вид аритмия, която често се обсъжда при млади хора под 60-годишна възраст без известни сърдечно съдови и белодробни заболявания. Докато доскоро много от тези случаи оставаха идиопатични – т.е. без открита известна причина, то днес все повече проучвания подсказват, че е възможно да има връзка между практикуването на спорт за издържливост и появата на тази аритмия. Основната хипотеза за това са настъпващите промени в структурата на предсърдията и промяна на протичането на нервните импулси, свързани с интензивните спортни тренировки за издържливост.


Предсърдно трептене и спорт

Активно практикуващите спорт са запознати с термина „спорт за издържливост“, който е свързан със сериозно натоварване на сърдечно съдовата система. Както знаем спортът е здраве, стига да не се изпада в крайности. Оказва се, че той носи риск не само от чисто физически травми, а евентуално – и за сърцето.Днес вече са проведени не малко изследвания по темата. Ето няколко от тях. Например кохортно проучване на скиори в Норвегия* е разкрило сред тях значимата честота от 12,8 % на предсърдно трептене. Дилатацията на лявото предсърдие при тях се разглежда като рисков фактор от развитие на тахиаритмия, както и наличието на дълъг PR на ЕКГ или брадикардия – ниска честота на сърдечните съкращения.


Друго интересно проучване сравнява 66 бивши професионални колоездачи със 62 души, които се занимават професионално с голф**. Средната възраст на участниците е била между 59- и 73-годишна възраст. При бившите колоездачи е имало подчертано по-ниска сърдечна честота при покой, но също така и при тях честотата на предсърдно трептене е била 10 %, а в останалата група под 0,1 %. Нещо повече, предсърдното трептене е било наблюдавано сред бившите колоездачи, които са били с най-интензивни тренировки, а при тях са откирити и най-големи повишения в масата на лявата камера и лявото предсърдие на сърцето.


Медицинските наблюдения се обединяват около няколко основни характеристики на хората, засегнати от идиопатично предсърдно трептене – това са най-често мъже на около 40 – 50 годишна възраст, които са практикували спорт редовно и интензивно десетилетия наред. Епизодите на трептене в основната си част са пароксизмални /непостоянни/ и предимно с вагален контекст. Дилатацията на лявото предсърдие е независим предективен фактор за появата на тахиаритмия.


Но как натоварващият спорт уврежда сърцето?

Конкретните физиопатологични механизми между регуларната интензивна спортна активност и предсърдното трептене все още не са дефинирани. Според специалистите зад възникването на всяка сърдечна аритмия стоят три фактора – анатомичен субстрат (някаква промяна в структурата на сърцето), модулатор и отключващ фактор.

  • Субстрат: дилатация или фиброза на лявото предсърдие

Известно е, че по време на интензивно физическо усилие сърдечният дебит може да се покачи от 5 до 40 л за минута. А систоличното артериално налягане понякога достига стойности по-високи от 200 mmHg. Едно такова хронично и повтарящо се претоварване на сърцето като обем на кръвта и налягане неизбежно става причина за възникване на структурни промени с дилатация (разширение) или фиброза на лявото предсърдие. Така те могат да осигурят нужния субстрат за възникване на предсърдното трептене.

  • Модулатор: дисбаланс на автономната нервна система

Медицинската практика предполага, че вариации в активността на вегетативната нервна система допринасят за възникването и поддържането на предсърдното трептене. Наблюдения над пациенти с пароксизмално идиопатично предсърдно трептене разкриват вариабилност на сърдечния ритъм, която индиректно отразява активността на автономната нервна система – преди възникването на тахиаритмията. Задълбочените наблюдения описват начално покачване на сърдечната честота (доминиране на симпатикуса), последвано от брадикардия (доминиране на парасимпатикуса), няколко минути преди началото на аритмичния епизод.


Известно е, че хората, занимаващи се със спорт за издържливост, имат повишен вагален тонус (на парасимпатикуса), в сравнение с хората със заседнал начин на живот. Тази тенденция изглежда се запазва множество години след прекратяване на дълготрайна интензивна спортна дейност.

 

  • Отключващ фактор: предсърдна ектопия

В основната част на случаите с пароксизмално предсърдно трептене се открива локално огнище на възбуден потенциал за съкращение на мускула в областта, където белодробните вени се вливат в предсърдието. Повтарящето се разтягане на предсърдието, свързано с редовната интензивна физическа активност благоприятства появта на такива огнища. Те са отключващ фактор за появата на трептенето при предварително променената структура на предсърдието.


Взимане на мерки

Прекратяването или намаляването на спортната активност са първоначалният терапевтичен подход при такива пациенти.


Ако се касае за описаното изолирано огнище в областта на белодробните вени, неговата аблация изглежда дава добри резултати и може би е бъдещето на лечебната стратегия в това отношение.


По отношение на антикоагулацията, тя не е показна при идиопатичното предсърдно трептене според международните препоръки.

 

Източници: 

*Grimsmo J, Grundvold I, Maehlum S, Arnesen H. High prevalence of atrial fibrillation in long-term endurance cross-country skiers : Echocardiographic findings and possible predictors – a 28-30 years follow-up study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 

**Baldesberger S, Bauersfeld U, Candinas R, et al. Sinus node disease and arrhythmias in the long-term follow-up of former professional cyclists. Eur Heart J