Инфекциите на дихателните пътища са добре познат проблем сред атлетите. Днес вече е известно, че при тежки физически усилия настъпват имунологични промени, които биха могли да направят човека уязвим за някои заболявания.

 

Имунната система е представена от 2 условни раздела – вродения имунитет и придобития, развил се след среща с конкретния патогени. Вроденият продължава да функционира и е първа бариера на защита; състои се от физични (кожа, епител, слуз), химични (pH на телесните течности, лизозим, протеини и комплемент) и клетъчни (макрофаги, неутрофили, еозинофили и natural killer клетки) компоненти. Придобитият имунитет, който се активира няколко дни след среща с патогена, се представлява от хуморален (В лимфоцити и антитела) и клетъчен имунитет (Т лимфоцити). Действието на придобитата имунна реакция изисква предварително специфично разпознаване на чуждия агент.


 

Тези два вида имунитет работят едновременно и синхронно, като посредник за това са цитокините, предаващи сигнали между клетките. Т лимфоцитите са с основна роля в координацията на имунния отговор. В зависимост от това какъв е микроорганизмът (вирус, паразит, бактерия или гъбички), те ще секретират различни видове цитокини, които ще стимулират преимуществен тип имунен отговор, бил той хуморален, клетъчен или вроден.

 

Спортът ни кара да се чувстваме добре, изгаря калории, може да ни изпоти, при редовни упражнения да извая силуета на тялото, но има ли потенциал да се намеси в описаните по-горе процеси? Да, има.

Имунология на упражненията

В хода на физическо усилие, много от компонентите на имунната система могат да се повлияят от него. Интензивността, продължителността и регулярността на спортуването във времето, физическата кондиция на човека са от значение до колко ще бъдат повлияни тези имунни компоненти.

 

По време на интензивно и продължително физическо усилие се наблюдава значително и пропорционално на усилието покачване на интерлевкин-6 (IL-6), както и на противовъзпалителни цитокини като IL-10 и IL-1. Едно такова съотношение на цитокините е свързано с предоминиране на Т 2-ри тип хелперни лимфоцити за сметка на 1ви тип Т хелпери. Това би могло да обясни защо при част от професионалните спортисти се наблюдава повишена склонност към инфекции, както и по-голямата честота на атопичните състояния при тези хора.

 

Т-хелперите се подразделят на тези 2 подтипа, като предоминирането на 2ри тип за сметка на 1ви е свързано със следните промени в имунния отговор:

  • По-добра защита от бактериални инфекции;
  • Повишена честота на автоимунните прояви;
  • Повишена честота и на алергичните реакции от бърз тип;
  • Понижен имунитет към вирусни инфекции

 

Смята се, че след високоинтензивно и продължително физическо усилие се наблюдава преходно потискане на имунитета за период от 3 до 72 часа, през което време човекът е уязвим на вирусни инфекции, особено на горните дихателни пътища.

 

При професионалните спортисти към това се добавят и фактори като промени в храненето, нарушен сън и стрес. Лишаването от сън води до понижено производство на IL-2, който е важен за активиране на natural killer клетките, пазещи ни от инфекции. Стресът генерира повишени нива на адреналин и кортикостероидни хормони, които „насърчават“ 2ри тип хелперни Т-лимфоцитно предоминиране.

 

Храненето бедно на въглехидрати (<10% от дневния калориен прием) преди упражнения увеличава интензитета на хормоните на стреса и на противовъзпалителните цитокини (IL-1 и IL-10), което има имуносупресивен ефект. Консумацията на въглехидрати по време на упражненията намалява пиковете на стресовите хормони.

 

Умереното спортуване е с благоприятни ефекти

При редовни и умерени физически упражнения нещата изглеждат по съвсем различен начин. Везните се накланят повече за сметка на 1ви тип Т-хелперните лимфоцити, което се асоциира с по-добра устойчивост на вирусни инфекции и тумори.

 

Библиография:

Konig D, Grathwohl D, Weinstock C, Upper respiratory tract infection in athletes: Influence of lifestyle, type of sport, training effort, and immunostimulant intake. Exerc Immunol Rev 2000

Scrimshaw NS, SanGiovanni JP. Synergism of nutrition, infection, and immunity: An overview. Am J Clin Nutr 1997