Функционалността на ръцете играе решаваща роля в работата на човека и определя до голяма степен качеството на ежедневието му. Способността да се правят малки и прецизни движения (фини двигателни умения), както и продължителността на тези манипулации, до голяма степен се определят от състоянието на мускулните сухожилия, които са два вида - флексори и екстензори.


Сухожилията са ключовите свързващи звена, посредници между мускулите и костите (осъществяват залавянето на мускулите към съответните костни структури). Тяхната функция е изключително важна и е тясно свързана с функцията на съответните мускули.


При определени обстоятелства е възможно и спонтанно развитие на руптурата - разкъсването на определено сухожилие, без травматичен момент.Теоретично могат да бъдат засегнати всяко едно от сухожилията в организма, но най-често травмите са върху сухожилията в областта на горните и долните крайници (най-често на раменете, лактите, колената, глезените и значително по-рядко на пръстите).


Макар и значително по-рядкото засягане на сухожилията на пръстите, проблемът идва от факта, че травмите често се неглижират в тази област. Изчакването, дори и в рамките на дни, може да доведе до усложнения във възстановителния период.


Ранните мерки още в първите минути след травмата имат ключово значение за ограничаване на пораженията и могат да редуцират необходимостта от последващо хирургично лечение, което налага и дълъг постоперационен период за възстановяване.


Оперативно лечение при скъсано сухожилие се налага в случаите на пълно разкъсване, както и при съмнения за неуспех от консервативните методи на лечение.


Целта на операцията е възстановяване, съединяване на разкъсаните краища на сухожилието, възвръщане на функционалната активност и сила на засегнатата област и по възможност пълно възстановяване на пациента.


Често след хирургичното лечение се налага имобилизиране на крайника и провеждане на подходяща физикална терапия и рехабилитация.


Разкъването на т. нар. екстензорно сухожилие или това, което са намира от страната на нокътя (на гърба на пръста) имат отношение към разгъването на пръста. Травмите са много по-чести при тях, тъй като структурата е напълно открита и не се защита от съседни мускули, както е при противоположно разположените – флексорни сухожилия.


В зависимост от нивото на увредата на засегнатото сухожилие клинично  изявата се изразява в нарушена екстензия или разгъване на травмирания пръст или засегната фаланга. Над мястото на разкъсаното сухожилие е налице посиняване, кръвонасядане и оток. Болка може да има както в покой така и при извършването на пасивни (с чужда помощ) или активни движения на засегнатите пръсти. Засегнатите фаланги или целия пръст може да бъде видимо деформиран.


Разкъсването на сухожилията на палеца намаляват ефективността на ръката с 40%, средните и показалците - с 20%, безименните – с до 12%, а малкият пръст - с едва 8%. Това показва, че лечението на разкъсване на сухожилието на пръста трябва винаги да се започва своевременно, за да се възстанови абсолютната функционалност на ръката във възможно най-кратък интервал от време.


Рехабилитацията започва в кратък период от време след оперативната намеса, ако се е наложила такава. Бандажът и еластичната превръзка намаляват следоперативния оток.


Възстановяване на фините двигателни умения включват упражнения за улавяне или преместване на предмети на масата (монети, камъчета, боб).


Използването на ръчен експандер, който помага за възстановяване на мускулната сила и подобрява кръвообращението в ръцете също се препоръчва. Лесно упражнение е и месенето на парче пластелин с пръсти.