Промените, следствие на сколиозата засягат не само гръбначния стълб, но също така гръдния кош и разполагащите се органи в него. Важна промяна е торзията (завъртането, извиването) на прешлените в засегнатата област.


Средствата за лечение се разделят най-основно на активни и пасивни. Към активните се отнасят различни видове упражнения. Корекцията на стойката има отношение и към промяна на заучената неправилна поза, която е започнала да се възприема от мозъка за норма. Стимулират се проприоцептивни импулси, следствие на което се възстановява правилното телодържание и положение на гръбнака, изработват се правилни двигателни навици.


При първа степен на сколиоза винаги се прилагат симетрични упражнения. Изтеглянето и мобилизацията на гръбнака са необходими за възстановяване на загубения двигателен навик. Така чрез тракция се изтегля гръбначният стълб и се мобилизира паравертебралната мускулатура – позиция, от която да се провеждат упражненията за изграждане на мускулния корсет, който поддържа гръбнака.Подготвителната част включва масаж, корекция на стойката. Започва се с клекове, след което се преминава към ходене с ръце зад тила или с тояжка. Препоръчително е тояжката да се вдига възможно най-високо над главата, за да се осъществява тракция (изтегляне) на тялото и отново ходене. Клекове могат да се правят и с тояжка зад тила – темпът е бавен, а повторенията са минимум 8-10.


Към основната част се включват упражнения от колянна опора, тилен лег, стоеж, както и с гимнастическа топка. От колянна опора освен т. нар. котешко гръбче е подходящо да бъде изпълнявано и изнасянето назад на единия крак и срещуположната му ръка напред. По този начин се упражняват не само мускулите от т. нар. мускулен корсет, но се прави и разтягане на гръбнака. Правят се поне 10-15 повторения в началото, като се сменят последователно срещуположната група ръка-крак.


От същата позиция (колянна опора) се пренася тазът назад до седеж на пети. След което връщането е като ръцете се сгъват и гърдите минават ниско до пода – подобно на гмуркане.


Друго подходящо упражнение е изнасяне на крака назад и връщането му в начална позиция с повторения за всеки крак между 12-15. Може да се изпълнява в 2 до 3 серии.


Следва продължение...


Библиография:
1. Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания, Митова Ст., Благоевград, 2018 г.