Продължение от първа част на материала...


При сколиоза втора степен е от значение избягването на прекомерното извиване на гръбначния стълб. Упражненията могат да се изпълняват от различни позиции – тилен лег, стоеж, опорен коленен седеж, страниче лег и други.


От тилен лег се препоръчва повдигане на тялото до 30 градуса от земята, със задържане в рамките на 6-8 секунди с ръце напред и връщане в начална позиция. Повторенията са в рамките на 8 до 10, разпределени в две или три серии. Краката могат да бъдат на земята или върху гимнастическа топка/пейка.От легнало положение подходящо упражнение е с ръце хванати отзад – зад кръста да се правят повдигания на трупа, наподобяващи коремни преси. При изправяне се вдишва, а при връщане в начална позиция – издишване.


От страничен лег се изпълнява вдигане на горния крак, задържането му в рамките на 6 до 8 секунди и връщане в начална позиция с издишване. Същото упражнение може да се разшири с повдигане на цялата горна част на трупа с вдишване и задържане в рамките на 6-8 секунди, след което връщане в начална позиция и издишване.


В заключителната част на комплекса от упражнения се правят релаксиращи-отпускащи мускулатурата упражнения, както и дихателна гимнастика.


Започва се с ходене на пръсти – отсечка от 4-5 метра, след което се продължава с ходене на цяло стъпало и се сменя с ходене на пети. Продължава се с 30 секунди вдишване, след което също толкова бавно издишване. Комплексът може да бъде повторен 2-3 пъти максимум.


Друго подходящо упражнение е седеж върху голяма гимнастическа топка с ръце встрани. Гърбът е изправен, а погледът е напред. Повдига се първо единият крак, след което другият. Правят се 7-8 повторения, като обикновено една серия е напълно достатъчна.


Друг вариант за използване на гимнастическа топка е от седеж и се прави люлеене върху нея. Важно е отново гърбът да е изправен и погледът напред. Темпото е бавно, дишането е нормално. Упражнението се изпълнява в рамките на 1 до 2 минути.


Библиография:
Митова Ст., Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания, Благоевград, 2018 г.