Депресивните разстройства са широко разпространени, като в световен мащаб депресията представлява едно от най-често срещаните и тежки увреждания.

 

Физическата активност влияе позитивно на здравето на хората. Положителни резултати се наблюдават и в менталното им състояние, възможна е например превенцията на различни тревожни и депресивни състояния.


 

Група изследователи, сред които са Мартина Свенсона, Лена Брундин, Софи Ерхард, Стефан Джеймс и други, решават да проверят дали участието в ски бягане на ултра дълги разстояния може да се свърже с по-нисък риск от развитие на депресия.

 

В тяхното проучване са включени 395 369 души на възраст до 21 години от Швеция.

 

Скиори, които са участвали в състезание по ски бягане на дълги разстояния и хора, които не са включени в него от общата популация са били изследвани след състезанието.

 

Участието на скиорите в ски бягането също е било проследявано, за да се определи нивото на активност в него. Изследователите също така отбелязват времето, за което е финиширал дадения участник.

 

Информацията относно времето за финал е използвана като стойност, с която да се измери нивото на физическото състояние на човека. Личната им информация, като датата на раждане, пол и степен на образование е получена от националния пациентски регистър за диагнози и статистиката за социално-икономическите данни на Швеция.

 

След анализ на резултатите изследователите стигат до извода, че рискът от появата на депресивно разтройство при скиорите е значително по-нисък през периода на проследяване

 

От проследените общо 395 369 лица, след период средно от около 10 години, общо 3075 от тях са диагностицирани с депресия.

 

Връзката между участието в състезанието по ски бягане и по-ниската честота на депресия се наблюдава както при мъжете, така и при жените. Като тази честота е почти еднакваи при двата пола.

 

При мъжете обаче по-доброто време за финал се свързва с по-ниска честота на депресия в сравнение с тази при по-бавните скиори. При жените това време не е от значение.

 

Реултатите показват значителна редукция на риска от поява на депресия с 50% при скиорите, в сравнение с този при хората, които не карат ски и не са участвали в състезанието.

 

Източници:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119307796